Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenia Wójta 2023 r.

 • Zarządzenie Nr 65 z 2023 r.

  Z dnia 30 maja 2023 r.

  W sprawie zmiany regulaminu udzielania zamówień publicznych

 • Zarządzenie Nr 61 z 2023 r.

  Z dnia 24 maja 2023 r.

  W sprawie powołania Komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Łubniany

 • Zarządzenie Nr 54 z 2023 r.

  Z dnia 9 maja 2023 r.

  W sprawie powołania Komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Łubniany

 • Zarządzenie Nr 51 z 2023 r.

  Z dnia 21 kwietnia 2023 r.

  W sprawie powołania Komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Łubniany

 • Zarządzenie Nr 50 z 2023 r.

  Z dnia 19 kwietnia 2023 r.

  W sprawie powołania komisji egzaminacyjnej w celu przeprowadzenia egzaminu z zakresu służby przygotowawczej dla Inspektora ds. współdziałania z organizacjami pozarządowymi Urzędu Gminy Łubniany Pani Lidii Czurlok

 • Zarządzenie Nr 48 z 2023 r.

  Z dnia 17 kwietnia 2023 r.

  W sprawie wprowadzenia Karty Audytu Wewnętrznego oraz Zasad i Procedur Audytu Wewnętrznego w Urzędzie Gminy Łubniany i gminnych jednostkach organizacyjnych

 • Zarzązenie nr 47 z 2023 r.

  Z dnia 13 kwietnia 2023 r.
  w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.: Kompleksowa termomodernizacja budynku Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Jełowej w ramach projektu pn.: ,,Kompleksowa termomodernizacja budynku Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Jełowej oraz budynku Przedszkola Publicznego w Łubnianach - oddział Kolanowice - III postępowanie”

 • Zarządzenie Nr 45 z 2023 r.

  Z dnia 6 kwietnia 2023 r.

  W sprawie zasad gospodarowania drewnem pozyskanym z lasów stanowiących mienie Gminy Łubniany, wycinki drzew w tym usuwania złomów i wywrotów z nieruchomości będących własnością Gminy Łubniany oraz w sprawie regulaminu sprzedaży i ustalania cen drewna

 • Zarządzenie Nr 42 z 2023 r.

  Z dnia 4 kwietnia 2023 r.

  W sprawie zmiany Zarządzenia Nr 69/2021 Wójta Gminy Łubniany z dnia 29 kwietnia 2021 r. w sprawie przyjęcia planu działań na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami w jednostkach organizacyjnych oraz samorządowych osobach prawnych Gminy Łubniany na lata 2021-2024

 • Zarządzenie Nr 40 z 2023 r.

  Z dnia 28 marca 2023 r.

  W sprawie powołania komisji konkursowej w celu zaopiniowania ofert złożonych w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie zadania publicznego Gminy Łubniany w roku 2023, którego celem jest przeciwdziałanie patologiom społecznym i rozwijanie kultury fizycznej poprzez realizację programu zajęć pozalekcyjnych dla dzieci klas I-III szkoły podstawowej polegającego na powszechnej nauce pływania "Umiem pływać"

 • Zarządzenie Nr 34 z 2023 r.

  Z dnia 6 marca 2023 r.

  W sprawie wprowadzenia norm eksploatacyjnych oraz sposobu rozliczania zużycia paliw ciekłych przez pojazdy i urządzenia eksploatowane w jednostkach Ochotniczych Straży Pożarnych na terenie Gminy Łubniany

 • Zarządzenie Nr 33 z 2023 r.

  Z dnia 6 marca 2023 r.

  W sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie zadania publicznego Gminy Łubniany w roku 2023, którego celem jest przeciwdziałanie patologiom społecznym i rozwijanie kultury fizycznej w ramach profilaktyki uzależnień od alkoholu i narkotyków poprzez realizację programu zajęć pozalekcyjnych dla dzieci klas I-III szkoły podstawowej polegającego na powszechnej nauce pływania "Umiem pływać"