Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Informacja nt. otwartych konkursów ofert dla organizacji pozarządowych i innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację zadań Gminy Łubniany w 2024 r.

RP.524.1.2024

Łubniany, dnia 3 stycznia 2024 r.

 

Informacja nt. otwartych konkursów ofert dla organizacji pozarządowych i innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację zadań Gminy Łubniany w 2024 r.

Zgodnie z Uchwałą Nr LX/392/23  Rady Gminy Łubniany z dnia 30 listopada 2023 r. w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Łubniany z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2024 przekazuję informację o podmiotach ubiegających się o dotację na określone zadania oraz wnioskowane przez te podmioty kwoty dotacji:

1) wspierania i upowszechniania kultury fizycznej obejmujące organizację i prowadzenie zajęć treningowych w szczególności dla dzieci i młodzieży, organizację imprez sportowych, udział we współzawodnictwie sportowym organizowanym lub prowadzonym w określonej dyscyplinie sportu przez uprawnione podmioty, wystąpiły:

  • Gminne Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe w Łubnianach, ul. Opolska 104, 46-024 Łubniany, wnioskując o przyznanie dotacji w wysokości 300 000,00 zł.
  • Uczniowski Ludowy Klub Sportowy Młode Orły Luboszyce, ul. Piaskowa 22B, 46-022 Luboszyce, wnioskując o przyznanie dotacji w wysokości 30 000,00 zł.
  • Klub Sportowy SOCCER COLLEGE ŚLĄSK Łubniany, ul. Opolska 1, 46-024 Łubniany, wnioskując o przyznanie dotacji w wysokości 100 000,00 zł.
  • Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy „Akademia Koszykówki – Jełowa”, ul. Wolności 15, 46 – 024 Jełowa o przyznanie dotacji w wysokości 30 000 ,00 zł.
  • Stowarzyszenie Tenisa Stołowego Brynica, ul. Powstańców Śl. 66, 46 – 024 Brynica, wnioskując o przyznanie dotacji w wysokości 30 000,00 zł.

2) pomocy społecznej obejmujące domową pielęgnację osób chorych, niepełnosprawnych, starszych i samotnych oraz rehabilitację środowiskową osób, które wymagają usprawnienia, wystąpiło:

  • Caritas Diecezji Opolskiej, ul. Szpitalna 5a, 45-010 Opole, wnioskując o przyznanie dotacji w wysokości 230 000,00 zł.

 

Wójt Gminy Łubniany

Paweł Wąsiak

 

Wywieszono na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Łubniany w dniu 04.01.2024 r.