Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenia Wójta 2004 r.

1. W sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania w sprawie udzielenia zamówienia współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, zgodnie z Programem SAPARD na: "Budowę kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej z m.Jełowa do m. Trzęsina gm. Turawa wraz z przykanalikami, przepompowni ścieków wraz z zasilaniem energetycznym i przyłącza wodociagowego do punktu zlewnego".    PDFZarządzenie Nr 1 z 2004 r..pdf (156,27KB)

2. W sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej ds. awansu zawodowego nauczycieli PDFZarządzenie Nr 2 z 2004 r..pdf (175,61KB)

3. W sprawie nabycia nieruchomości położonej w Kępie  

4. W sprawie ustalenia układu wykonawczego budżetu gminy Łubniany na 2004 r.  PDFZarządzenie Nr 4 z 2004 r..pdf (114,83KB)

5. W sprawie zmiany planu dochodów i wydatków zwiazanych z wprowadzonymi w trakcie roku budżetowego zmianami kwot dotacji celowych przekazancych z budżetu państwa oraz z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego na 2004 r.  PDFZarządzenie Nr 5 z 2004 r..pdf (306,61KB)

5a. W sprawie zmiany stałego regulaminu pracy komisji przetargowych przy Urzędzie Gminy w Łubnianach ustalonego Zarządzeniem Wójta Gminy Łubniany Nr 52/2003 z dnia 17 listopada 2003 r.   PDFZarządzenie Nr 5a z 2004 r..pdf (1,23MB)

6. W sprawie zmiany planu dochodów i wydatków związanych z wprowadzonymi w trakcie roku budżetowego zmianami kwot dotacji celowych przekazanych z budżetu państwa oraz z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego na 2004 r.  PDFZarządzenie Nr 6 z 2004 r..pdf (462,07KB)

7. W sprawie harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetowych na 2004 r.PDFZarządzenie Nr 7 z 2004 r..pdf (119,47KB)

8. W sprawie ustalenia układu wykonawczego budżetu gminy w związku ze zmianami budżetu gminy wprowadzonymi uchwałą Rady Gminy Łubniany Nr XIII/76/04 z dnia 22.03.2004 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2004 r.PDFZarządzenie Nr 8 z 2004 r..pdf (304,73KB)

9. W sprawie zmian w budżecie gminy na 2004 r.PDFZarządzenie Nr 9 z 2004 r..pdf (312,95KB)

10. W sprawie zmiany planu dochodów i wydatków związanych z wprowadzonymi w trakcie roku budżetowego zmianami kwot dotacji celowych przekazanych z budżetu państwa oraz z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego na 2004 r.PDFZarządzenie Nr 10 z 2004 r..pdf (462,91KB)

11. W sprawie powołania komisji do: przeprowadzenia postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego, oceny spełnienia przez wykonawców warunków udziału w postepowaniu oraz badania i oceny ofert na: Wykonanie usługi polegającej na wywozie nieczystości płynnych z terenu gminy ŁubnianyPDFZarządzenie Nr 11 z 2004 r..pdf (239,73KB)

12. W sprawie powołania komisji do: przeprowadzenia postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego, oceny spełniania przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu oraz badania i oceny ofert na: Wykonanie usługi polegającej na wywozie stałych odpadów komunalnych z terenu gminy ŁubnianyPDFZarządzenie Nr 12 z 2004 r..pdf (240,25KB)

13. W sprawie powołania obwodowych komisji wyborczychPDFZarządzenie Nr 13 z 2004 r..pdf (282,19KB)

14. W sprawie zmiany planu dochodów i wydatków związanych z wprowadzonymi w trakcie roku budżetowego zmianami kwot dotacji celowych przekazanych z budżetu państwa oraz z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego na 2004 r.PDFZarządzenie Nr 14 z 2004 r..pdf (478,79KB)

15. W sprawie zmian w budżecie gminy na 2004 r.PDFZarządzenie Nr 15 z 2004 r..pdf (384,74KB)

16. W sprawie zmiany planu dochodów i wydatków związanych z wprowadzonymi w trakcie roku budżetowego zmianami kwot dotacji celowych przekazanych z budżetu państwa oraz z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego na 2004 r.PDFZarządzenie Nr 16 z 2004 r..pdf (313,65KB)

17. W sprawie pwołania pełnomocnika wójta ds. rozwoju regionalnego oraz horyzontalnego zespołu zadaniowego ds. rozwoju regionalnegoPDFZarządzenie Nr 17 z 2004 r..pdf (205,35KB)

18. W sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedażyPDFZarządzenie Nr 18 z 2004 r..pdf (263,68KB)

19. W sprawie zmiany planu dochodów i wydatków związanych z wprowadzonymi w trakcie roku budżetowego zmianami kwot dotacji celowych przekazanych z budżetu państwa oraz z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego na 2004 r.PDFZarządzenie Nr 19 z 2004 r..pdf (346,30KB)

20. W sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej ds. awansu zawodowego nauczycieliPDFZarządzenie Nr 20 z 2004 r..pdf (178,37KB)

21. W sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej ds. awansu zawodowego nauczycieliPDFZarządzenie Nr 21 z 2004 r..pdf (181,27KB)

22. W sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedażyPDFZarządzenie Nr 22 z 2004 r..pdf (259,16KB)

23. W sprawie ustalenia układu wykonawczego budżetu gminy w związku ze zmianami budżetu gminy wprowadzonymi uchwałą Rady Gminy Łubniany Nr XV/90/04 z dnia 28 czerwca 2004 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2004 r.PDFZarządzenie Nr 23 z 2004 r..pdf (449,09KB)

24. W sprawie zmian w budżecie gminy na 2004 r.PDFZarządzenie Nr 24 z 2004 r..pdf (536,71KB)

25. W sprawie powołania Zepsłu Roboczego ds. szacowania szkód w produkcji rolnej powstałych w gospodarstwach rolnych znajdujących się na obszarach dotkniętych gradobiciem w 2004 r.PDFZarządzenie Nr 25 z 2004 r..pdf (188,25KB)

26. W sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży PDFZarządzenie Nr 26 z 2004 r..pdf (290,24KB)

27. W sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego, oceny spełniania przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu oraz badania i oceny ofert na Wykonanie remontu nawierzchni drogi gminnej - ulica Szkola w m. Dąbrówka Łubniańska
PDFZarządzenie Nr 27 z 2004 r..pdf (233,11KB)

28. W sprawie wyborów Sołtysa sołectwa Masów.PDFZarządzenie Nr 28 z 2004 r..pdf (107,00KB)

29. W sprawie zmiany planu dochodów i wydatków związanych z wprowadzonymi w trakcie roku budżetowego zmianami kwot dotacji celowych przekazanych z budżetu państwa oraz z budżetów innych jednostek samorzadu terytorialnego na 2004 r.PDFZarządzenie Nr 29 z 2004 r..pdf (572,98KB)

30. W sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego, oceny spełniania przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu oraz badania i oceny ofert na wykonanie remontu nawierzchni drogi gminnej ulica Dworcowa w m. JełowaPDFZarządzenie Nr 30 z 2004 r..pdf (231,62KB)

31. W sprawie zmian w budżecie gminy na 2004 r.PDFZarządzenie Nr 31 z 2004 r..pdf (375,25KB)

32. W sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedażyPDFZarządzenie Nr 32 z 2004 r..pdf (400,06KB)

33. W sprawie zmian w budżecie gminy na 2004 r.PDFZarządzenie Nr 33 z 2004 r..pdf (285,47KB)

34. W sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego, oceny spełniania przez wykonawców warunków udziału w postepowaniu oraz badania i oceny ofert na wykonanie remontu instalacji centralnego ogrzewania w Szkole Podstawowoej w ŁubnianachPDFZarządzenie Nr 34 z 2004 r..pdf (231,13KB)

35. W sprawie powołania komisji do: przeprowadzenia postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego, oceny spełniania przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu oraz badania i oceny ofert na: Wykonanie remontu instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody grzejnej w Szkole Podstawowej w LuboszycachPDFZarządzenie Nr 35 z 2004 r..pdf (232,09KB)

36. W sprawie powołania KomisjiPDFZarządzenie Nr 36 z 2004 r..pdf (176,94KB)

37. W sprawie powołania komisji przetargowej do sprzedaży nieruchomości zabudowanej położonej w Łubnianach przy ul. Opolskiej 85PDFZarządzenie Nr 37 z 2004 r..pdf (135,55KB)

38. W sprawie zmiany planu dochodów i wydatków związanych z wprowadzonymi w trakcie roku budżetowego zmianami kwot dotacji celowych przekazanych z budżetu państwa oraz z budżetów innych jednostek samorzadu terytorialnego na 2004 r.PDFZarządzenie Nr 38 z 2004 r..pdf (544,34KB)

39. W sprawie zmian w budżecie gminy na 2004 r.PDFZarządzenie Nr 39 z 2004 r..pdf (248,72KB)

40. W sprawie organizacji kontroli wewnętrznej Urzędu Gminy w Łubnianach oraz zewnętrznej w stosunku do jednostek organizacyjnych GminyPDFZarządzenie Nr 40 z 2004 r..pdf (490,07KB)

41. W sprawie ustalenia układu wykonawczego budżetu gminy w związku ze zmianami budżetu gminy wprowadzonymi uchwałą Rady Gminy Łubniany Nr XVI/91/04 z dnia 30.09.2004 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2004 r.PDFZarządzenie Nr 41-1 z 2004 r..pdf (122,74KB)

41/1. W sprawie przeprowadzenia inwertaryzacji środków trwałych w 2004 r.PDFZarządzenie Nr 41 z 2004 r..pdf (615,74KB)

42. W sprawie zmian w budżecie gminy na 2004 r.PDFZarządzenie Nr 42 z 2004 r..pdf (654,88KB)

43. W sprawie zmiany planu dochodów i wydatków związanych z wprowadzonymi w trakcie roku budżetowego zmianami kwot dotacji celowych przekazanych z budżetu państwa oraz z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego na 2004 r.PDFZarządzenie Nr 43 z 2004 r..pdf (304,06KB)

44. W sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia odbioru końcowego i przekazania do eksploatacji inwestycji współfinansowanej z Programu SAPARD pn. Budowa kanalizacji ciśnieniowej z m. Jełowa do m. Trzęsina gm. Turawa wraz z przykanalikami, przepompowni ścieków wraz z zasilaniem energetycznym i przyłącza wodociągowego do punktu zlewnego (Nr 732-080023/03)PDFZarządzenie Nr 44 z 2004 r..pdf (220,59KB)

45. W sprawie zmian w budżecie gminy na 2004 r.PDFZarządzenie Nr 45 z 2004 r..pdf (294,34KB)

45a. W sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawyPDFZarządzenie Nr 45a z 2004 r..pdf (244,37KB)

46. W sprawie przyjęcia projektu budżetu Gminy Łubniany na 2005 r.PDFZarządzenie Nr 46 z 2004 r..pdf (230,55KB)

47. W sprawie powołania Komisji PrzetargowejPDFZarządzenie Nr 47 z 2004 r..pdf (341,65KB)

48. W sprawie zmiany planu dochodów i wydatków zwiazanych z wprowadzonymi w trakcie roku budżetowego zmianami kwot dotacji celowych przekazanych z budżetu państwa oraz z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego na 2004 r.PDFZarządzenie Nr 48 z 2004 r..pdf (491,32KB)

49. W sprawie powołania Komisji PrzetargowejPDFZarządzenie Nr 49 z 2004 r..pdf (334,64KB)

50. W sprawie zmian w budżecie gminy na 2004 r.PDFZarządzenie Nr 50 z 2004 r..pdf (376,85KB)

51. W sprawie powołania Komisji PrzetargowejPDFZarządzenie Nr 51 z 2004 r..pdf (329,15KB)

52. W sprawie powołania Komisji PrzetargowejPDFZarządzenie Nr 52 z 2004 r..pdf (336,97KB)

53. W sprawie ustalenia układu wykonawczego budżetu gminy w związku ze zmianami budżetu gminy wprowadzonymi uchwałą Rady Gminy Łubniany Nr XVII/103/04 z dnia 29.11.2004 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2004 r.PDFZarządzenie Nr 53 z 2004 r..pdf (612,60KB)

54. W sprawie regulaminu organizacyjnego Urzędu GminyPDFZarządzenie Nr 54 z 2004 r..pdf (142,73KB)

55. W sprawie dni wolnych od pracyPDFZarządzenie Nr 55 z 2004 r..pdf (119,99KB)

56. W sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedażyPDFZarządzenie Nr 56 z 2004 r..pdf (280,32KB)

57. W sprawie przeprowadzenia treningu akcji kurierskiej na terenie Gminy Łubniany w dniu 22 grudnia 2004 roku PDFZarządzenie Nr 57 z 2004 r..pdf (256,85KB)

58. W sprawie zmiany planu dochodów i wydatków związanych z wprowadzonymi w trakcie roku budżetowego zmianami kwot dotacji celowych przekazanych z budżetu państwa oraz z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego na 2004 r.PDFZarządzenie Nr 58 z 2004 r..pdf (298,08KB)

59. W sprawie ustalenia układu wykonawczego budżetu gminy w związku ze zmianami budżetu gminy wprowadzonymi uchwałą Rady Gminy Łubniany Nr XVIII/106/04 z dnia 28.12.2004 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2004 r.PDFZarządzenie Nr 59 z 2004 r..pdf (201,13KB)

60. W sprawie zmiany załącznika nr 3 do Instrukcji Obiegu Dokumentów w Urzędzie Gminy w ŁubnianachPDFZarządzenie Nr 60 z 2004 r..pdf (136,96KB)

61. W sprawie przeprowadzenia inwertaryzacji na dzień 31.12.2004 r.PDFZarządzenie Nr 61 z 2004 r..pdf (137,26KB)