Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Przetarg (II) na Montaż instalacji pompy ciepła wspomagającej pracę lokalnej kotłowni w Łubnianach ul. Opolska 53

W związku ze wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na Montaż instalacji pompy ciepła wspomagającej pracę lokalnej kotłowni w Łubnianach ul. Opolska 53, poniżej zamieszczamy OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU nr 163071-2013 z dnia 16.08.2013r. wraz z załącznikami:

PDFOGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NR 163071-2013 z dn. 16.08.2013r..pdf (494,61KB)

PDFSpecyfikacja istotnych warunków zamówienia - Montaż pomp ciepła.pdf (595,02KB)

DOCZałącznik Nr 1 - Formularz oferty - Instalacja pompy ciepła.doc (315,00KB)

DOCZałącznik nr 2 i 3 - oświadczenia z art. 22 i 24 - Instalacja pompy ciepła.doc (297,50KB)

DOCZałącznik nr 4 - oświadczenia z art. 24 ust. 2 pkt. 5 - Instalacja pompy ciepła.doc (300,00KB)

DOCZałącznik nr 5 - wykaz robót - Instalacja pompy ciepła.doc (298,50KB)

DOCZałącznik nr 6 - wykaz osób - Instalacja pompy ciepła.doc (299,00KB)

DOCZałącznik nr 7 - oświadczenie o uprawnieniach - Instalacja pompy ciepła.doc (292,50KB)

DOCZałącznik nr 8 - Zobowiązanie - Instalacja pompy ciepła.doc (297,50KB)

PDFZałącznik Nr 9 - Formularz umowy - Montaż instalacji pompy ciepła.pdf (337,88KB)

PDFZałącznik nr 10 - Przedmiar robót - Instalacja pompy ciepła.pdf (93,64KB)

PDFZałącznik nr 11A - Specyfikacja techniczna ogólna - Instalacja pompy ciepła.pdf (217,94KB)

PDFZałącznik nr 11B - Specyfikacja techniczna szczegółowa - Instalacja pompy ciepła.pdf (207,80KB)

RARZałącznik nr 12A - Dokumentacja techniczna - Instalacja pompy ciepła.rar (21,35MB)

RARZałącznik nr 12B - Dokumentacja techniczna - Instalacja pompy ciepła.rar (6,94MB)

ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIA DO SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA:

PDFPismo ZP.271.11.A.2013 Odpowiedź na zapytania do siwz.pdf (240,29KB)