Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

XXXIX posiedzenie Komisji Rolno- Gospodarczej w kadencji VIII (2018- 2023) - 24.11.2023 r. (wspólnie z Komisjami: Organizacyjno- Finansową, Rewizyjną oraz Samorządową)

Termin: 24.11.2023, g. 08:30

Miejsce: Urząd Gminy Łubniany

 1. 1. Otwarcie posiedzenia Komisji.
 2. 2. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2023 r.

  PDFprojekt zmiana budżetu na 2023 r - 30.11.2023.pdf (562,22KB)

 3. 3. Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łubniany na lata 2023 – 2029.

  PDFprojekt zmiana WPF - 30.11.2023 r.pdf (577,82KB)

 4. 4. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia rocznego "Programu współpracy Gminy Łubniany z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy z dn. 24.04.2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w roku 2024".

  PDFprojekt program współpracy z organizacjami pozarządowymi.pdf (368,16KB)

 5. 5. Projekt uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w zakresie dożywiania oraz zasad zwrotu wydatków za świadczenia udzielane w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024 – 2028.

  PDFprojekt podwyższenie kryterium dochodowego 30.11.2023 r.pdf (146,50KB)

 6. 6. Projekt uchwały w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028.

  PDFprojekt okreslenie zasad zwrotu wydatków 30.11.23 r.pdf (131,44KB)

 7. 7. Projekt uchwały w sprawie zasad odpłatności za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych oraz w schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi.

  PDFprojekt w spr odpłatności za pobyt w schronisku.pdf (109,35KB)

 8. 8. Projekt uchwały w sprawie zasad zwrotu wydatków za niektóre świadczenia z pomocy społecznej.

  PDFprojekt w spr. zasad zwrotu wydatków 30.11.23 r.pdf (133,07KB)

 9. 9. Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w Brynicy.

  PDFprojekt miejscowy plan zagospodarowania Brynica.pdf (91,21KB)

  PDFANALIZA ZASADNOŚCI.pdf (877,28KB)

 10. 10. Projekt uchwały w sprawie zakupu działki nr 594/567 k.m. 5 w miejscowości Jełowa,
 11. 11. Projekt uchwały w sprawie zakupu działki nr 338/1 k.m. 2 w miejscowości Łubniany.
 12. 12. Analiza sprawozdania budżetu gminy za pierwsze półrocze 2023 r.
 13. 13. Omówienie działalności Młodzieżowej Rady Gminy Łubniany w 2022 i 2023 r.
 14. 14. Informacja o stanie oświaty za rok 2022/2023.

  PDFInformacja o stanie oświaty w Gminie Łubniany w roku szkolnym 2022_2023.pdf (400,51KB)

 15. 15. Analiza i prognoza kondycji finansowej oświaty na terenie Gminy Łubniany w latach 2023- 2025.
 16. 16. Wolne wnioski.
 17. 17. Zamknięcie posiedzenia.