Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

XXXIX posiedzenie Komisji Samorządowej Rady Gminy Łubniany (Wspólnie z Komisjami: Organizacyjno- Finansową, Oświatową oraz Rolno- Gospodarczą ) w kadencji 2018- 2023 - 21.06.2023 r.

Termin: 21.06.2023, g. 08:30

Miejsce: Urząd Gminy Łubniany

 1. 1. Otwarcie posiedzenia komisji.
 2. 2. Informacja na temat stanu i planów remontów drogi wojewódzkiej DW 461 i dróg powiatowych na terenie Gminy Łubniany.
 3. 3. Omówienie działalności Rady Seniorów Gminy Łubniany w 2022 r.
 4. 4. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2023 r.
 5. 5. Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łubniany na lata 2023 – 2029.
 6. 6. Projekt uchwały w sprawie ustalenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz wysokości opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym w publicznych przedszkolach prowadzonych przez Gminę Łubniany.

  PDFprojekt uchwały przedszkolaustalenie czasu bezpłatnego nauczania.pdf (192,24KB)

 7. 7. Projekt uchwały w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego.
 8. 8. Projekt uchwały w sprawie zamiany nieruchomości gruntowych.

  PDFproj. uchwały w spr. zamiany nieruchomości gruntowych.pdf (92,91KB)

 9. 9. Propozycje Łubniańskiego Ośrodka Kultury dotyczące planowanych wydarzeń kulturalnych i sportowych dla dzieci i młodzieży w roku 2023 pod kątem wypoczynku wakacyjnego.
 10. 10. Wolne wnioski.
 11. 11. Zamknięcie posiedzenia.