Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenia Wójta 2005 r.

1. W sprawie ustalenia układu wykonawczego budżetu gminy Łubniany na 2005 rokPDFZarządzenie Nr 1 z 2005 r..pdf (2,18MB)

1a. W sprawie zmian w budżecie gminy na 2005 r.PDFZarządzenie Nr 1a z 2005 r..pdf (159,10KB)

2. W sprawie harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetowych na I półrocze 2005 r.PDFZarządzenie Nr 2 z 2005 r..pdf (1,70MB)

3. W sprawie wprowadzenia regulaminu pracy dla wszystkich pracowników przedszkoli i pracowników Gminnego Zespołu Ekonomiczno - Administracyjnego Szkół zatrudnionych w jednostkach prowadzonych przez Gminę Łubniany  PDFZarządzenie Nr 3 z 2005 r..pdf (160,44KB)

4. W sprawie powołania Komisji Przetargowej  PDFZarządzenie Nr 4 z 2005 r..pdf (350,39KB)   

5. W sprawie powołania Gminnej Komisji do spraw Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych  PDFZarządzenie Nr 5 z 2005 r..pdf (161,35KB)

6. W sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży  PDFZarządzenie Nr 6 z 2005 r..pdf (288,62KB)

7. W sprawie ustalenia układu wykonawczego budżetu gminy w związku ze zmianami budżetu gminy wprowadzonymi uchwałą Rady Gminy Łubniany Nr XIX/113/05 z dnia 21.01.2005 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2005 r.   PDFZarządzenie Nr 7 z 2005 r..pdf (252,21KB)     

8. W sprawie wyznaczenia osób odpowiedzialnych za przekazywanie dokumentacji do archiwum zakładowego   PDFZarządzenie Nr 8 z 2005 r..pdf (197,16KB)   

9. W sprawie przekazania akt do archiwum zakładowego  PDFZarządzenie Nr 9 z 2005 r..pdf (282,99KB)    

10. W sprawie przedłużenia terminu składania wniosków o przyznanie stypendium szkolnego   PDFZarządzenie Nr 10 z 2005 r..pdf (162,59KB)    

11. W sprawie zmiany planu dochodów i wydatków związanych z wprowadzonymi w trakcie roku budżetowego zmianami kwot dotacji celowych przekazanych z budżetu państwa oraz z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego na 2005 r.  PDFZarządzenie Nr 11 z 2005 r..pdf (298,76KB)

12. W sprawie powołania Komisji PrzetargowejPDFZarządzenie Nr 12 z 2005 r..pdf (357,19KB)

13. W sprawie powołania komisji przetargowej do sprzedaży nieruchomości gruntowej położonej w Luboszycach przy ul. KościelnejPDFZarządzenie Nr 13 z 2005 r..pdf (143,74KB)

14. W sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedażyPDFZarządzenie Nr 14 z 2005 r..pdf (277,07KB) 

15. W sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedażyPDFZarządzenie Nr 15 z 2005 r..pdf (274,28KB)

16. W sprawie powołania Komisji ds. przydziału lokali z mieszkaniowego zasobu gminyPDFZarządzenie Nr 16 z 2005 r..pdf (184,82KB)

17. W sprawie powołania Komisji Przetargowej

18. W sprawie powołania Komisji Egzamniacyjnej dot. awansu zawodowego nauczycieliPDFZarządzenie Nr 18 z 2005 r..pdf (200,34KB)

19. W sprawie zmian w budżecie gminy na 2005 r. PDFZarządzenie Nr 19 z 2005 r..pdf (141,93KB)

20. W sprawie zmiany planu dochodów i wydatków związanych z wprowadzonymi w trakcie roku budżetowego zmianami kwot dotacji celowych przekazanych z budżetu państwa oraz z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego na 2005 r.  PDFZarządzenie Nr 20 z 2005 r..pdf (324,88KB)

21. W sprawie uczczenia pamięci Jego Świątobliwości Papieża Jana Pawła II  PDFZarządzenie Nr 21 z 2005 r..pdf (158,72KB)   

22. W sprawie ustalenia układu wykonawczego budżetu gminy w związku ze zmianami budżetu gminy wprowadzonymi uchwałą Rady Gminy Łubniany Nr XXI/124/05 z dnia 25.04.2005 r. w sprawie zmiany budzetu gminy na 2005 r.  

23. W sprawie powołania Komisji PrzetargowejPDFZarządzenie Nr 23 z 2005 r..pdf (351,84KB)

24. W sprawie przeprowadzenia treningu akcji kurierskiej na terenie Gminy Łubniany w dniu 17 maja 2005 rokuPDFZarządzenie Nr 24 z 2005 r..pdf (131,58KB)

25. W sprawie zmian w budżecie gminy na 2005 r.PDFZarządzenie Nr 25 z 2005 r..pdf (532,70KB)

26.

27. W sprawie powołania Komisji PrzetargowejPDFZarządzenie Nr 27 z 2005 r..pdf (352,96KB)

28. W sprawie powołania Komisji PrzetargowejPDFZarządzenie Nr 28 z 2005 r..pdf (384,57KB)

29. W sprawie zmian w budżecie gminy na 2005 r.PDFZarządzenie Nr 29 z 2005 r..pdf (380,30KB)

30. W sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej ds. awansu zawodowego nauczycieliPDFZarządzenie Nr 30 z 2005 r..pdf (225,80KB)

31. W sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej ds. awansu zawodowego nauczycieliPDFZarządzenie Nr 31 z 2005 r..pdf (204,31KB)

32. W sprawie zmiany planu dochodów i wydatków związanych z wprowadzonymi w trakcie roku budżetowego zmianami kwot dotacji celowych przekazanych z budżetu państwa oraz z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego na 2005 r.PDFZarządzenie Nr 32 z 2005 r..pdf (316,13KB)

33. W sprawie wprowadzenia do użytku w Urzędzie Gminy Łubniany Planu Ochrony Informacji Niejawnych oraz Planu Ochrony Urzędu Gminy ŁubnianyPDFZarządzenie Nr 33 z 2005 r..pdf (118,33KB)

34. W sprawie powołania Komisji PrzetargowejPDFZarządzenie Nr 34 z 2005 r..pdf (339,13KB)

35. W sprawie powołania Komisji PrzetargowejPDFZarządzenie Nr 35 z 2005 r..pdf (362,25KB)

36. W sprawie ustalenia układu wykonawczego budżetu gminy w związku ze zmianami budżetu gminy wprowadzonymi uchwałą Rady Gminy Łubniany Nr XXII/125/05 z dnia 30.06.2005 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2005 r.PDFZarządzenie Nr 36 z 2005 r..pdf (423,65KB)

37. W sprawie zmian w budżecie gminy na 2005 r.PDFZarządzenie Nr 37 z 2005 r..pdf (497,36KB)

38. W sprawie harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetowych na II półrocze 2005 r.PDFZarządzenie Nr 38 z 2005 r..pdf (1,88MB)

39. W sprawie powołania Komisji PrzetargowejPDFZarządzenie Nr 39 z 2005 r..pdf (334,85KB)

40. W sprawie powołania Komisji PrzetargowejPDFZarządzenie Nr 40 z 2005 r..pdf (321,11KB)

41. W sprawie zmiany planu dochodów i wydatków związanych z wprowadzonymi w trakcie roku budżetowego zmianami kwot dotacji celowych przekazanych z budżetu państwa oraz z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego na 2005 r.PDFZarządzenie Nr 41 z 2005 r..pdf (406,54KB)

42. W sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedażyPDFZarządzenie Nr 42 z 2005 r..pdf (276,30KB)

43. W sprawie powołania Komisji do dokonania oceny i wydzielenia dokumenatcji niearchiwalnej w Archiwum Zakładowym w Urzędzie Gminy ŁubnianyPDFZarządzenie Nr 43 z 2005 r..pdf (210,60KB)

44. W sprawie zmian w budżecie gminy na 2005 r.PDFZarządzenie Nr 44 z 2005 r..pdf (264,12KB)

45. W sprawie zmiany planu dochodów i wydatków związanych z wprowadzonymi w trakcie roku budżetowego zmianami kwot dotacji celowych przekazanych z budżetu państwa oraz z budżetów innych jednostek samorządu trytorialnego na 2005 r.PDFZarządzenie Nr 45 z 2005 r..pdf (458,62KB)

45a. W sprawie regulaminu organizacyjnego Urzędu GminyPDFZarządzenie Nr 45a z 2005 r..pdf (138,14KB)

46. W sprawie aneksu do Zakładowego Planu KontPDFZarządzenie Nr 46 z 2005 r..pdf (272,82KB)

47. W sprawie powołania obwodowych komisji wyborczychPDFZarządzenie Nr 47 z 2005 r..pdf (268,71KB)

48. W sprawie zmian w budżecie gminy na 2005 r.PDFZarządzenie Nr 48 z 2005 r..pdf (527,67KB)

49. W sprawie powołania obwodowych komisji wyborczychPDFZarządzenie Nr 49 z 2005 r..pdf (249,15KB)

50. W sprawie zmiany planu dochodów i wydatków związanych z wprowadzonymi w trakcie roku budżetowego zmianami kwot dotacji celowych przekazanych z budżetu państwa oraz z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego na 2005 r.  PDFZarządzenie Nr 50 z 2005 r..pdf (455,99KB)

51. W sprawie przeprowadzenia treningu stałego dyżuru Urzędu Gminy Łubniany w dniu 10 października 2005 rokuPDFZarządzenie Nr 51 z 2005 r..pdf (116,78KB)

51a. W sprawie ustalenia układu wykonawczego budżetu gminy w związku ze zmianami budżetu gminy wprowadzonymi uchwałą Rady Gminy Łubninay Nr XXIII/132/05 z dnia 26.09.2005 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2005 r.PDFZarządzenie Nr 51a z 2005 r..pdf (361,53KB)

52. W sprawie zmian w budżecie gminy na 2005 r.PDFZarządzenie Nr 52 z 2005 r..pdf (556,34KB)

53. W sprawie inwertaryzacji środków trwałych wg stanu na dzień 31.12.2005 r. i powołania składów komisji inwertaryzacyjnychPDFZarządzenie Nr 53 z 2005 r..pdf (169,23KB)

54. W sprawie powołania komisji likwidacyjnej środków trwałychPDFZarządzenie Nr 54 z 2005 r..pdf (112,59KB)

55. W sprawie zmiany planu dochodów i wydatków zwiazanych z wprowadzonymi w trakcie roku budżetowego zmianami kwot dotacji celowych przekazanych z budzetu państwa oraz z budżetów innych jednosteks samorządu terytorilanego na 2005 r.PDFZarządzenie Nr 55 z 2005 r..pdf (475,30KB)

56. W sprawie powołania Gminnej Komisji Urbanistyczno - ArchitektonicznejPDFZarządzenie Nr 56 z 2005 r..pdf (164,30KB)

57. W sprawie zmiany planu dochodów i wydatków związanych z wprowadzonymi w trakcie roku budżetowego zmianami kwot dotacji celowych przekazanych z budżetu państwa oraz z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego na 2005 r.PDFZarządzenie Nr 57 z 2005 r..pdf (664,60KB)

58. W sprawie zmian w budżecie gminy na 2005 r.PDFZarządzenie Nr 58 z 2005 r..pdf (360,84KB)

59. W sprawie zmiany planu dochodów i wydatków związanych z wprowadzonymi w trakcie roku budżetowego zmianami kwot dotacji celowych przekazanych z budżetu państwa oraz z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego na 2005 r.PDFZarządzenie Nr 59 z 2005 r..pdf (340,12KB)

60. W sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawyPDFZarządzenie Nr 60 z 2005 r..pdf (260,54KB)

61. W sprawie zmian w budżecie gminy na 2005 r.PDFZarządzenie Nr 61 z 2005 r..pdf (524,70KB)

62. W sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedażyPDFZarządzenie Nr 62 z 2005 r..pdf (272,33KB)

63. W sprawie przyjęcia projektu budżetu Gminy Łubniany na 2006 r.PDFZarządzenie Nr 63 z 2005 r..pdf (235,65KB)

64. W sprawie zmiany planu dochodów i wydatków związanych z wprowadzonymi w trakcie roku budżetowego zmianami kwot dotacji celowych przekazanych z budzetu państwa oraz z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego na 2005 r.PDFZarządzenie Nr 64 z 2005 r..pdf (490,17KB)

65. W sprawie powołania Komisji PrzetargowejPDFZarządzenie Nr 65 z 2005 r..pdf (324,63KB)

66. W sprawie zmiany planu dochodów i wydatków związanych z wprowadzonymi w trakcie roku budżetowego zmianami kwot dotacji celowych przekazanych z budżetu państwa oraz z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego na 2005 r.PDFZarządzenie Nr 66 z 2005 r..pdf (336,62KB)

67. W sprawie ustalenia układu wykonawczego budżetu gminy w związku ze zmianami budżetu gminy wprowadzonymi uchwałą Rady Gminy Łubniany Nr XXIV/149/05 z dnia 23 listopada 2005 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2005 r.PDFZarządzenie Nr 67 z 2005 r..pdf (563,17KB)

68. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2005 r.PDFZarządzenie Nr 68 z 2005 r..pdf (911,66KB)

69. W sprawie powołania komisji do przeglądu i weryfikacji dokumentów znajdujących się w kancelarii tajnej Urzędu GminyPDFZarządzenie Nr 69 z 2005 r..pdf (152,36KB)

70. W sprawie stałego regulaminu pracy gminnej komisji urbanistyczno - architektonicznejPDFZarządzenie Nr 70 z 2005 r..pdf (750,20KB)

70a. W sprawie powolania składu komisji oceniającej oferty o przyznanie dotacji na wykonanie zadania publicznego z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu na rok 2006PDFZarządzenie Nr 70a z 2005 r..pdf (211,98KB)

71. W sprawie powołania Komisji do dokonania oceny i wydzielenia dokumentacji niearchiwalnej w Archiuwm Zakładowym w Urzędzie Gminy ŁubnianyPDFZarządzenie Nr 71 z 2005 r..pdf (188,29KB)

72. W sprawie zmian w budżecie gminy na 2005 r.PDFZarządzenie Nr 72 z 2005 r..pdf (276,70KB)

73. W sprawie ustalenia układu wykonawczego budżetu gminy w związku ze zmianami budżetu gminy wprowadzonymi uchwałą Rady Gminy Łubniany Nr XXV/150/05 z dnia 28 grudnia 2005 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2005 r.PDFZarządzenie Nr 73 z 2005 r..pdf (387,10KB)

74. W sprawie powołania komisji inwertaryzacyjnej środków pieniężnych i rozrachunków na dzień 31.12.2005 r.PDFZarządzenie Nr 74 z 2005 r..pdf (126,37KB)

75. W sprawie powołania komisji inwertaryzacyjnej opału, paliwa i materiałów na składzie na dzień 31.12.2005 r.PDFZarządzenie Nr 75 z 2005 r..pdf (127,99KB)