Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Informacja nt. z otwarcia ofert składanych w związku z ogłoszeniem otwartych konkursów ofert na powierzenie zadania, którego celem jest przeciwdziałanie patologiom społecznym i rozwijanie kultury fizycznej poprzez realizację programu zajęć pozalekcyjnych dla dzieci klas I-III szkoły podstawowej polegającego na powszechnej nauce pływania "Umiem pływać"

RP.524.1.2023

Łubniany, dnia 29 marca 2023 r.

Informacja nt. z otwarcia ofert składanych w związku z ogłoszeniem otwartych konkursów ofert na powierzenie zadania, którego celem jest przeciwdziałanie patologiom społecznym i rozwijanie kultury fizycznej poprzez realizację programu zajęć pozalekcyjnych dla dzieci klas I-III szkoły podstawowej  polegającego na powszechnej nauce pływania "Umiem pływać"

 Zgodnie z Uchwałą XLIX/331/22 Rady Gminy Łubniany z dnia 14 listopada 2022 r. w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Łubniany z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2023 przekazuję informacje o podmiotach ubiegających się o dotacje na określone zadania oraz wnioskowane przez te podmioty kwoty dotacji:

na powierzenie zadania, którego celem jest przeciwdziałanie patologiom społecznym i rozwijanie kultury fizycznej poprzez realizację programu zajęć pozalekcyjnych dla dzieci klas I-III szkoły podstawowej  polegającego na powszechnej nauce pływania "Umiem pływać", wystąpił jeden oferent i jest to:

Wojewódzkie Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe w Opolu, ul. Barlickiego 13, 45-083 Opole, wnioskujące o przyznanie dotacji w wysokości  37 000,00 zł (słownie: trzydzieści siedem tysięcy złotych 0/100 gr).

Wójt Gminy Łubniany

Paweł Wąsiak