Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Raport o stanie Gminy Łubniany za 2022 rok

RAPORT O STANIE GMINY ŁUBNIANY ZA 2022 ROK
(debata nad raportem o stanie gminy Łubniany)

Szanowni Mieszkańcy Gminy Łubniany,

Zgodnie z art. 28aa znowelizowanej w 2018 roku ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j.Dz.U. z 2023r. poz. 40), na Wójta Gminy został nałożony nowy obowiązek.

Co roku Wójt Gminy Łubniany do dnia 31 maja musi przedstawić Radzie Gminy Łubniany oraz Mieszkańcom Gminy raport o stanie gminy za rok poprzedni.

Raport obejmuje podsumowanie działalności Wójta Gminy Łubniany w roku 2022, w szczególności realizację polityk, programów i strategii, uchwał Rady Gminy Łubniany i budżetu obywatelskiego, jeśli był realizowany.

Rada Gminy rozpatrzy raport podczas sesji, na której podejmowana będzie uchwała w sprawie udzielenia lub nieudzielenia Wójtowi wotum zaufania. Sesja Rady Gminy Łubniany planowana jest na dzień 26 czerwca 2023 r. na tej właśnie sesji raport o stanie Gminy za 2022 rok zostanie rozpatrzony. Nad przedstawionym raportem o stanie gminy przeprowadza się debatę z udziałem Mieszkańców.

Debata nad Raportem o stanie gminy Łubniany za 2022 rok.
Głos mieszkańców w debacie nad Raportem

W debacie nad raportem o stanie gminy, mieszkańcy mogą zabierać głos, po zgłoszeniu woli zabrania głosu Przewodniczącego Rady Gminy Łubniany.

Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos w debacie, składa do Przewodniczącego Rady Gminy Łubniany pisemne zgłoszenie, poparte podpisami co najmniej 20 osób – mieszkańców Gminy Łubniany.

Liczba mieszkańców mogących zabrać głos w debacie wynosi 15.

Mieszkańcy będą zabierali głos według kolejności otrzymanych przez Przewodniczącego Rady Gminy zgłoszeń.

Zgłoszenia do Przewodniczącego Rady Gminy Łubniany składa się najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który zwołana została sesja, podczas której ma być przedstawiony raport o stanie gminy za 2022r. (miejsce składania zgłoszeń - Urząd Gminy Łubniany – sekretariat pok.nr 18, I-sze piętro w godzinach pracy Urzędu).

Rekomendowany wzór zgłoszenia mieszkańca do udziału w debacie nad Raportem o stanie Gminy Łubniany wraz ze wzorem listy podpisów stanowi załącznik do niniejszej informacji.

PDF  Raport o stanie Gminy Łubniany za 2022 rok (11,57MB)

DOCX  Wzór zgłoszenia na debatę dotyczącą raportu o stanie Gminy Łubniany za 2022 rok (12,58KB)