Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

XXXIV posiedzenie Komisji Rolno- Gospodarczej - 24.01.2023 r. ( wspólnie z Komisjami : Organizacyjno - Finansową, Oświatową, Rewizyjną, Samorządową oraz Skarg, Wniosków i Petycji)

Termin: 24.01.2023, g. 09:00

Miejsce: Łubniański Ośrodek Kultury

 1. 1. Otwarcie posiedzenia komisji.
 2. 2. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2023 r.
 3. 3. Projekt w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łubniany na lata 2023-2029.
 4. 4. Projekt uchwały w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych gminy niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
 5. 5. Projekt uchwały w sprawie wprowadzenia zmian do Statutów jednostek pomocniczych Gminy Łubniany.
 6. 6. Projekt uchwały w sprawie ustalenia stawki za 1 km przebiegu pojazdu, uwzględnianej przy obliczaniu zwrotu rodzicom kosztów przewozu dzieci, młodzieży, uczniów oraz rodziców.
 7. 7. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia ''Planu rozwoju sieci dróg gminnych w Gminie Łubniany".
 8. 8. Projekt uchwały w sprawie przystąpienia Gminy Łubniany do realizacji programu "Korpus Wsparcia Seniorów" na rok 2023.
 9. 9. Projekt uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w zakresie dożywiania w formie posiłku, świadczenia pieniężnego w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywości, świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych oraz określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku, świadczenia pieniężnego lub rzeczowego w postaci produktów żywnościowych , dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania " Posiłek w szkole i w domu " na lata 2019-2023 .
 10. 10. Projekt uchwały w sprawie wniesienia skargi na działalność Wójta Gminy Łubniany z dnia 06.12.2022 r.
 11. 11. Omówienie planu pracy Komisji Organizacyjno - Finansowej.
 12. 12. Omówienie planu pracy Komisji Rolno- Gospodarczej.
 13. 13. Omówienie planu pracy Komisji Samorządowej.
 14. 14. Omówienie planu pracy Komisji Oświatowej.
 15. 15. Omówienie planu pracy Komisji Rewizyjnej.
 16. 16. Wolne wnioski.
 17. 17. Zamknięcie posiedzenia.