Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Ogłoszennie o konsultacjach z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz.U. z 2022 r. poz. 1327) projektu aktu prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji

                                                                                    Łubniany, dnia 18 października 2023 r.

 

OGŁOSZENIE

o konsultacjach z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi
w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie (tj. Dz.U. z 2023r. poz. 571 z późn. zm.) projektu aktu prawa miejscowego
w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji

ZAPRASZAM

wszystkie organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, mające siedzibę lub działające na terenie Gminy Łubniany

do wzięcia udziału w konsultacjach społecznych dotyczących

"Programu współpracy Gminy Łubniany z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy z dn. 24.04.2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w roku 2024".

Konsultacje trwają od 20 do 27 października 2023 r. w formie zgłaszania uwag do treści projektu Programu na formularzach

Treść projektu programu i formularz do zgłaszania uwag znajdują się na stronie internetowej bip.lubniany.pl oraz są dostępne w siedzibie Urzędu Gminy Łubniany.

Wypełnione formularze należy przesłać w nieprzekraczalnym terminie do 27 października 2023 roku na:

  • adres siedziby Urzędu Gminy Łubniany ul. Opolska 104, 46-024 Łubniany,
  • pocztą elektroniczną na adres

 

Termin rozpoczęcia konsultacji: 20.10.2023 r.

Termin zakończenia konsultacji: 27.10.2023 r.

Wójt Gminy Łubniany

Paweł Wąsiak

 

PDF    Zarządzenie Nr 130 Wójta Gminy Łubniany z dnia 19-10-2023 w sprawie przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Łubniany z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2024 (113,01KB)

PDF  Projekt Programu współpracy Gminy Łubniany z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy z dn. 24.04.2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w roku 2023 (260,66KB) (168,47KB)

DOC  Formularz konsultacji (34,00KB)