Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Obwieszczenie Wójta Gminy Łubniany o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu dokumentu pn. „Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Łubniany”

Łubniany, 2023-02-06

RB.7012.8.2023.MP

OBWIESZCZENIE
Wójta Gminy Łubniany

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu dokumentu pn. „Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Łubniany”

 

Na podstawie art. 19 ust. 6 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (Dz. U. z 2022 r., poz. 1385), zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu dokumentu pn. „Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Łubniany”.

Dokument został wyłożony do publicznego wglądu na okres 21 dni, tj. od dnia 08.02.2023 r. do 28.02.2023 r.:

  • w wersji papierowej w siedzibie Urzędu Gminy w Łubnianach, ul. Opolska 104, 46-024 Łubniany (Referat Budownictwa i Gospodarki Komunalnej) w godzinach pracy Urzędu.
  • w wersji elektronicznej na stronie internetowej BIP Urzędu Gminy Łubniany pod adresem http://bip.lubniany.pl.

Osoby i jednostki organizacyjne zainteresowane opracowaniem mają prawo składać wnioski, zastrzeżenia i uwagi do przedmiotowego dokumentu w terminie od dnia 08.02.2023 r do 28.02.2023 r.

Uwagi, wnioski i zastrzeżenia do ww. dokumentu można przesyłać na adres: Urząd Gminy w Łubnianach, ul. Opolska 104, 46-024 Łubniany lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej email: ug@lubniany.pl elektroniczna skrzynka podawcza ePUAP (adres skrzynki: /635a3bkdle/SkrytkaESP).

Z poważaniem

Wójt Gminy Łubniany

Paweł Wąsiak

PDF  Obwieszczenie Wójta Gminy Łubniany o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu dokumentu pn. „Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Łubniany” (217,80KB)

PDF  Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Łubniany (13,35MB)