Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Ogłoszenie o wyniku przeprowadzonych otwartych konkursów ofert dla organizacji pozarządowych i innych podmiotów prowadzących działalność w roku 2023

                                                                                           Łubniany, dnia 30.12.2022 r.

RP.524.6.2022

OGŁOSZENIE

    Na podstawie art. 15 ust. 2h i 2j ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz.U z 2022, poz. 1327 ze zm.) oraz Uchwały Nr XLIX/331/22 Rady Gminy Łubniany z dnia 14 listopada 2022 w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Łubniany z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2023,

 

Wójt Gminy Łubniany ogłasza, iż w wyniku przeprowadzonych otwartych konkursów ofert dla organizacji pozarządowych i innych podmiotów prowadzących działalność

pożytku publicznego na realizację zadań Gminy Łubniany w 2023 r. z zakresu:

 1. wspierania i upowszechniania kultury fizycznej obejmujące organizację i prowadzenie zajęć treningowych w szczególności dla dzieci i młodzieży, organizację imprez sportowych, udział
  we współzawodnictwie sportowym organizowanym lub prowadzonym w określonej dyscyplinie sportu przez uprawnione podmioty, dokonano wyboru następujących ofert:
 1. Uczniowski Ludowy Klub Sportowy Młode Orły Luboszyce, ul. Piaskowa 22B,
  46-022 Luboszyce - kwota dotacji
  20 000, 00 zł
 2. Gminne Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe w Łubnianach, ul. Opolska 104,
  46-024 Łubniany - kwota dotacji 260 000,00 zł
 3. Klubu Sportowy SOCCER COLLEGE ŚLĄSK Łubniany, ul. Opolska 1, 46-024 Łubniany, - kwota dotacji 85 000,00 zł
 4. MUKS „Akademia Koszykówki” Jełowa, ul. Wolności 15, 46-024 Łubniany,

- kwota dotacji 20 000,00 zł

 1. Stowarzyszenie Tenisa Stołowego Brynica, ul. Powstańców Śl. 66, 46 – 024 Brynica, - kwota dotacji 20 000,00 zł
 1. pomocy społecznej obejmujące domową pielęgnację osób chorych, niepełnosprawnych, starszych i samotnych oraz rehabilitację środowiskową osób, które wymagają usprawnienia:
 1. Caritas Diecezji Opolskiej, ul. Szpitalna 5a, 45-010 Opole,
  - kwota dotacji 210 000,00 zł
  .

 

WÓJT

Paweł Wąsiak

 

Wywieszono na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Łubniany w dniu 30.12.2022 r.