Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Wybory samorządowe - 2024

WYNIKI WYBORÓW SAMORZĄDOWYCH W GMINIE ŁUBNIANY

PDFPROTOKÓŁ WYNIKÓW GŁOSOWANIA I WYNIKÓW WYBORÓW WÓJTA GMINY ŁUBNIANY (62,01KB)

PDFPROTOKÓŁ Z WYBORÓW DO RADY GMINY ŁUBNIANY (73,77KB)

PDF  Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Opolu I z dnia 9 kwietnia 2024 r. o wynikach wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast na obszarze województwa opolskiego (118,83KB)


Wybory Samorządowe 2024 r. - oficjalny portal internetowy przygotowany przez Państwową Komisję Wyborczą - https://wybory.gov.pl/


Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 stycznia 2024 r. w sprawie zarządzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast - https://dziennikustaw.gov.pl/DU/2024/109

PDF  Obwieszczenie Wojewody Opolskiego z dnia 4 grudnia 2023 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości zarządzenia Wojewody Opolskiego w sprawie ustalenia liczby radnych wybieranych w wyborach w 2024 r. do Sejmiku Województwa Opolskiego, rad powiatów i rad gmin w województwie opolskim (96,36KB)

PDF  Obwieszczenie Marszałka Województwa Opolskiego z dnia 2 lutego 2024 roku o okręgach wyborczych, ich granicach i numerach, liczbie radnych wybieranych w okręgach wyborczych oraz siedzibie Wojewódzkiej Komisji Wyborczej w Opolu w wyborach do Sejmiku Województwa Opolskiego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r. (529,92KB)

PDF  Obwieszczenie Wójta Gminy Łubniany z dnia 6 lutego 2024 roku o okręgach wyborczych, ich granicach i numerach, liczbie radnych wybieranych w okręgach wyborczych oraz siedzibie Gminnej Komisji Wyborczej w Łubnianach w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r. (213,09KB)

PDF    Zarządzenie Nr 14/2024 Wójta Gminy Łubniany z dnia 06-02-2024 w sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczenie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych (168,17KB)

PDF  Informacja dotycząca Dyżurów Urzędnika Wyborczego w sprawie przyjmowania zgłoszeń kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych w Urzędzie Gminy Łubniany (414,16KB)

PDF  Informacja Komisarza Wyborczego w Opolu I z dnia 22 lutego 2024 r. o możliwości dokonania dodatkowych zgłoszeń kandydatów na członków terytorialnych komisji wyborczych oraz miejscu, dacie i godzinie losowania kandydatów do składów tych komisji (67,50KB)

PDF  Postanowieni NR 341/2024 Komisarza Wyborczego w Opolu I z dnia 26 lutego 2024 r. w sprawie powołania terytorialnych komisji wyborczych w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r. (WYCIĄG) (408,35KB)

PDF  Postanowienie NR 342/2024 Komisarza Wyborczego w Opolu I z dnia 26 lutego 2024 r. w sprawie zwołania pierwszych posiedzeń terytorialnych komisji wyborczych w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r. (118,70KB)

PDF    Zarządzenie Nr 27/2024 Wójta Gminy Łubniany z dnia 27-02-2024 w sprawie powołania koordynatora gminnego ds. informatyki w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r. (159,20KB)

PDF  Uchwała Nr 1 Gminnej Komisji Wyborczej w Łubnianach z dnia 27 lutego 2024 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Gminnej Komisji Wyborczej w Łubnianach, powołanej do przeprowadzenia wyborów organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r. (192,41KB)

PDF  Uchwała Nr 2 Gminnej Komisji Wyborczej w Łubnianach z dnia 27 lutego 2024 r. w sprawie wyboru Zastępcy Przewodniczącego Gminnej Komisji Wyborczej w Łubnianach, powołanej do przeprowadzenia wyborów organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r. (192,82KB)

PDF  Informacja Gminnej Komisji Wyborczej w Łubnianach powołanej w celu przeprowadzenia wyborów organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r. o składzie, siedzibie i dyżurach (196,41KB)

PDF  Komunikat Gminnej Komisji Wyborczej w Łubnianach z dnia 4 marca 2024 r. w sprawie harmonogramu pełnienia dalszych dyżurów komisji (33,10KB)

PDF  Obwieszczenie Wójta Gminy Łubniany z dnia 4 marca 2024 roku o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r. (219,66KB)

PDF  Informacja Komisarza Wyborczego w Opolu I z dnia 11 marca 2024 r. o losowaniach oraz możliwości dokonania dodatkowych zgłoszeń do obwodowych komisji wyborczych przez komitety wyborcze (185,66KB)

PDF  Informacja Gminnej Komisji Wyborczej w Łubnianach z dnia 14 marca 2024 r. o losowaniu jednolitych numerów list kandydatów na radnych w wyborach do Rady Gminy Łubniany zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r. (189,56KB)

PDF  Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Łubnianach z dnia 14 marca 2024 r. o przyznanych numerach list kandydatów na radnych w wyborach do Rady Gminy Łubniany zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r. (204,05KB)

PDF  Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Łubnianach z dnia 14 marca 2024 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach do Rady Gminy Łubniany zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r. (233,01KB)

PDF  Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Łubnianach z dnia 14 marca 2024 r. w sprawie dodatkowych zgłoszeń przez zarejestrowane komitety wyborcze kandydatów na wójta w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r. (188,61KB)

PDF  Postanowienie NR 422/2024 Komisarza Wyborczego w Opolu I z dnia 18 marca 2024 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r. (WYCIĄG) (163,22KB)

PDF  Postanowienie NR NR 425/2024 Komisarza Wyborczego w Opolu I z dnia 18 marca 2024 r. w sprawie zwołania pierwszych posiedzeń obwodowych komisji wyborczych w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r. (212,43KB)

PDF  Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Łubnianach z dnia 19 marca 2024 r. o zarejestrowanych kandydatach na wójta w wyborach Wójta Gminy Łubniany zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r. (200,97KB)

PDF  Postanowienie NR 461/2024 Komisarza Wyborczego w Opolu I z dnia 20 marca 2024 r. w sprawie zmiany w składzie Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 8 w gminie Łubniany (35,76KB)

PDF  Postanowienie NR 488/2024 Komisarza Wyborczego w Opolu I z dnia 20 marca 2024 r. w sprawie zmiany w składzie Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 4 w gminie Łubniany (112,37KB)

PDF  Obwieszczenie Wojewódzkiej Komisji Wyborczej w Opolu z dnia 14 marca 2024 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w organów samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r. (6,37MB)