Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Protokół z LVII sesji Rady Gminy Łubniany w kadencji VIII ( 2018- 2023) - 13.09.2023 r.

Protokół z LVII sesji Rady Gminy Łubniany – 13.09.2023 r.

Obrady rozpoczęto 2023-09-13 o godz. 14:04:41, a zakończono o godz. 14:44:45 tego samego dnia.

W posiedzeniu wzięło udział 11 członków:

 1. Piotr Blach
 2. Waldemar Brisch
 3. Ryszard Buchta
 4. Bernadeta Drąg
 5. Norbert Dreier
 6. Ewald Fila
 7. Jarosław Krzyścin
 8. Tomasz Pyka
 9. Zbigniew Romanowski
 10. Maria Waleska
 11. Tomasz Żelasko

1. Otwarcie sesji. (14:04:00)

Przewodniczący Rady Gminy, pan Buchta rozpoczął LVII sesję Rady Gminy Łubniany , po czym przywitał wszystkich gości, radnych, pracowników Urzędu Gminy z panem Wójtem  na czele.

1.1. stwierdzenie prawomocności obrad, (14:04:00)

Zgodnie z listą obecności (Zał. Nr 1) w posiedzeniu początkowo  uczestniczyło 11 radnych na statutowy skład  15, wobec czego wszelkie decyzje, wnioski oraz uchwały miały moc wiążącą. W późniejszym okresie do sesji dołączyła pani Anna Patelska. Z ramienia Urzędu Gminy w posiedzeniu uczestniczyli: p. Wójt - p. Paweł Wąsiak, p. Joanna Marciniak – Skarbnik Gminy, p. Piotr Pośpiech – Sekretarz Gminy,  p. Joanna Kowalska – Inspektor ds. Organizacyjnych, p. Michał Moszner – Informatyk, p. Piotr Dziedzic – Kierownik Referatu Gospodarki Gruntami i Ochrony Środowiska, p. Łukasz Kochanek – Kierownik Referatu Budownictwa i Gospodarki Komunalnej, p. Patrycja Sobota- Wiesiołek - Inspektor ds. budownictwa, planowania i gospodarki przestrzennej, p. Sylwia Heisig- Brzana – Kierownik Referatu Promocji i Turystyki . Z osób zaproszonych uczestniczyli : pani Beata Bort – Dyrektor GZEAS oraz pani Mecenas Aleksandra Dyja.

1.2. zatwierdzenie porządku obrad, (14:05:00)

Głosowanie w sprawie zatwierdzenia porządku obrad (14:07:00 )

Wyniki imienne:

 • ZA (11):
  Norbert Dreier, Zbigniew Romanowski, Bernadeta Drąg, Ewald Fila, Jarosław Krzyścin, Waldemar Brisch, Piotr Blach, Tomasz Pyka, Maria Waleska, Ryszard Buchta, Tomasz Żelasko
 • BRAK GŁOSU(4):
  Krzysztof Deinert, Waldemar Kalina, Anna Patelska, Jacek Roguła

Porządek obrad (Zał. Nr 2)  został przyjęty jednogłośnie i przedstawia się następująco:

 1.Otwarcie sesji.

1.1 stwierdzenie prawomocności obrad

1.2 zatwierdzenie porządku obrad,

1.3 zatwierdzenie protokołu z LV sesji Rady Gminy Łubniany z dnia 26.06.2023 r.

1.4 zatwierdzenie protokołu z LVI sesji Rady Gminy Łubniany z dnia 13.07.2023 r.

2. Informacja Wójta Gminy Łubniany o działaniach podejmowanych w okresie między sesjami Rady Gminy Łubniany

3. Podjęcie uchwał:

3.1. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2023 r. ,

3.2. w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łubniany na lata 2023-2029,

3.3. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVI/267/21 Rady Gminy Łubniany z dnia 20 grudnia 2021 r.
w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Łubniany, stanowiących jej własność,

3.4.  w sprawie przystąpienia do sporządzenia Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Łubniany na lata 2024-2030,

3.5. w sprawie przyznania dotacji Rzymskokatolickiej Parafii p.w. Św. Szczepana w Brynicy na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.

4. Wolne wnioski.

5. Zamknięcie obrad.

Do protokołu został dołączony imienny wykaz głosowań. (Zał. Nr 3)

1.3. zatwierdzenie protokołu z LV sesji Rady Gminy Łubniany z dnia 26.06.2023 r. (14:07:00)

Głosowanie w sprawie zatwierdzenia protokołu z LV sesji Rady Gminy Łubniany z dnia 26.06.2023 r. (14:08:00 )

Wyniki imienne:

 • ZA (11):
  Norbert Dreier, Bernadeta Drąg, Tomasz Pyka, Tomasz Żelasko, Ewald Fila, Waldemar Brisch, Maria Waleska, Jarosław Krzyścin, Zbigniew Romanowski, Ryszard Buchta, Piotr Blach
 • BRAK GŁOSU(4):
  Krzysztof Deinert, Waldemar Kalina, Anna Patelska, Jacek Roguła

W wyniku głosowania protokół z LV sesji Rady Gminy Łubniany z dnia 26.06.2023 r został zatwierdzony.

1.4. zatwierdzenie protokołu z LVI sesji Rady Gminy Łubniany z dnia 13.07.2023 r. (14:08:00)

Głosowanie w sprawie zatwierdzenia protokołu z LVI sesji Rady Gminy Łubniany z dnia 13.07.2023 r. (14:09:00 )

Wyniki imienne:

 • ZA (11):
  Norbert Dreier, Tomasz Żelasko, Bernadeta Drąg, Ewald Fila, Jarosław Krzyścin, Waldemar Brisch, Piotr Blach, Tomasz Pyka, Maria Waleska, Ryszard Buchta, Zbigniew Romanowski
 • BRAK GŁOSU(4):
  Krzysztof Deinert, Waldemar Kalina, Anna Patelska, Jacek Roguła

W wyniku głosowania protokół z LVI sesji Rady Gminy Łubniany z dnia 13.07.2023 r został zatwierdzony.

2. Informacja Wójta Gminy Łubniany o działaniach podejmowanych w okresie między sesjami Rady Gminy Łubniany. (14:09:00)

Nastąpiła zmiana quorum (14:12:00)

Liczba radnych obecnych na sali obrad: 12

Do sesji dołączyli radni:

 1. Anna Patelska

W tym punkcie pan Wójt przekazał następujące informacje:

- Zakończyła się kompleksowa termomodernizacja budynku Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Jełowej oraz budynku przedszkola w Łubnianach, oddział w Kolanowicach. Koszty ostateczne wraz z robotami dodatkowymi wyniosły ogółem ponad 596 000 zł z czego otrzymano dofinansowanie w kwocie ponad 375 000 zł. Dofinansowano ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego;

- Ogłoszono trzeci przetarg na budowę ścieżki pieszo-rowerowej od centrum miejscowości Łubniany do końca Masowa. Termin składania ofert mija 25 września. Poprzednie dwa postępowania zostały unieważnione z uwagi na fakt, że ceny ofert przewyższały kwotę zabezpieczoną na ten cel w budżecie Gminy. Pan Wójt zapewnił, że nie wycofa się z inwestycji i nadal będzie zabiegał o dokończenie budowy ścieżki;

- Kończy się remont drogi wojewódzkiej DW 461 na najbardziej zniszczonym odcinku trasy Brynica-Łubniany. Pan Wójt przekazał podziękowania Zarządowi Województwa Opolskiego, a szczególnie panu Wice Marszałkowi , Szymonowi Ogłazie za bardzo dobrą współpracę w tym zakresie.

- Po wielu miesiącach interwencji Zarząd Dróg Powiatowych wyremontował most w Kolanowicach.

- Trwają zebrania wiejskie na których ustalany jest wydatkowanie środków z funduszu sołeckiego na rok 2024. Pan Wójt zaprosił Mieszkańców do aktywnego uczestniczenia w zebraniach i zadawania pytań;

- Pan Wójt wręczył akty nadania stopnia awansu zawodowego czterem Nauczycielkom naszej Gminy i  serdecznie pogratulował rozwoju zawodowego.

- Pan Wójt podziękował wszystkim zaangażowanym za przyjęcie i ugoszczenie Pielgrzymki Legnickiej, która po raz kolejny nocowała w Łubnianach.

- Z okazji rozpoczęcia roku szkolnego, pan Wójt wraz z kierownictwem urzędu Gminy odwiedził szkoły naszej Gminy.

- Pan Wójt został zaproszony jako prelegent do udziału w panelu dyskusyjnym pn. „Nowatorski samorząd – co to oznacza” podczas XXXII Forum Ekonomicznego w Karpaczu. Było to wielkim wyróżnieniem  i docenieniem  działań Gminy w zakresie darmowej komunikacji, partnerstwa publiczno-prywatnego, funkcjonowania „TAXI SENIOR” oraz zapewnienia Mieszkańcom dostępu do Internetu za pomocą światłowodu.

- Redaktor naczelny prestiżowego czasopisma poświęconego samorządowi terytorialnemu pt. „Wspólnota” zaprosił pana Wójta do udzielenia obszernego wywiadu na temat innowacji w Gminie Łubniany. Stanowi to doskonałą promocję naszej Gminy na całą Polskę oraz docenienie podjętych, odważnych decyzji.

- Odbyło się wiele atrakcji przygotowanych dla naszych Mieszkańców :

Festyn Rodzinny dla Mieszkańców Grabia i Kobylna,

 I Memoriał Piłkarski im. Jerzego Musiała organizowany przez LZS RUDATOM KĘPA

Dożynki w Kolanowicach oraz Oktoberfest w Biadaczu organizowane przez Sołtysów i Rady Sołeckie.

 Pan Wójt podziękował wszystkim organizatorom za zaangażowanie, a Uczestnikom za przybycie i wspólną zabawę.

- Pan Wójt przekazał podziękowania Druhom z OSP Jełowa, wraz z Prezesem Józefem Kampą oraz licznym Wolontariuszom za zorganizowanie tygodniowego obozu w Turawie dla członków młodzieżowych drużyny pożarniczej z Jełowej.

- Pan Wójt wyraził wdzięczność za zaproszenie do współpracy:

stowarzyszeniu „Kręcimy dla zabawy”, które było głównym organizatorem Rowerowego zakończenia wakacji w Jełowej. Na starcie stawiło się ponad 100 miłośników jednośladów. Gmina Łubniany dofinansowała to wydarzenie ze środków programu antyalkoholowego.

organizatorom Gravel Stobrawskie Bory (wyścig szutrowy). W ramach współpracy z organizatorami przygotowano dla Uczestników PITSTOP w Brynicy.

Fundacji Aktywizacji Kultury i Sportu „Aktywni” – wspólnie zorganizowano cykl projekcji filmów
w kinach plenerowych w Kobylnie, Masowie, Łubnianach i Brynicy. Wydarzenie to  zostało dofinansowane przez Lokalną Grupę Działania „Stobrawski Zielony Szlak”.

- W naszej Gminie odbyły się dwa wydarzenie sportowe dofinansowane ze środków Inicjatywy Lokalnej: Streetball  Marco w Jełowej  oraz Turniej piłki plażowej o Puchar Wójta Gminy Łubniany. Pan Wójt pogratulował Inicjatorom oraz Uczestnikom.

- Odbyło się bardzo udane wydarzenie jakimi były Gminne Dożynki. Podczas dożynek Gmina gościła dwie delegacje: z Witwicy - Ukraina (obwód iwanofrankiwski) i z partnerskiego Miasta Arnstein. Z Gośćmi z Niemiec świętowano 30 lecie partnerstwa. Podpisano również uroczysty akt odnowienia partnerstwa na placu Arnstein w Brynicy. Pan Wójt bardzo podziękował za współpracę i organizację  pani Sołtys Łubnian Annie Cuda, Dyrektorowi i Pracownikom Łubniańskiego Ośrodka Kultury, Referatowi Promocji i Turystyki Urzędu Gminy, Strażakom z OSP Łubniany oraz wszystkim zaangażowanym.

3. Podjęcie uchwał: (14:16:00)

3.1. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2023 r. , (14:16:00)

W punkcie tym pan Przewodniczący oddał głos pani Skarbnik. Pani Marciniak przekazała, że  projekty uchwał zostały szczegółowo omówione na ostatnim posiedzeniu połączonych Komisji.  Podsumowując wszystkie założenia przekazała, że zwiększono wydatki bieżące o 1.500.907 zł, jednocześnie wprowadzając zmniejszenie o 306.052,26 zł. Ulegają zmniejszeniu wydatki majątkowe o 1.042.006,04 zł. Dokonano zmian po stronie dochodów w dochodach bieżących o kwotę 1.802049,07 zł równocześnie zmniejszając dochody bieżące o 31.135,86 zł.  Zwiększeniu ulegają dochody majątkowe o 3.849.864,77 zł i zmniejszają się dochody budżetowe majątkowe o 1.474.557,54 zł. Nastąpiło również zwiększenie przychodów budżetowych o 180.971,60 zł przy równoczesnym zmniejszeniu o 4.678.731,49 zł. Zmniejszeniu uległy rozchody o 494.388,18 zł. Następnie pani Skarbnik poprosiła Radnych o zadanie pytań. Pan Pyka zapytał o zmniejszanie wydatków bieżących z tytułu utrzymania czystości, dlaczego są tak duże zmniejszenia.  Pani Skarbnik odpowiedziała, że zakładano większe wydatki na faktury za „śmieci” płacone przez Urząd Gminy i są one dużo niższe niż się spodziewano.

Głosowanie w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2023 r. (14:19:00 )

Wyniki imienne:

 • ZA (12):
  Norbert Dreier, Anna Patelska, Tomasz Żelasko, Ewald Fila, Bernadeta Drąg, Jarosław Krzyścin, Piotr Blach, Waldemar Brisch, Tomasz Pyka, Ryszard Buchta, Maria Waleska, Zbigniew Romanowski
 • BRAK GŁOSU(3):
  Krzysztof Deinert, Waldemar Kalina, Jacek Roguła

Uchwała Nr LVII/381/23 (Zał. Nr 4) została podjęta jednogłośnie.

3.2. w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łubniany na lata 2023-2029, (14:20:00)

W tym punkcie pani Skarbnik przekazała, że wprowadzone zmiany w uchwale budżetowej powodują zmiany w WPF. Główną zmianą jest wycofanie jednej inwestycji w tegorocznym budżecie, szczegóły zostały podane w objaśnieniach do uchwały oraz zostały omówione na posiedzeniu połączonych Komisji. Wobec braku pytań przystąpiono do głosowania.

Głosowanie w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łubniany na lata 2023-2029 (14:21:00 )

Wyniki imienne:

 • ZA (12):
  Anna Patelska, Norbert Dreier, Zbigniew Romanowski, Ewald Fila, Tomasz Żelasko, Jarosław Krzyścin, Bernadeta Drąg, Piotr Blach, Tomasz Pyka, Ryszard Buchta, Waldemar Brisch, Maria Waleska
 • BRAK GŁOSU(3):
  Krzysztof Deinert, Waldemar Kalina, Jacek Roguła

Uchwała Nr LVII/382/23 (Zał. Nr 5) została podjęta jednogłośnie.

3.3. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVI/267/21 Rady Gminy Łubniany z dnia 20 grudnia 2021r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Łubniany, stanowiących jej własność, (14:21:00)

Ten punkt omówił pan Sekretarz. Przekazał, że sama uchwała zmienia się tylko w załączniku nr 1, który zawiera wykaz wszystkich przystanków komunikacji autobusowej, zlokalizowanych przy drogach gminnych. W tym wypadku chodzi o dwa przystanki w Jełowej przy ul. Nadleśnej. Wynika to z podjętego porozumienia z gminą Murów o wspólnej organizacji publicznego transportu drogowego przez gminę Murów i Gminę Łubniany. Ważniejszym powodem wprowadzonych zmian jest odpowiedź na petycję i prośby mieszkańców Jełowej, którzy mają za daleko do obecnych przystanków. Dzięki nowym połączeniom, uruchomionym od września bieżącego roku, mieszkańcy tej części Gminy będą mogli szybciej dostać się do Opola. Jest to korzystne rozwiązanie dla gminy Łubniany, ponieważ w ramach zawartego porozumienia, te połączenia organizuje i finansuje gmina Murów. Głos zabrał pan Radny Fila. Przekazał, że mieszka w tej części Jełowej i składa podziękowanie za uruchomienie tych linii.

Głosowanie w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVI/267/21 Rady Gminy Łubniany z dnia 20 grudnia 2021r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Łubniany, stanowiących jej własność (14:25:00 )

Wyniki imienne:

 • ZA (12):
  Anna Patelska, Norbert Dreier, Zbigniew Romanowski, Tomasz Żelasko, Bernadeta Drąg, Waldemar Brisch, Piotr Blach, Jarosław Krzyścin, Ewald Fila, Tomasz Pyka, Ryszard Buchta, Maria Waleska
 • BRAK GŁOSU(3):
  Krzysztof Deinert, Waldemar Kalina, Jacek Roguła

Uchwała Nr LVII/383/23 (Zał. Nr 6 ) została podjęta jednogłośnie.

3.4. w sprawie przystąpienia do sporządzenia Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Łubniany na lata 2024-2030, (14:25:00)

W tym punkcie pani Patrycja Wiesiołek- Sobota omówiła projekt uchwały. Przekazała, że po wyznaczeniu w drodze uchwały obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji, gmina podjęła procedurę uchwalenia Gminnego Programu Rewitalizacji (GPR). Następnym etapem było sporządzenie projektu GPR, które zostało poprzedzone przeprowadzeniem diagnozy. Przeprowadzono także konsultacje społeczne projektu. Pani Wiesiołek zaznaczyła: „GPR stanowić będzie narzędzie planowania, koordynowania oraz wdrażania inicjatyw, na realizację których Gmina Łubniany będzie mogła ubiegać się o różnego rodzaju zewnętrzne źródła finansowego wsparcia”.  Wobec braku pytań przystąpiono do głosowania.

Głosowanie w sprawie przystąpienia do sporządzenia Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Łubniany na lata 2024-2030 (14:28:00 )

Wyniki imienne:

 • ZA (12):
  Zbigniew Romanowski, Norbert Dreier, Ewald Fila, Anna Patelska, Tomasz Żelasko, Jarosław Krzyścin, Piotr Blach, Bernadeta Drąg, Tomasz Pyka, Ryszard Buchta, Maria Waleska, Waldemar Brisch
 • BRAK GŁOSU(3):
  Krzysztof Deinert, Waldemar Kalina, Jacek Roguła

Uchwała Nr LVII/384/23 (Zał. Nr 7 ) została podjęta jednogłośnie.

3.5. w sprawie przyznania dotacji Rzymskokatolickiej Parafii p.w. Św. Szczepana w Brynicy na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków. (14:28:00)

W tym punkcie informacje o projekcie uchwały przedstawiła pani Inspektor, Wiesiołek- Sobota. W uzasadnieniu do projektu uchwały przeczytała, że dotacja celowa z budżetu Gminy Łubniany jest udzielana na zasadzie dofinansowania w związku z ustawą o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami. Uchwała została przygotowana w związku z wnioskiem Parafii Rzymskokatolickiej p. w. Św. Szczepana w Brynicy o udzielenie dotacji z przeznaczeniem na wykonanie pierwszego etapu robót budowlanych, polegających na wymianie pokrycia dachowego elewacji północno - wschodniej w nawie głównej oraz w nawie bocznej. Całkowity koszt przedsięwzięcia wyniesie 329 tys. 800 zł, udział własny to 30 tys. zł, co stanowi 9.9 % całości kwoty. Gmina, zgodnie z budżetem na rok bieżący, może udzielić dotacji na prace konserwatorskie w kwocie 40 tys. zł, co stanowi 12,12% całości przewidzianych kosztów. W związku z tym podjęcie uchwały uznaje się za zasadne. Wobec braku pytań przystąpiono do głosowania.

Głosowanie w sprawie przyznania dotacji Rzymskokatolickiej Parafii p.w. Św. Szczepana w Brynicy na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków (14:31:00 )

Wyniki imienne:

 • ZA (12):
  Ewald Fila, Norbert Dreier, Anna Patelska, Zbigniew Romanowski, Jarosław Krzyścin, Tomasz Żelasko, Piotr Blach, Waldemar Brisch, Bernadeta Drąg, Maria Waleska, Tomasz Pyka, Ryszard Buchta
 • BRAK GŁOSU(3):
  Krzysztof Deinert, Waldemar Kalina, Jacek Roguła

Uchwała Nr LVII/385/23 (Zał. Nr 8) została podjęta jednogłośnie.

4. Wolne wnioski. (14:31:00)

W tym punkcie radny Norbert Dreier przekazał, że chciałby opowiedzieć „o takiej historii, która się zdarza raz na 250 lat” i związku z tym ma pytanie do Pana Wójta oraz do pani Dyrektor GZEAS. Pan Dreier oznajmił, że w przededniu jubileuszu 250-lecia powołania Komisji Edukacji Narodowej został ogłoszony projekt pana Mironiuka przez Ministerstwo Cyfryzacji pn.  „Programowanie = Nasz Drugi Język”. Pan Dreier orzekł, że ambicją tego młodego człowieka jest, aby Polskę przesunąć do pierwszej dziesiątki najbogatszych państw świata w ciągu najbliższych dwudziestu lat.   Jego celem jest, aby jak najwięcej młodzieży i pracowników pojęło trzecią umiejętność, obok pisania i czytania, jaką jest programowanie. W każdym zawodzie programowanie będzie potrzebne. Etap pierwszy pilotażowy obejmie 3 gminy, które rozpoczną projekt od tego roku szkolnego. Na stronie internetowej „raz na 120 lat” można zgłosić gminę do projektu. Aby to można było uczynić pan Radny chciałby zadać dwa pytania. Pytanie pierwsze kieruje do pana Wójta, czy wyraża zgodę, a jeżeli odpowie twierdząco, to następne pytanie zada pani Dyrektor GZEAS. Radny Dreier poinformował, że w tym roku klasy 4- 6 rozpoczynają projekt pilotażowy w 3 gminach oraz Warszawie i jego marzeniem jest, aby Gmina Łubniany zakwalifikowała się do etapu drugiego, rozpoczynającego się od września 2024 roku. Pan Wójt odpowiedział, że aby móc podjąć świadomą i odpowiedzialną decyzję prosi o przedstawienie kryteriów wytycznych do tego programu, ponieważ trzeba sprawdzić, czy są tam zobowiązania finansowe i wówczas odpowie na pytanie pana Radnego. Przekazał, że odpowiadając ogólnie o ideę, związaną z tym programem, to jest „za”. Wobec tego pan Radny zwolnił z odpowiedzi panią dyrektor GZEAS. Pan Pyka przyznał, że zmysł programistyczny jest coraz bardziej potrzebny i trzeba podążać kierunkiem, który pan Dreier już wytyczył. Pan Dreier zaznaczył, że czwartoklasiści otrzymują wkrótce laptopy z programu rządowego, więc jest to idealna pora, aby wykorzystać notebooki. Następnie w kolejnej kwestii pani Radna Waleska zapytała pana Wójta, na jakim etapie jest sprawa związana z drogą w Kosowcach. Pan Kierownik Dziedzic oznajmił, że wczoraj przyszło pismo wyrażające oficjalną zgodę dyrektora lasów państwowych na zamianę i wkrótce będą ustanawiane warunki u notariusza. Zapewnił panią Waleską, że sprawa ta zmierza już ku końcowi. Kolejno pan Fila jako Sołtys Jełowej, zaprosił zebranych na dożynki w Jełowej, które odbędą się 17 września 2023 r.

5. Zamknięcie obrad. (14:44:00)

Pan Przewodniczący Ryszard Buchta podziękował zebranym za uczestnictwo i zakończył LVII sesję Rady Gminy Łubniany.

Załączniki:

Nr 1 – Lista obecności

Nr 2 – Porządek obrad.

Nr 3 - Wykaz głosowań sesji - LVII sesja Rady Gminy Łubniany w kadencji 2018- 2023 –

tj. imienny wykaz głosowań.

Nr 4 - Uchwała Nr LVII/381/23

Nr 5 - Uchwała Nr LVII/382/23

Nr 6 - Uchwała Nr LVII/383/23

Nr 7 - Uchwała Nr LVII/384/23

Nr 8 - Uchwała Nr LVII/385/23

Na tym protokół zakończono i podpisano.

 

Przewodniczący Rady Gminy Łubniany

Ryszard Buchta

 

Protokołowała:

Joanna Kowalska

 

 

 

PDFLVII posiedzenie Sesji Rady Gminy Łubniany w kadencji VIII 2018- 2023 - 13.09.2023 r. - wykaz głosowań.pdf (24,60KB)