Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Ogłoszenie o wyniku przeprowadzonych otwartych konkursów ofert dla organizacji pozarządowych i innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację zadań Gminy Łubniany w 2024 r.

Łubniany, dnia 4.01.2024 r.

RP.524.2.2024

 

OGŁOSZENIE

Na podstawie art. 15 ust. 2h i 2j ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego   i o wolontariacie (tj. Dz.U z 2023, poz. 571 z późń. zm.) oraz Uchwały Nr LX/392/23 Rady Gminy Łubniany z dnia 30 listopada 2023 roku w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Łubniany z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2024,

Wójt Gminy Łubniany ogłasza, iż w wyniku przeprowadzonych otwartych konkursów ofert
dla organizacji pozarządowych i innych podmiotów prowadzących działalność

pożytku publicznego na realizację zadań Gminy Łubniany w 2024 r. z zakresu:

 1. wspierania i upowszechniania kultury fizycznej - obejmujące organizację i prowadzenie zajęć treningowych w szczególności dla dzieci i młodzieży, organizację imprez sportowych, udział
  we współzawodnictwie sportowym organizowanym lub prowadzonym w określonej dyscyplinie sportu przez uprawnione podmioty, dokonano wyboru następujących ofert:
 1. Klub Sportowy SOCCER COLLEGE ŚLĄSK Łubniany, ul. Opolska 1, 46-024 Łubniany - kwota dotacji 100 000,00 zł
 2. Stowarzyszenie Tenisa Stołowego Brynica, ul. Powstańców Śl. 66, 46 – 024 Brynica - kwota dotacji 30 000,00 zł.
 3. Uczniowski Ludowy Klub Sportowy Młode Orły Luboszyce, ul. Piaskowa 22B,
  46-022 Luboszyce - kwota dotacji
  30 000, 00 zł
 4. Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy „Akademia Koszykówki” Jełowa, ul. Wolności 15, 46-024 Łubniany - kwota dotacji 30 000,00 zł
 5. Gminne Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe w Łubnianach, ul. Opolska 104, 46-024 Łubniany - kwota dotacji 270 000,00 zł.
 1. pomocy społecznej - obejmujące domową pielęgnację osób chorych, niepełnosprawnych, starszych i samotnych oraz rehabilitację środowiskową osób, które wymagają usprawnienia:
 1. Caritas Diecezji Opolskiej, ul. Szpitalna 5a, 45-010 Opole - kwota dotacji 230 000 zł.

WÓJT GMINY ŁUBNIANY

Paweł Wąsiak

Wywieszono na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Łubniany w dniu 5.01.2024