Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert dla organizacji pozarządowych i innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na powierzenie realizacji zadań Gminy Łubniany w 2023 r.

Wójt Gminy Łubniany ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2023 roku w zakresie:

  1. wspierania i upowszechniania kultury fizycznej obejmujące organizację i prowadzenie zajęć treningowych w szczególności dla dzieci i młodzieży, organizację imprez sportowych, udział we współzawodnictwie sportowym organizowanym lub prowadzonym w określonej dyscyplinie sportu przez uprawnione przedmioty,
  2. pomocy społecznej obejmującej domową pielęgnację osób chorych, niepełnosprawnych, starszych i samotnych oraz rehabilitację środowiskową osób, które wymagają usprawnienia.

Załączniki:

PDF    Zarządzenie Nr 181 Wójta Gminy Łubniany z dnia 18-11-2022 w sprawie ogłoszenia o otwartym konkursie ofert dla organizacji pozarządowych i innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na powierzenie realizacji zadań Gminy Łubniany w 2023 r. (321,38KB)

DOCX  Wzór - Oferta realizacji zadania publicznego* / oferta wspólna realizacji zadania publicznego*, o której mowa w art. 14 ust. 1* / 2* ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (dz. U. Z 2018 r. Poz. 450, z późn. zm.) (63,89KB)

DOCX  Wzór - Sprawozdanie z wykonania zadania publicznego, o którym mowa w art. 18 ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (dz. U. Z 2018 r. Poz. 450, z późn. zm.) (45,61KB)