Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Protokoł z LVIII sesji Rady Gminy Łubniany w kadencji VIII (2018- 2023) - sesja nadzwyczajna - 05.10.2023 r.

Protokół z LVIII nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Łubniany – 05.10.2023 r

Obrady rozpoczęto 2023-10-05 o godz. 08:05:16, a zakończono o godz. 08:10:07 tego samego dnia.

W posiedzeniu wzięło udział 11 członków:

 1. Waldemar Brisch
 2. Ryszard Buchta
 3. Krzysztof Deinert
 4. Ewald Fila
 5. Jarosław Krzyścin
 6. Anna Patelska
 7. Tomasz Pyka
 8. Jacek Roguła
 9. Zbigniew Romanowski
 10. Maria Waleska
 11. Tomasz Żelasko

1. Otwarcie sesji: - 08:05:00

Przewodniczący Rady Gminy, pan Buchta rozpoczął LVIII sesję Rady Gminy Łubniany , po czym przywitał wszystkich radnych, pracowników Urzędu Gminy z panem Wójtem  na czele.

1.1. stwierdzenie prawomocności obrad, - 08:05:00

Zgodnie z listą obecności (Zał. Nr 1) w posiedzeniu  uczestniczyło 11 radnych na statutowy skład  15, wobec czego wszelkie decyzje, wnioski oraz uchwały miały moc wiążącą. Z ramienia Urzędu obecni byli  p. Wójt - p. Paweł Wąsiak, p. Mariusz Piestrak – Zastępca Wójta,  p. Joanna Marciniak – Skarbnik Gminy, p. Piotr Pośpiech – Sekretarz Gminy,  p. Joanna Kowalska – Inspektor ds. Organizacyjnych, p. Michał Moszner – Informatyk oraz  p. Monika  Patrzek – Kierownik Referatu Inwestycji.

1.2. zatwierdzenie porządku obrad. - 08:06:00

Głosowanie w sprawie zatwierdzenia porządku obrad - 08:06:00

Wyniki imienne:

 • ZA (11):
  Anna Patelska, Krzysztof Deinert, Tomasz Żelasko, Jarosław Krzyścin, Jacek Roguła, Ewald Fila, Waldemar Brisch, Zbigniew Romanowski, Tomasz Pyka, Maria Waleska, Ryszard Buchta
 • BRAK GŁOSU (4):
  Piotr Blach, Bernadeta Drąg, Norbert Dreier, Waldemar Kalina

Porządek obrad (Zał. Nr 2)  został przyjęty jednogłośnie i przedstawia się następująco:

1. Otwarcie sesji.

1.1 stwierdzenie prawomocności obrad,

1.2 zatwierdzenie porządku obrad.

2. Podjęcie uchwał:

2.1. W sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łubniany na lata 2023-2029.

3 Zamknięcie obrad.

Do protokołu został dołączony imienny wykaz głosowań. (Zał. Nr 3)

2. Podjęcie uchwał: - 08:06:00

2.1. w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łubniany na lata 2023- 2029. - 08:06:00

W tym punkcie pani Skarbnik przekazała, że wprowadzana jest jedna zmiana w 2024 roku. Po rozstrzygnięciu przetargu na realizację zamówienia budowy ścieżki pieszo – rowerowej trzeba zwiększyć środki o 200 tys. złotych. Te środki przesuwane są z innego przedsięwzięcia , które ogólnie są zaznaczone jako Budowa ścieżek   pieszo- rowerowych szeroko rozumianą . 200 tys. złotych nie zmienia budżetu Gminy, a jednocześnie zabezpiecza środki na  podpisanie umowy z wykonawcą. Z uwagi na trzy postępowania przetargowe pan Pyka zadał pytanie :  czy za trzecim razem były jakieś zmiany wprowadzone w warunkach zamówienia. Zastępca Wójta- pan Piestrak odpowiedział, że  żadnych zmian nie było , doprecyzowania wynikały z zapytań wykonawców, ale te pytania były zadawane podczas każdego przetargu. Pan Romanowski zapytał , czy te pytania pochodziły  od wykonawców obecnych na  trzech przetargach, czy też zadał je nowy oferent. Pan Piestrak odpowiedział, że stuprocentowej pewności nie ma , ale prawdopodobnie  pytania z  trzeciego przetargu pochodziły tylko od tych wykonawców, którzy zostali zgłoszeni . Poprosił panią Kierownik Referatu Inwestycji , Monikę Patrzek, o doprecyzowanie. Pani Patrzek stwierdziła, że w drugim przetargu były tylko pytania od tych zainteresowanych, którzy składali ofertę, ale było to powielenie pytań z pierwszego przetargu. Natomiast w trzecim przetargu żaden z oferentów nie zadał żadnego pytania. Wobec braku dalszych pytań przystąpiono do głosowania.

Głosowanie w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łubniany na lata 2023- 2029 - 08:09:00

Wyniki imienne:

 • ZA (11):
  Krzysztof Deinert, Zbigniew Romanowski, Jarosław Krzyścin, Tomasz Żelasko, Anna Patelska, Jacek Roguła, Waldemar Brisch, Maria Waleska, Ryszard Buchta, Tomasz Pyka, Ewald Fila
 • BRAK GŁOSU (4):
  Piotr Blach, Bernadeta Drąg, Norbert Dreier, Waldemar Kalina

Uchwała Nr LVII/386/23 (Zał. Nr 4) została podjęta jednogłośnie.

3. Zamknięcie obrad. - 08:09:00

Wobec braku pytań i wniosków pan Przewodniczący podziękował wszystkim obecnym za uczestnictwo i  zakończył LVIII sesję Rady Gminy Łubniany.

Załączniki:

Nr 1 – Lista obecności

Nr 2 – Porządek obrad.

Nr 3 - Wykaz głosowań sesji  - LVIII  sesja Rady Gminy Łubniany w kadencji 2018- 2023 –

tj. imienny wykaz głosowań.

Nr 4 - Uchwała Nr LVIII/386/23

Na tym protokół zakończono i podpisano.

 

Przewodniczący Rady Gminy Łubniany

Ryszard Buchta

 

Protokołowała:

Joanna Kowalska

 

 

PDFLVIII sesja Rady Gminy Łubniany w kadencji VIII 2018- 2023 - sesja nadzwyczajna - 05.10.2023 r. - wykaz głosowań.pdf (16,89KB)