Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Protokół z LIII sesji Rady Gminy Łubniany w kadencji 2018-2023 - sesja nadzwyczajna - 05.04.2023 r.

Protokół z LIII sesji Rady Gminy Łubniany - 05.04.2023 r.

Obrady rozpoczęto 2023-04-05 o godz. 08:04:46, a zakończono o godz. 08:13:45 tego samego dnia.

W posiedzeniu wzięło udział 11 członków:

 1. Ryszard Buchta
 2. Krzysztof Deinert
 3. Bernadeta Drąg
 4. Ewald Fila
 5. Waldemar Kalina
 6. Jarosław Krzyścin
 7. Tomasz Pyka
 8. Jacek Roguła
 9. Zbigniew Romanowski
 10. Maria Waleska
 11. Tomasz Żelasko

1. Otwarcie sesji. (08:04:00)

Przewodniczący Rady Gminy, pan Buchta rozpoczął LIII sesję Rady Gminy Łubniany , po czym przywitał wszystkich gości, radnych , pracowników Urzędu Gminy z panem  Wójtem na czele.

1.1. stwierdzenie prawomocności obrad, (08:04:00)

Zgodnie z listą obecności (Zał. Nr 1) w posiedzeniu uczestniczyło 11 radnych na statutowy skład  15, wobec czego wszelkie decyzje, wnioski oraz uchwały miały moc wiążącą. Z ramienia Urzędu Gminy w posiedzeniu uczestniczyli: p. Wójt - p. Paweł Wąsiak, p. Joanna Marciniak – Skarbnik Gminy, p. Piotr Pośpiech – Sekretarz Gminy,  p. Joanna Kowalska – Inspektor ds. Organizacyjnych, p. Michał Moszner – Informatyk, .  Z osób zaproszonych uczestniczyli: pan Mecenas, Damian Kliś.

1.2. zatwierdzenie porządku obrad. (08:05:00)

Głosowanie w sprawie zatwierdzenia porządku obrad (08:06:00 )

Wyniki imienne:

 • ZA (10):
  Krzysztof Deinert, Zbigniew Romanowski, Tomasz Żelasko, Ewald Fila, Jarosław Krzyścin, Waldemar Kalina, Jacek Roguła, Ryszard Buchta, Maria Waleska, Tomasz Pyka
 • BRAK GŁOSU(5):
  Piotr Blach, Waldemar Brisch, Bernadeta Drąg, Norbert Dreier, Anna Patelska

W wyniku głosowania , porządek obrad (Zał. Nr 2) został zatwierdzony.

2. Podjęcie uchwał: (08:06:00)

Do protokołu został dołączony imienny wykaz głosowań (Zał. Nr 3).

2.1. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2023 r., (08:06:00)

Ten punkt omówiła pani Skarbnik. Zaznaczyła, że szczegóły zmiany uchwały budżetowej zostały omówione na posiedzeniu połączonych Komisji i głownie dotyczą termomodernizacji ZOZ Jełowa oraz przedszkola w Kolanowicach.  W tym punkcie pan Wójt podziękował panu Marszałkowi Bule i Zarządowi Województwa Opolskiego za przychylenie się do prośby o dofinansowanie na wyżej wymienione zadania.

Głosowanie w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2023 r. (08:09:00 )

Wyniki imienne:

 • ZA (11):
  Krzysztof Deinert, Ewald Fila, Zbigniew Romanowski, Tomasz Pyka, Bernadeta Drąg, Tomasz Żelasko, Waldemar Kalina, Maria Waleska, Jacek Roguła, Ryszard Buchta, Jarosław Krzyścin
 • BRAK GŁOSU(4):
  Piotr Blach, Waldemar Brisch, Norbert Dreier, Anna Patelska

Uchwała Nr LIII/362/23 została przyjęta jedenastoma głosami "za". (Zał. Nr 4)

2.2. w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łubniany na lata 2023- 2029, (08:09:00)

Pani Skarbnik przekazała , że zmiany wprowadzone do budżetu bieżącego wprowadzają też zmiany do budżetu WPF. Szczegóły zmian zostały omówione na posiedzeniu Komisji. Są to tylko te zmiany, które są spowodowane zmianami Budżetu.

Głosowanie w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łubniany na lata 2023- 2029 (08:10:00 )

Wyniki imienne:

 • ZA (11):
  Krzysztof Deinert, Ewald Fila, Waldemar Kalina, Zbigniew Romanowski, Bernadeta Drąg, Jarosław Krzyścin, Jacek Roguła, Tomasz Pyka, Tomasz Żelasko, Maria Waleska, Ryszard Buchta
 • BRAK GŁOSU(4):
  Piotr Blach, Waldemar Brisch, Norbert Dreier, Anna Patelska

Uchwała Nr LIII/363/23 została przyjęta jedenastoma głosami „za”. (Zał. Nr 5)

2.3. w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie i przystąpienie Gminy Łubniany do klastra energii. (08:10:00)

W tym punkcie pan Wicewójt, pan Piestrak przedstawił, że Gmina jako jeden z twórców będzie tworzyć taki klaster. Obecnie w Polsce powstają klastry  i głównym powodem jest to , że taka forma porozumienia będzie dążyć do pozyskiwania bądź też odnawiania źródeł energii. W przyszłości pojawią się środki zewnętrzne., które będą dedykowane takim rodzajom klastrów. W ramach takich środków Gmina będzie przygotowywała dokumenty oraz wykona audyt, w jakim kierunku Gmina powinna się rozwijać w tej dziedzinie, jaką są odnawialne źródła energii (farmy fotowoltaiczne bądź biogazownie).

Głosowanie w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie i przystąpienie Gminy Łubniany do klastra energii (08:13:00 )

Wyniki imienne:

 • ZA (11):
  Krzysztof Deinert, Waldemar Kalina, Ewald Fila, Tomasz Żelasko, Zbigniew Romanowski, Bernadeta Drąg, Tomasz Pyka, Jacek Roguła, Jarosław Krzyścin, Maria Waleska, Ryszard Buchta
 • BRAK GŁOSU(4):
  Piotr Blach, Waldemar Brisch, Norbert Dreier, Anna Patelska

Uchwała Nr LIII/364/23 została przyjęta jedenastoma głosami „za”. (Zał. Nr 6)

3. Zamknięcie obrad. (08:13:00)

Wobec braku pytań i wniosków pan Przewodniczący zakończył LIII sesję Rady Gminy Łubniany.

Załączniki:

Nr 1 – Lista obecności

Nr 2 – Porządek obrad.

Nr 3 - Wykaz głosowań sesji  - LIII  sesja Rady Gminy Łubniany w kadencji 2018- 2023 –

tj. imienny wykaz głosowań.

Nr 4 - Uchwała Nr LIII/362/23

Nr 5 - Uchwała Nr LIII/363/23

Nr 6  - Uchwała Nr LIII/364/23

Na tym protokół zakończono i podpisano.

 

Przewodniczący Rady Gminy Łubniany

Ryszard Buchta

 

Protokołowała:

Joanna Kowalska

PDFLIII sesja Rady Gminy Łubniany w kadencji VIII 2018- 2023 - sesja nadzwyczajna - 05.04.2023 r. - wykaz głosowań.pdf (18,49KB)