Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Protokół z LIX sesji Rady Gminy Łubniany w kadencji VIII (2018- 2023) - 30.10.2023 r.

Protokół z LIX sesji Rady Gminy Łubniany – 30.10.2023 r.

Obrady rozpoczęto 2023-10-30 o godz. 14:08:26, a zakończono o godz. 15:32:09 tego samego dnia.

W posiedzeniu wzięło udział 14 członków:

 1. Piotr Blach
 2. Waldemar Brisch
 3. Ryszard Buchta
 4. Krzysztof Deinert
 5. Bernadeta Drąg
 6. Norbert Dreier
 7. Ewald Fila
 8. Waldemar Kalina
 9. Jarosław Krzyścin
 10. Anna Patelska
 11. Tomasz Pyka
 12. Jacek Roguła
 13. Zbigniew Romanowski
 14. Maria Waleska

1. Otwarcie sesji: - 14:08:00

Przewodniczący Rady Gminy, pan Buchta rozpoczął LIX sesję Rady Gminy Łubniany, po czym przywitał wszystkich radnych, pracowników Urzędu Gminy z panem Wójtem na czele.

1.1. stwierdzenie prawomocności obrad, - 14:08:00

Zgodnie z listą obecności (Zał. Nr 1) w posiedzeniu  uczestniczyło 14 radnych na statutowy skład  15, wobec czego wszelkie decyzje, wnioski oraz uchwały miały moc wiążącą. Z ramienia Urzędu obecni byli  p. Wójt - p. Paweł Wąsiak, p. Mariusz Piestrak – Zastępca Wójta,  p. Joanna Marciniak – Skarbnik Gminy, p. Katarzyna Knap – Kierownik Referatu Organizacyjnego,  p. Joanna Kowalska – Inspektor ds. Organizacyjnych, p. Michał Moszner – Informatyk , p. Lidia Czurlok – Inspektor ds. współpracy z Organizacjami pozarządowymi, p. Sylwia Heisig – Brzana – Kierownik Referatu Promocji i Turystyki, p. Łukasz Kochanek – Kierownik Referatu Budownictwa. Z osób zaproszonych uczestniczyli:  p. Agata Nalewaja – Kierownik GOPSu, p. Beata Bort – Dyrektor GZEAS, p. Tomasz Siniew – Dyrektor ŁOK oraz pani Mecenas Aleksandra Dyja. Z przedstawicieli organizacji pozarządowych w sesji udział wzięli : pani Izabela Święcicka z Fundacji Aktywizacji Kultury i Sportu „Aktywni” z Brynicy, pan Paweł Bzdęga ze Stowarzyszenia Klub Sportowy Soccer College Śląsk Łubniany, pani Katarzyna Sowa z Fundacji „Bajkowy Las” z Łubnian, pan Tomasz Bardjan z Uczniowskiego Ludowego Klubu Sportowego Młode Orły Luboszyce, pani Kornelia Czech ze Stowarzyszenia Tenisa Stołowego Brynica, pan Waldemar Szymaszek oraz pan Mateusz Fila ze stowarzyszenia „Kręcimy dla zabawy” Jełowa, pan Marek Raczek z Akademii Koszykówki „Muks” z Jełowej.

1.2. zatwierdzenie porządku obrad, - 14:09:00

Głosowanie w sprawie zatwierdzenia porządku obrad - 14:10:00

Wyniki imienne:

 • ZA (14):
  Norbert Dreier, Anna Patelska, Krzysztof Deinert, Waldemar Brisch, Bernadeta Drąg, Jacek Roguła, Tomasz Pyka, Maria Waleska, Jarosław Krzyścin, Ewald Fila, Piotr Blach, Zbigniew Romanowski, Waldemar Kalina, Ryszard Buchta
 • BRAK GŁOSU (1):
  Tomasz Żelasko

Porządek obrad (Zał. Nr 2)  został przyjęty jednogłośnie i przedstawia się następująco:

1.Otwarcie sesji:

1.1 stwierdzenie prawomocności obrad,

1.2 zatwierdzenie porządku obrad,

1.3 zatwierdzenie protokołu z LVII sesji Rady Gminy Łubniany z dnia 13.09.2023 r.,

1.4 zatwierdzenie protokołu z LVIII sesji Rady Gminy Łubniany z dnia 05.10.2023 r.

       2. Przedstawienie doświadczeń i osiągnięć organizacji pozarządowych działających na terenie Gminy Łubniany z udziałem ich   przedstawicieli.

      2. Podjęcie uchwał:

 3.1  w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2023 r. ,

 3.2 sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łubniany na lata 2023-2029.

4  Wolne wnioski.

5  Zamknięcie obrad.

Do protokołu został dołączony imienny wykaz głosowań. (Zał. Nr 3)

1.3. zatwierdzenie protokołu z LVII sesji Rady Gminy Łubniany z dnia 13.09.2023 r. - 14:10:00

Głosowanie w sprawie zatwierdzenia protokołu z LVII sesji Rady Gminy Łubniany z dnia 13.09.2023 r. - 14:11:00

Wyniki imienne:

 • ZA (14):
  Norbert Dreier, Anna Patelska, Maria Waleska, Krzysztof Deinert, Ewald Fila, Jacek Roguła, Waldemar Brisch, Jarosław Krzyścin, Zbigniew Romanowski, Bernadeta Drąg, Tomasz Pyka, Piotr Blach, Ryszard Buchta, Waldemar Kalina
 • BRAK GŁOSU (1):
  Tomasz Żelasko

W wyniku głosowania protokół z LVII sesji Rady Gminy Łubniany z dnia 13.09.2023 r został zatwierdzony.

1.4. zatwierdzenie protokołu z LVIII sesji Rady Gminy Łubniany z dnia 05.10.2023 r. - 14:11:00

Głosowanie w sprawie zatwierdzenia protokołu z LVIII sesji Rady Gminy Łubniany z dnia 05.10.2023 r. - 14:12:00

Wyniki imienne:

 • ZA (14):
  Norbert Dreier, Anna Patelska, Bernadeta Drąg, Ewald Fila, Waldemar Brisch, Jarosław Krzyścin, Jacek Roguła, Maria Waleska, Tomasz Pyka, Krzysztof Deinert, Piotr Blach, Ryszard Buchta, Zbigniew Romanowski, Waldemar Kalina
 • BRAK GŁOSU (1):
  Tomasz Żelasko

W wyniku głosowania protokół z LVIII sesji Rady Gminy Łubniany z dnia 05.10.2023 r został zatwierdzony.

2. Przedstawienie doświadczeń i osiągnięć organizacji pozarządowych działających na terenie Gminy Łubniany z udziałem ich przedstawicieli. - 14:12:00

W tym punkcie pan Przewodniczący Buchta oddał głos przedstawicielom organizacji pozarządowych wg kolejności zgodnie z ustalona wcześniej listą i zmianami wprowadzonymi do niej. Pan Buchta poprosił o wystąpienie przedstawicielki Fundacji Aktywizacji Kultury i Sportu „Aktywni” z Brynicy, pani Izabeli Święcickiej. Z uwagi na to że ostatnie sprawozdanie zakończono na roku 2021, pani Izabela w imieniu Prezesa Fundacji, pana Daniela Święcickiego, przedstawiła osiągnięcia Fundacji z  lat 2022- 2023. Pani Święcicka podziękowała Gminie i jej pracownikom za współpracę, pomoc oraz za wsparcie, którą Fundacja uzyskuje dla swoich inicjatyw. Przez ostatnie dwa lata Fundacji uzyskało się pozyskać ze środków zewnętrznych 81 tys. złotych , w roku 2022 uzyskano dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego w kwocie 13 tys. złotych , za co zakupiono mikrofon bezprzewodowy oraz lampy ledowe, następnie uzyskano 8 tys. złotych, także z Urzędu Marszałkowskiego , ta kwota została przeznaczona na imprezę kulinarną,  III Brynicką Spiżarnię. Na wymienionej imprezie gastronomicznej corocznie odbywa się Konkurs Dobrego Smaku. W tym roku Fundacja zorganizowała plenerowe projekcje filmowe w Gminie. Pani Święcicka pochwaliła się kolejną imprezą, „Wakacje Czas Zacząć” , zorganizowaną wspólnie z Gminą i Łubniańskim Ośrodkiem Kultury ( ŁOK), podczas której odbyły się: Zlot Garbusów, projekcja mobilnego planetarium, animacje dla dzieci oraz kolejne kino plenerowe zakończone wieczorną zabawą. W roku 2023 Fundacja razem z ŁOK zorganizowała inicjatywę:  Azymut – książka!, Rowerową grę terenową oraz XXX Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy ,  przy współudziale ŁOK oraz pracowników Urzędu Gminy Łubniany . W roku 2022 Fundacja zawiązała formalne partnerstwo pomiędzy Publiczną Szkoła Podstawową w Brynicy, Fundacją „Aktywni” oraz ŁOK. To partnerstwo,  w ramach lokalnych partnerstw Polsko- Amerykańskiej Fundacji Wolności oraz  VIII edycji Akademii  Rozwoju  Filantropii w Polsce, zaowocowało powstaniem Brynickiej Agory. Powstała wówczas na terenie PSP w Brynicy wiata oraz altana, będąca miejscem spotkań, odpoczynku oraz realizacji inicjatyw zgłoszonych przez młodzież. Na realizację  tego projektu pozyskano, już jako partnerstwo, kwotę 20 tys. złotych. Łącznie przez dwa lata Fundacja osiągnęła  ponad 100 tys. złotych kwoty dofinansowania. Ostatni projekt z kwotą dofinansowania  60 tys. złotych to „ Nadprzyrodzone siły Brynicy” na Stobrawskim Zielonym Szlaku. Kwotę 30 tys. złotych przeznaczono na nagłośnienie, a za pozostałe 30 tys. zł  zorganizowano magiczny wieczór. Inicjatywę poprzedzono 4 projekcjami filmowymi w Brynicy, Kobylnie, Masowie i Łubnianach oraz dodatkowo w miejscowości Ładza. Natomiast na samą imprezę, która promowała lokalne legendy,  składały się: warsztaty zielarskie, występy taneczne zespołu Mantikora, występ iluzjonisty, nocna gra terenowa, która odbywała się w „nawiedzonych” domach i uliczkach Brynicy.  W 2023 roku Fundacja zorganizowała XXXI finał WOŚP, a z okazji 690 rocznicy urodzin Brynicy,  Fundacja umieściła w centrum miejscowości kamienie okolicznościowe. Pani Święcicka zwróciła uwagę, że wszystkie sprzęty, które pozyskuje Fundacja, użyczane są pozostałym organizacjom oraz jednostkom działającym na terenie Gminy. Następnie pan Przewodniczący udzielił głosu przedstawicielowi panu Pawłowi Bzdędze ze Stowarzyszenia Klub Sportowy Soccer College Śląsk Łubniany. Pan Paweł Bzdęga oznajmił, że chciałby się pochwalić współpracą, która zmieniła się w ciągu ostatnich dwóch lat. Kolejno omówił działalność swojej Fundacji, dzięki prezentacji multimedialnej. Poinformował, że blisko  200 dzieci reprezentuje Soccer oraz LZS Śląsk Łubniany, a osiem drużyn występuje w rozgrywkach. Następnie zaprezentował fotografię nowego ogrodzenia stadionu piłkarskiego , które zostało odremontowane dzięki pozyskanym środkom przez Śląsk Łubniany z Urzędu Marszałkowskiego. Firmy: Czora Sp. z o. o.  oraz „Himmel i Papesh” przekazały środki na słupy, panele ogrodzeniowe, których koszt Fundacja sukcesywnie spłaca. Pan Bzdęga podziękował panu Krystianowi Moczko, który stale pomaga w pracach rozbiórkowych, odbywających się na obiekcie sportowym. Obecnie boisko jest wyposażone w 4 komplety nowych aluminiowych bramek, które można łatwo zdemontować. Od kwietnia 2023 roku boiskiem opiekuje się firma pana Czollka z Ligoty Prószkowskiej. Na boisku nr 3 powstały słupy ogrodzeniowe. W planach jest zainstalowanie lamp przez firmę pana Tadeusza Diakowa, powstaną więc dwa niezależne, pełnowymiarowe, oświetlone boiska treningowe, co jest rzadkością w Gminie. Pan Paweł zwrócił uwagę na boisko nr 3, dedykowane kategorii młodzików, które nie posiada miejsca dla rodziców, w postaci wybrukowanych ścieżek. Rodziny bardzo  chciałyby oglądać rozgrywki swoich dzieci. Na linii trzech boisk przebiega linia wysokiego napięcia, koszt jej ukrycia wynosi 190 tys. zł. Pan Paweł zapewnił, że będzie szukać sponsorów i pozyska dotacje na ukrycie przewodów w ziemi. Kolejną potrzebną inwestycją jest zadaszenie trybuny na boisku nr 1 oraz wybudowanie boksów dla zawodników. Jest to wymóg licencyjny Polskiego Związku Piłki Nożnej , aby rozgrywać mecze ligowe. Soccer College, jako jedyna szkółka w województwie opolskim, została wyróżniona za swoją pracę odpowiednikiem społecznej odpowiedzialność biznesu za całą działalność. Oprócz działalności sportowej Soccer College propaguje także zdrową żywność oraz organizuje turniej integrujący „Mama z synem”, z okazji dnia matki, oraz turniej „Ojciec- syn”. Podkreślił, że współpraca z wszystkimi instytucjami i klubami na terenie Gminy układa się bardzo dobrze i podziękował wszystkim prezesom klubów LZS oraz  Wójtowi Gminy panu Wąsiakowi , za wsparcie organizacyjne oraz finansowe.   Następnie pan Przewodniczący udzielił głosu przedstawicielce „Bajkowego Lasu”. Pani Katarzyna Sowa w pierwszych słowach wystąpienia podziękowała panu Wójtowi oraz pracownikom Urzędu Gminy, którzy wspierają organizacje pozarządowe. Fundacja pani Katarzyny od 2020 roku prowadzi niepubliczny punkt przedszkolny „Bajkowy Las”. Organizacja realizuje projekty edukacyjne dla szkół i przedszkoli oraz posiada podpisaną formalną współpracę z 3 szkołami:  z Łubnian, Węgier i Opola oraz przedszkolem „Paprotka” oraz 3 uniwersytetami  : Uniwersytetem Opolskim, Wyższą Szkołą Zarządzania i Administracji w Opolu  i Uniwersytetem Śląskim. W przyszłości będzie też nawiązana współpraca  z Uniwersytetem im. Kardynała Wyszyńskiego w Warszawie oraz Uniwersytetem im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Fundacja współdziała z wydziałem pedagogicznym Uniwersytetu Opolskiego. Tamtejsi studenci przyjeżdżają do „Bajkowego Lasu” na wizyty studyjne. Od 2020 r Fundacja posiada znak jakości, nadany przez Europejski Korpus Solidarności, międzynarodową organizację, która pozyskuje zagranicznych wolontariuszy. W ciągu 3 lat goszczono 6 wolontariuszy na dwumiesięcznych projektach. W tym roku pojawi się wolontariusz w projekcie długoterminowym, trwającym 10 miesięcy.  Fundacja realizuje trzyletni projekt „Leśna Akademia”, Projekt Narodowego Instytutu Wolności - Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego. Z tego projektu udało się pozyskać prawie 300 tys. zł. W ramach projektu Fundacja realizuje weekendowe spotkania dla edukatorów, pedagogów i psychologów. W ramach „Leśnej Akademii” organizowane są warsztaty o treści ekologicznej, dedykowane dzieciom z województwa opolskiego, np. warsztaty, „Planeta na talerzu” oraz warsztaty wzbogacone o grę terenową. Fundacji udało się  pory zorganizowano … ogólnopolską konferencję leśną , tym roku w konferencji uczestniczyło  205 osób, a kolejna odbędzie się w 2025 roku. W 2020 roku Fundacja została laureatem za 2019 rok „Opolskiej Niezapominajki”, dla najprężniej działającej organizacji pozarządowej. Na 2024 r. Fundacja zaplanowała opolski zlot uczestników „Leśnej Akademii”, a w 2025 odbędzie kolejna edycja narodowa konferencja naukowa. Pani Katarzyna poinformowała o Opolskim ośrodku Terapii Lasem” związanym z certyfikatem pani Katarzyny Sowy, a dotyczącym „Kąpieli Leśnych”. Pani Sowa należy do grona 30 przewodników  w Polsce, zajmujących się promocją zdrowia fizycznego i psychicznego w zakresie leśnego otoczenia.  Kolejno pan Buchta poprosił o prezentację przedstawiciela fundacji „Animator” oraz „Stowarzyszenia odnowy wsi Brynica”. Niestety nikt z obu Fundacji nie pojawił się na posiedzeniu sesji. Następnie swoje osiągnięcia przedstawił pan Tomasz Bardjan, Prezes  „Uczniowskiego Ludowego Klubu Sportowego ,Młode Orły Luboszyce”.  Od 5 lat trenuje się  40 młodych zawodników i zawodniczek z trzech kategoriach wiekowych : przedszkolaki, klasy  1-2 oraz klasy 3-4.  Dzieci rozwijają pasję do piłki nożnej, wychowują się przez sport i nabierają pewności siebie.  Fundacji przede wszystkim zależy , aby dzieci wychować na dobrych ludzi, w myśl zasady: „ważne jakim jesteś człowiekiem, a dopiero potem jakim jesteś zawodnikiem”. Dzieci nabywają tzw kompetencji miękkich, które potem wykorzystuje się w życiu codziennym. Fundacja jest członkiem Opolskiego Związku Piłki Nożnej, bierze udział w rozgrywkach oraz w turniejach piłkarskich. Mottem dla młodych zawodników jest:  „Chęć starania się , a nie zdobywania pierwszego miejsca”.  Dzieci uczą się rywalizować na zasadzie szacunku oraz zasady fair play. Fundacja przybliża również inne sporty. Odbyło się spotkanie z mistrzem brazylijskiego ju-jitzu, a w planach jest spotkanie z piłkarzem ręcznym. Rodzice dzieci są bardzo ważni dla Fundacji. Organizowane są treningi rodzinne, jest to zarówno integracja, jak i zabawa. Odbyły się warsztaty zdrowego żywienia, gdzie rodzice z dziećmi przygotowali napój izotoniczny. Razem z radną panią Patelską zorganizowano przedsięwzięcie, na którym dzieci przygotowały plakaty i opracowanie z historii Luboszyc. Został zorganizowany turniej Młode Orły, w którym brało udział ponad 250 osób w trzech kategorii wiekowych.  Fundacja chciałaby go organizować cyklicznie. Kolejne przedsięwzięcie pt. „Poczytaj mi mamo, tato”, polegało na tygodniowym udostępnieniu publikacji dotyczącej piłki nożnej. Prezes Fundacji stwierdził, że jej sukcesem jest to, że ich zawodnicy stale się rozwijają. Fundacja współpracuje z „Soccer College”. Zawodnicy od piątej klasy  pozostają w Gminie i kontynuują treningi w Łubnianach. W konkluzji pan Bardjan podziękował za wsparcie finansowe ze strony pana Wójta oraz pracowników UG, dzięki temu wsparciu starają się o „Zieloną Gwiazdkę” Polskiego  Związku Piłki Nożnej i są na dobrej drodze, aby uzyskać certyfikację. Kolejno głos zabrała przedstawicielka Stowarzyszenia Tenisa Stołowego Brynica. Pani Kornelia Czech  poinformowała, iż bieżący rok przyniósł wiele sukcesów zawodników oraz kilka zmian dotyczących sekcji tenisa stołowego. Sekcja składa się z 18 zawodników  w kilku kategoriach wiekowych, zatrudnia dwóch trenerów oraz jednego sparring partnera. Zawodnicy w poprzednim i obecnym sezonie brali udział we wszystkich turniejach klasyfikacyjnych oraz rozgrywkach ligowych  Opolskiego Związku Tenisa Stołowego , poziom młodych tenisistów pozwolił na zakwalifikowanie się do mistrzostw wojewódzkich i międzywojewódzkich oraz co ważne do ogólnopolskich. Oznajmiła, że trener kadry wojewódzkiej powołuje brynickich zawodników do udziału w zgrupowaniach kadry. W czasie wakacji zorganizowano tygodniowe obozy szkoleniowe w Zielonej Górze oraz w Limanowej. Z początkiem nowego sezonu podjęto decyzję o przeniesieniu treningów na salę gimnastyczną PSP w Biadaczu oraz zatrudniono sparring partnera. Z opolskiego związku tenisa udało się pozyskać w formie użyczenia dwa profesjonalne stoły do tenisa stołowego. Dzięki temu uda się zorganizować kilka turniejów. Środki finansowe z Urzędu Gminy oraz składki członkowskie przeznacza się na zatrudnianie trenerów, sparring partnera oraz zakup niezbędnego wyposażenia. Dzięki sponsorom młodzież i dzieci posiadają profesjonalne ubiory sportowe oraz mają  możliwość wyjazdów na zawody ogólnopolskie. Pani Kornelia Czech podziękowała  za wsparcie oraz pieniądze Gminy, bez których osiągnięcia zawodników  nie byłyby możliwe. Kolejno głos zabrał przedstawiciel Stowarzyszenia „Kręcimy dla Zabawy”. Pan Mateusz Fila na początku zaprezentował samą Fundację , z uwagi na to, że jak stwierdził, nie wszyscy mieszkańcy wiedzą o jej powstaniu. Samo stowarzyszenie nie jest zarejestrowane na terenie Gminy Łubniany, ale część członków stowarzyszenia mieszka w Gminie. Stowarzyszenie działa na terenie całego województwa. Pan Mateusz wspólnie z panem  Waldemarem Szymaszkiem są przedstawicielami fundacji w Gminie. W 2019 roku powstała nieoficjalna grupa facebookowa z osobami posiadającymi  rowerowe pasje, grupa ta potem mocno rozrosła. Propaguje się tu aktywny tryb życia, organizuje się nie tylko rajdy rowerowe, ale tez spotkania tematyczne. W styczniu tego roku grupę zarejestrowano jako stowarzyszenie. Jej celem jest propagowanie aktywnego i zdrowego stylu życia, edukacja dzieci szkolnych w zakresie bezpieczeństwa na drodze oraz  prawa o ruchu drogowym, zaszczepienie pasji do kolarstwa i rowerowych wycieczek oraz zwrócenie lokalnej społeczności na możliwości rekreacyjne w miejscu własnego zamieszkania. Promowane jest także kolarstwo przygodowe, w której grupa ultra bierze udział w krajowych maratonach. Przedstawiciele Fundacji wzięli udział w wyścigach rowerowych „Bałtyk 600”, gdzie do pokonania było 600 km wzdłuż wybrzeża Morza Bałtyckiego. Najlepszy czas  członka  Stowarzyszenia wyniósł 30 godzin oraz osoba ta uplasowała się na dziesiątej pozycja. Na FB mają Fundacja posiada  5, 5 tys. osób - sympatyków,  w większości z najbliższego regionu. Do działań , które są prowadzone bezpośrednio na terenie Gminy Łubniany należą: spontaniczne pomysły, gdzie miłośnicy dwóch kółek zamierzają się spotkać, kto może pojechać i jaka trasa jest do przejechania oraz dla jakiej grupy jest przeznaczona. Pan Mateusz zwrócił uwagę na  dużą imprezę, która jest organizowana w Jełowej pod nazwą  „Rowerowe Zakończenie Wakacji”. Pierwsza edycja odbyła  się w 2022 roku dzięki wsparciu Wójta, pana Pawła Wąsiaka oraz Gminy Łubniany. W wydarzenie mocno zaangażowali się pracownicy Urzędu Gminy, za co pan Mateusz wyraził wdzięczność. W tym roku w Jełowej odnotowano sukces, ponieważ w imprezie wzięło udział około stu rowerzystów. Rajd podzielono na dwie grupy: 40 i do 15 km. Położono nacisk na bezpieczeństwo, a wsparcie zapewniła osoba z kręgu medycznego. Najmłodszym uczestnikiem był pięciolatek, który przebył trasę na rowerku biegowym. W planach jest kolejna edycja w 2024 roku.  Nowym projektem, który chce zrealizować Fundacja na terenie Gminy Łubniany, jest rozpoczęcie wakacji w Łubnianach. PSP w Łubnianach wyraziła chęć współpracy. Imprezę pod nazwą „Dzień dobry wakacje” planuje się na 22 czerwca 2024 roku . Przedsięwzięcie będzie mieć charakter edukacyjno- sportowy. Odbędzie się rajd rowerowy z nagrodami na dłuższej i krótszej trasie  ścieżkami pieszo- rowerowymi w Gminie. Planuje się zorganizować konkursy dla dzieci i dorosłych. Wśród tematów imprezy będzie min obsługa roweru oraz bezpieczeństwo na drodze, a także pokaz ratownictwa. Fundacja chciałaby nauczyć dzieci takich przydatnych umiejętności, jakimi jest na przykład zmiana dętki w rowerze. Kolejnym prelegentem został przedstawiciel fundacji Akademia Muks z Jełowej. Pan Marek Raczek przedstawił się jako założyciel stowarzyszenia koszykarskiego w Jełowej. Akademia piłki koszykowej posiada 3 ligę, dzieci i młodzież od 4 lat grają , w drugim sezonie zdobyli tytuł mistrza opolskiego , a w 3cim sezonie zdobyto tytuł mistrza opolskiego oraz zajęto czwarte miejsce na Śląsku. Kapitan drużyny został wyróżniony jako król strzelców. Niestety ze względu na koszty finansowe musiano  zrezygnować z dalszych rozgrywek. Drużyna zamierza walczyć o drugą ligę, ale na chwile obecną nie posiada własnej sali gimnastycznej. Niemożliwe jest więc dopingowanie graczy na ich własnym terenie. Dwoma zawodnikami drużyny zainteresowały się władze Politechniki Opolskiej . W SPS w Jełowej  dzieci trenują koszykówkę już od pierwszej klasy. Są dwie drużyny damska i męska liczące po  16-18 zawodników w każdej. Dzieci przyjeżdżają na treningi także z innych miejscowości, także spoza Gminy. Pan Raczek wyraził zadowolenie z faktu,  że te dzieci wybrały boisko zamiast komputera. Fundacja corocznie organizuje rozgrywki Street Ball. W tym roku wystąpiło 140 zawodników, a dwa dni przed zawodami nie było już miejsca na zapisy. W przyszły roku kolejne odbędą się jak zawsze w czerwcu i będą trwać aż dwa dni. Następnie Prezes Fundacji podziękował panu Wójtowi oraz pracownikom UG Łubniany za wsparcie i wyraził życzenie, aby ta współpraca trwała jak najdłużej i aby zawodnicy doczekali się swojej hali sportowej. Następnie pan Buchta zapowiedział przedstawiciela LZS Łubniany. Niestety nikt z tej organizacji pozarządowej nie pojawił się na sesji.  Wobec zakończenia prezentacji przedstawicieli poszczególnych organizacji, głos zabrał pan Wójt, pan Wąsiak. Oznajmił, że „ chyli czoła ” przed prelegentami oraz osobami, które są zaangażowane w pracę na rzecz stowarzyszeń. Poprosił prezesów i członków stowarzyszeń , aby informowali na bieżąco o swoich sukcesach. Wyraził zdanie, że z powodu  ich pracy i ofiarności  warto  inwestować pieniądze z budżetu Gminy dla młodych ludzi. Podziękował Radnym za wsparcie, które udzielają inicjatywom organizacji pozarządowym.  Pan Wójt przypomniał zebranym, że przed jego kadencją   były dotowane LZSy oraz Caritas. Teraz „pieniądze pozwalają na realizację i rozwój wielu pięknych inicjatyw”.  Obiecał, że dopóki jest Gospodarzem Gminy  będzie pomagał, „a budowę Sali gimnastycznej z prawdziwego zdarzenia” bierze jako zobowiązanie do następnej kadencji. Oznajmił, że podjął już rozmowy biznesowe i urzędowe w sprawie możliwości wybudowania hali sportowej na potrzeby naszej Gminy. Stwierdził :  „Firmy i osoby z którymi rozmawiam, widzą potencjał rozwoju sportu na terenie Polski ,ale i widzą ogromną potrzebę na trenie powiatu i województwa opolskiego”. Następnie głos zabrał Radny,  pan Krzyścin. Podziękował uczestniczącym w prezentacji za udział w sesji i poświęcenie swojego czasu, jak przystało na prawdziwych społeczników. Zwrócił uwagę, że w kontekście sukcesów sportowych,  na posiedzeniu sesji brak jest dwóch panów , pana Artur Baziuk, dyrektor PSP w Jełowej, który co roku organizuje bieg oraz pana Piwowara, który  po raz pierwszy zorganizował w tym roku Turniej Piłki Plażowej na terenie Gminy. Zwrócił uwagę na stowarzyszenie „Kręcimy dla zabawy”. Stwierdził ,że jest to kolejna dyscyplina sportu, „która pięknie jednoczy rodziny”. Na koniec wypowiedzi zaznaczył, że wszystkie sprawy związane z organizacjami samorządowymi są koordynowane przez Wydział Promocji UG Łubniany.  Podziękował wszystkim paniom z Referatu za pomoc i współpracę. Wspomniał też o Fundacji „Aktywni”, która za pozyskane środki  kupiła sprzęt, którym wspierają inne fundacje gminne przy organizowaniu imprez i przedsięwzięć. Wobec braku chętnych do zabrania głosu, pan Buchta zapowiedział przejście do punktu, dotyczącego uchwał.

3. Podjęcie uchwał: - 15:20:00

3.1. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2023 r. , - 15:20:00

Nastąpiła zmiana quorum - 15:22:00

Liczba radnych obecnych na sali obrad: 13

Sesję opuścili radni:

 1. Jarosław Krzyścin

W tym punkcie pan Wójt poprosił Radnych o przyjęcie autopoprawki. Szczegóły przedstawiła pani Skarbnik.

Nastąpiła zmiana quorum - 15:22:00

Liczba radnych obecnych na sali obrad: 14

Do sesji dołączyli radni:

 1. Jarosław Krzyścin

Pani Skarbnik zaznaczyła, że tak, jak wspomniała na posiedzeniu Komisji, autopoprawka dotyczy tylko zmiany w budżecie, ponieważ w międzyczasie weszła zmiana spowodowana Zarządzeniem Wójta oraz jedna zmiana w jednym z Funduszy Sołeckich. Poinformowała, że Radni otrzymali autopoprawkę mailem.

Głosowanie w sprawie autopoprawki do projektu uchwały - 15:23:00

Wyniki imienne:

 • ZA (14):
  Norbert Dreier, Krzysztof Deinert, Zbigniew Romanowski, Anna Patelska, Ewald Fila, Bernadeta Drąg, Piotr Blach, Tomasz Pyka, Waldemar Kalina, Jacek Roguła, Waldemar Brisch, Ryszard Buchta, Maria Waleska, Jarosław Krzyścin
 • BRAK GŁOSU (1):
  Tomasz Żelasko

W wyniku głosowania autopoprawka została przyjęta.

Głosowanie w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2023 r. - 15:23:00

Wyniki imienne:

 • ZA (14):
  Norbert Dreier, Krzysztof Deinert, Waldemar Kalina, Zbigniew Romanowski, Anna Patelska, Bernadeta Drąg, Ewald Fila, Maria Waleska, Piotr Blach, Jarosław Krzyścin, Ryszard Buchta, Tomasz Pyka, Jacek Roguła, Waldemar Brisch
 • BRAK GŁOSU (1):
  Tomasz Żelasko

Uchwała Nr LIX/387/23 (Zał. Nr 4) została podjęta jednogłośnie.

3.2. w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łubniany na lata 2023 - 2029. - 15:23:00

Pani Skarbnik poinformowała, że w ślad za zmianą uchwały dot. zmian budżetu na 2023 r, idzie zmiana dotycząca WPF Gminy Łubniany.

Głosowanie w sprawie autopoprawki do projektu uchwały - 15:25:00

Wyniki imienne:

 • ZA (14):
  Norbert Dreier, Krzysztof Deinert, Ewald Fila, Anna Patelska, Maria Waleska, Bernadeta Drąg, Tomasz Pyka, Piotr Blach, Jacek Roguła, Waldemar Kalina, Waldemar Brisch, Ryszard Buchta, Jarosław Krzyścin, Zbigniew Romanowski
 • BRAK GŁOSU (1):
  Tomasz Żelasko

W wyniku głosowania autopoprawka została przyjęta.

Głosowanie w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łubniany na lata 2023 - 2029 - 15:25:00

Wyniki imienne:

 • ZA (14):
  Norbert Dreier, Krzysztof Deinert, Ewald Fila, Piotr Blach, Bernadeta Drąg, Maria Waleska, Jarosław Krzyścin, Ryszard Buchta, Jacek Roguła, Tomasz Pyka, Waldemar Brisch, Zbigniew Romanowski, Anna Patelska, Waldemar Kalina
 • BRAK GŁOSU (1):
  Tomasz Żelasko

Uchwała Nr LIX/388/23 (Zał. Nr 5) została podjęta jednogłośnie.

4. Wolne wnioski. - 15:26:00

W tym punkcie pan Wójt oznajmił, że Biskup Opolski Andrzej Czaja zwrócił się do niego z prośba o współorganizację Światowych Dni Ubóstwa, w zakresie przygotowania ciasta. Wspomniał, że już raz Gmina brała udział w tym przedsięwzięciu, w które bardzo mocno zaangażowały się Sołectwa. Zwrócił się prośba o krótkie spotkanie z Radnymi po zakończeniu sesji. Następnie radny, pan Dreier przekazał głos od mieszkańców ul. Osiedlowej, którzy prosili podziękować Referatom Urzędu Gminy oraz panu Wójtowi za wykonanie oświetlenia i utwardzenia drogi. Następnie wyraził podziękowania dla pana Wójta, który 26 września tego roku w Jełowej Wójt zatwierdził udział Gminy Łubniany w projekcie „Oprogramowanie= nasz drugi język”. Wobec powyższego pan Dreier zgłosił Gminę do pilotażu projektu. Następnie głos zabrał Radny, pan Pyka. Poprosił, w związku z zakończonym postępowaniem apelacyjnym dotyczącym sprawy byłego dyrektora Łubniańskiego Ośrodka Kultury, pana Czecha, o przedstawienie szczegółowych kosztów za lata 2021, 2022 i 2023 na piśmie z oddzielnym podziałem kosztów  na Urząd Gminy oraz na Łubniański Ośrodek Kultury.

5. Zamknięcie obrad. - 15:31:00

Pan Przewodniczący Ryszard Buchta podziękował zebranym za uczestnictwo i zakończył LIX sesję Rady Gminy Łubniany.

Załączniki:

Nr 1 – Lista obecności

Nr 2 – Porządek obrad.

Nr 3 - Wykaz głosowań sesji - LIX sesja Rady Gminy Łubniany w kadencji 2018- 2023 –

tj. imienny wykaz głosowań.

Nr 4 - Uchwała Nr LIX/387/23

Nr 5 - Uchwała Nr LIX/388/23

Na tym protokół zakończono i podpisano.      

 

Przewodniczący Rady Gminy Łubniany

Ryszard Buchta

 

Protokołowała:

Joanna Kowalska

 

PDFLIX sesja Rady Gminy Łubniany w kadencji VIII 2018- 2023 - 30.10.2023 r. - wykaz głosowań.pdf (21,73KB)