Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

XLII posiedzenie Komisji Organizacyjno-Finansowej - 09.11.2022 r. (wspólnie z Komisją Rolno-Gospodarczą, Oświatową i Samorządową)

Termin: 09.11.2022, g. 08:30

Miejsce: Urząd Gminy Łubniany

 1. 1. Otwarcie posiedzenia Komisji
 2. 2. Projekt uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.

  PDFprojekt uchwała podatek nieruchomości.pdf (91,44KB)

 3. 3. Projekt uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.

  PDFprojekt uchwała podatek środki transportowe.pdf (150,97KB)

 4. 4. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej.

  PDFprojekt uchwała zmiana budżetu.pdf (396,65KB)

 5. 5. Projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łubniany na lata 2022- 2029.

  PDFprojekt uchwała WPF.pdf (590,16KB)

 6. 6. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia rocznego "Programu współpracy Gminy Łubniany z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy z dn. 24.04.2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w roku 2023".

  PDFUchwała iprojekt Programu NGO 2023.pdf (260,66KB)

 7. 7. Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego przy ulicy Rolnej w Luboszycach.

  PDFL_OSP_Analiza_zasadnosci.pdf (328,55KB)

  PDFUchwała.Projekt.2022-10-27.pdf (384,79KB)

  PDFprojekt uchwała miejscowy plan ul. Rolna Luboszyce.pdf (228,26KB)

 8. 8. Uchwała w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIX/276/18/ Rady Gminy Łubniany z dnia 25 czerwca 2018r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: motywacyjnego, za wysługę lat, funkcyjnego i za warunki pracy oraz szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz zasady przyznawania nagród nauczycielom zatrudnionym w jednostkach oświatowych w gminie Łubniany.

  PDFprojekt uchwała nauczycielskie dodatki.pdf (96,46KB)

 9. 9. Informacja o stanie zabezpieczenia na wypadek zagrożeń przeciwpożarowych i atmosferycznych.
 10. 10. Informacja na temat wykorzystywania środków z funduszu antyalkoholowego.
 11. 11. Informacja o projektach realizowanych z wykorzystaniem środków zewnętrznych.
 12. 12. Informacja o stanie oświaty za rok szkolny 2021/2022.

  PDFInformacje o stanie oświaty w gminie rok szkolny 2021-2022.pdf (537,58KB)

 13. 13. Podsumowanie działalności Łubniańskiego Ośrodka Kultury za 2022 rok.
 14. 14. Wolne wnioski
 15. 15. Zamknięcie posiedzenia