Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zawiadomienie o konieczności uzupełnienia Raportu o odziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko dla zadania pod nazwą „Poszerzenie eksploatacji kruszywa naturalnego na udokumentowanym złożu Biadacz” dla którego wystąpiono o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia