Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

XXVII posiedzenie Komisji Rewizyjnej - 11.05.2023 r. (wspólnie z Komisjami: Samorządową, Oświatową, Organizacyjno- Finansową )

Termin: 11.05.2023, g. 08:30

Miejsce: Urząd Gminy Łubniany

 1. 1. Otwarcie posiedzenia Komisji.
 2. 2. Ocena zimowego utrzymania dróg i chodników w Gminie Łubniany.
 3. 3. Informacja na temat Statutu SPZOZ w Luboszycach.
 4. 4. Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego przy ulicy Staroopolskiej w Jełowej

  PDFUchwała.Projekt.ul.Staroopolska Jełowa .pdf (410,07KB)

  PDFJ_R_Analiza_zasadnosci ul.Staroopolska Jełowa.pdf (1,88MB)

 5. 5. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Łubniany na lata 2022-2025 z uwzględnieniem perspektywy do roku 2029”.

  PDFprojekt uchwała Program Ochrony Środowiska .pdf (248,20KB)

 6. 6. Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łubnianach za rok 2022.

  PDFSprawozdanie GOPS za rok 2022 Łubniany.pdf (534,07KB)

 7. 7. Ocena zasobów pomocy społecznej.

  PDFOcena zasobów pomocy społecznej 2022.pdf (1,98MB)

 8. 8. SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PROGRAMU WSPÓŁPRACY GMINY ŁUBNIANY Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI I INNYMI PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO ZA ROK 2022.

  PDFsprawozdanie współpraca z organizacjami ... za 2022.pdf (232,88KB)

  PDFsprawozd. zorganizacje pozarzadowe 2022.pdf (157,84KB)

 9. 9. Wolne wnioski.
 10. 10. Zamknięcie posiedzenia.