Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenia Wójta 2005 r.

1. W sprawie ustalenia układu wykonawczego budżetu gminy Łubniany na 2005 rokPDFZarządzenie Nr 1 z 2005 r..pdf

1a. W sprawie zmian w budżecie gminy na 2005 r.PDFZarządzenie Nr 1a z 2005 r..pdf

2. W sprawie harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetowych na I półrocze 2005 r.PDFZarządzenie Nr 2 z 2005 r..pdf

3. W sprawie wprowadzenia regulaminu pracy dla wszystkich pracowników przedszkoli i pracowników Gminnego Zespołu Ekonomiczno - Administracyjnego Szkół zatrudnionych w jednostkach prowadzonych przez Gminę Łubniany  PDFZarządzenie Nr 3 z 2005 r..pdf

4. W sprawie powołania Komisji Przetargowej  PDFZarządzenie Nr 4 z 2005 r..pdf   

5. W sprawie powołania Gminnej Komisji do spraw Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych  PDFZarządzenie Nr 5 z 2005 r..pdf

6. W sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży  PDFZarządzenie Nr 6 z 2005 r..pdf

7. W sprawie ustalenia układu wykonawczego budżetu gminy w związku ze zmianami budżetu gminy wprowadzonymi uchwałą Rady Gminy Łubniany Nr XIX/113/05 z dnia 21.01.2005 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2005 r.   PDFZarządzenie Nr 7 z 2005 r..pdf     

8. W sprawie wyznaczenia osób odpowiedzialnych za przekazywanie dokumentacji do archiwum zakładowego   PDFZarządzenie Nr 8 z 2005 r..pdf   

9. W sprawie przekazania akt do archiwum zakładowego  PDFZarządzenie Nr 9 z 2005 r..pdf    

10. W sprawie przedłużenia terminu składania wniosków o przyznanie stypendium szkolnego   PDFZarządzenie Nr 10 z 2005 r..pdf    

11. W sprawie zmiany planu dochodów i wydatków związanych z wprowadzonymi w trakcie roku budżetowego zmianami kwot dotacji celowych przekazanych z budżetu państwa oraz z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego na 2005 r.  PDFZarządzenie Nr 11 z 2005 r..pdf

12. W sprawie powołania Komisji PrzetargowejPDFZarządzenie Nr 12 z 2005 r..pdf

13. W sprawie powołania komisji przetargowej do sprzedaży nieruchomości gruntowej położonej w Luboszycach przy ul. KościelnejPDFZarządzenie Nr 13 z 2005 r..pdf

14. W sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedażyPDFZarządzenie Nr 14 z 2005 r..pdf 

15. W sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedażyPDFZarządzenie Nr 15 z 2005 r..pdf

16. W sprawie powołania Komisji ds. przydziału lokali z mieszkaniowego zasobu gminyPDFZarządzenie Nr 16 z 2005 r..pdf

17. W sprawie powołania Komisji Przetargowej

18. W sprawie powołania Komisji Egzamniacyjnej dot. awansu zawodowego nauczycieliPDFZarządzenie Nr 18 z 2005 r..pdf

19. W sprawie zmian w budżecie gminy na 2005 r. PDFZarządzenie Nr 19 z 2005 r..pdf

20. W sprawie zmiany planu dochodów i wydatków związanych z wprowadzonymi w trakcie roku budżetowego zmianami kwot dotacji celowych przekazanych z budżetu państwa oraz z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego na 2005 r.  PDFZarządzenie Nr 20 z 2005 r..pdf

21. W sprawie uczczenia pamięci Jego Świątobliwości Papieża Jana Pawła II  PDFZarządzenie Nr 21 z 2005 r..pdf   

22. W sprawie ustalenia układu wykonawczego budżetu gminy w związku ze zmianami budżetu gminy wprowadzonymi uchwałą Rady Gminy Łubniany Nr XXI/124/05 z dnia 25.04.2005 r. w sprawie zmiany budzetu gminy na 2005 r.  

23. W sprawie powołania Komisji PrzetargowejPDFZarządzenie Nr 23 z 2005 r..pdf

24. W sprawie przeprowadzenia treningu akcji kurierskiej na terenie Gminy Łubniany w dniu 17 maja 2005 rokuPDFZarządzenie Nr 24 z 2005 r..pdf

25. W sprawie zmian w budżecie gminy na 2005 r.PDFZarządzenie Nr 25 z 2005 r..pdf

26.

27. W sprawie powołania Komisji PrzetargowejPDFZarządzenie Nr 27 z 2005 r..pdf

28. W sprawie powołania Komisji PrzetargowejPDFZarządzenie Nr 28 z 2005 r..pdf

29. W sprawie zmian w budżecie gminy na 2005 r.PDFZarządzenie Nr 29 z 2005 r..pdf

30. W sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej ds. awansu zawodowego nauczycieliPDFZarządzenie Nr 30 z 2005 r..pdf

31. W sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej ds. awansu zawodowego nauczycieliPDFZarządzenie Nr 31 z 2005 r..pdf

32. W sprawie zmiany planu dochodów i wydatków związanych z wprowadzonymi w trakcie roku budżetowego zmianami kwot dotacji celowych przekazanych z budżetu państwa oraz z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego na 2005 r.PDFZarządzenie Nr 32 z 2005 r..pdf

33. W sprawie wprowadzenia do użytku w Urzędzie Gminy Łubniany Planu Ochrony Informacji Niejawnych oraz Planu Ochrony Urzędu Gminy ŁubnianyPDFZarządzenie Nr 33 z 2005 r..pdf

34. W sprawie powołania Komisji PrzetargowejPDFZarządzenie Nr 34 z 2005 r..pdf

35. W sprawie powołania Komisji PrzetargowejPDFZarządzenie Nr 35 z 2005 r..pdf

36. W sprawie ustalenia układu wykonawczego budżetu gminy w związku ze zmianami budżetu gminy wprowadzonymi uchwałą Rady Gminy Łubniany Nr XXII/125/05 z dnia 30.06.2005 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2005 r.PDFZarządzenie Nr 36 z 2005 r..pdf

37. W sprawie zmian w budżecie gminy na 2005 r.PDFZarządzenie Nr 37 z 2005 r..pdf

38. W sprawie harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetowych na II półrocze 2005 r.PDFZarządzenie Nr 38 z 2005 r..pdf

39. W sprawie powołania Komisji PrzetargowejPDFZarządzenie Nr 39 z 2005 r..pdf

40. W sprawie powołania Komisji PrzetargowejPDFZarządzenie Nr 40 z 2005 r..pdf

41. W sprawie zmiany planu dochodów i wydatków związanych z wprowadzonymi w trakcie roku budżetowego zmianami kwot dotacji celowych przekazanych z budżetu państwa oraz z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego na 2005 r.PDFZarządzenie Nr 41 z 2005 r..pdf

42. W sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedażyPDFZarządzenie Nr 42 z 2005 r..pdf

43. W sprawie powołania Komisji do dokonania oceny i wydzielenia dokumenatcji niearchiwalnej w Archiwum Zakładowym w Urzędzie Gminy ŁubnianyPDFZarządzenie Nr 43 z 2005 r..pdf

44. W sprawie zmian w budżecie gminy na 2005 r.PDFZarządzenie Nr 44 z 2005 r..pdf

45. W sprawie zmiany planu dochodów i wydatków związanych z wprowadzonymi w trakcie roku budżetowego zmianami kwot dotacji celowych przekazanych z budżetu państwa oraz z budżetów innych jednostek samorządu trytorialnego na 2005 r.PDFZarządzenie Nr 45 z 2005 r..pdf

45a. W sprawie regulaminu organizacyjnego Urzędu GminyPDFZarządzenie Nr 45a z 2005 r..pdf

46. W sprawie aneksu do Zakładowego Planu KontPDFZarządzenie Nr 46 z 2005 r..pdf

47. W sprawie powołania obwodowych komisji wyborczychPDFZarządzenie Nr 47 z 2005 r..pdf

48. W sprawie zmian w budżecie gminy na 2005 r.PDFZarządzenie Nr 48 z 2005 r..pdf

49. W sprawie powołania obwodowych komisji wyborczychPDFZarządzenie Nr 49 z 2005 r..pdf

50. W sprawie zmiany planu dochodów i wydatków związanych z wprowadzonymi w trakcie roku budżetowego zmianami kwot dotacji celowych przekazanych z budżetu państwa oraz z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego na 2005 r.  PDFZarządzenie Nr 50 z 2005 r..pdf

51. W sprawie przeprowadzenia treningu stałego dyżuru Urzędu Gminy Łubniany w dniu 10 października 2005 rokuPDFZarządzenie Nr 51 z 2005 r..pdf

51a. W sprawie ustalenia układu wykonawczego budżetu gminy w związku ze zmianami budżetu gminy wprowadzonymi uchwałą Rady Gminy Łubninay Nr XXIII/132/05 z dnia 26.09.2005 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2005 r.PDFZarządzenie Nr 51a z 2005 r..pdf

52. W sprawie zmian w budżecie gminy na 2005 r.PDFZarządzenie Nr 52 z 2005 r..pdf

53. W sprawie inwertaryzacji środków trwałych wg stanu na dzień 31.12.2005 r. i powołania składów komisji inwertaryzacyjnychPDFZarządzenie Nr 53 z 2005 r..pdf

54. W sprawie powołania komisji likwidacyjnej środków trwałychPDFZarządzenie Nr 54 z 2005 r..pdf

55. W sprawie zmiany planu dochodów i wydatków zwiazanych z wprowadzonymi w trakcie roku budżetowego zmianami kwot dotacji celowych przekazanych z budzetu państwa oraz z budżetów innych jednosteks samorządu terytorilanego na 2005 r.PDFZarządzenie Nr 55 z 2005 r..pdf

56. W sprawie powołania Gminnej Komisji Urbanistyczno - ArchitektonicznejPDFZarządzenie Nr 56 z 2005 r..pdf

57. W sprawie zmiany planu dochodów i wydatków związanych z wprowadzonymi w trakcie roku budżetowego zmianami kwot dotacji celowych przekazanych z budżetu państwa oraz z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego na 2005 r.PDFZarządzenie Nr 57 z 2005 r..pdf

58. W sprawie zmian w budżecie gminy na 2005 r.PDFZarządzenie Nr 58 z 2005 r..pdf

59. W sprawie zmiany planu dochodów i wydatków związanych z wprowadzonymi w trakcie roku budżetowego zmianami kwot dotacji celowych przekazanych z budżetu państwa oraz z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego na 2005 r.PDFZarządzenie Nr 59 z 2005 r..pdf

60. W sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawyPDFZarządzenie Nr 60 z 2005 r..pdf

61. W sprawie zmian w budżecie gminy na 2005 r.PDFZarządzenie Nr 61 z 2005 r..pdf

62. W sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedażyPDFZarządzenie Nr 62 z 2005 r..pdf

63. W sprawie przyjęcia projektu budżetu Gminy Łubniany na 2006 r.PDFZarządzenie Nr 63 z 2005 r..pdf

64. W sprawie zmiany planu dochodów i wydatków związanych z wprowadzonymi w trakcie roku budżetowego zmianami kwot dotacji celowych przekazanych z budzetu państwa oraz z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego na 2005 r.PDFZarządzenie Nr 64 z 2005 r..pdf

65. W sprawie powołania Komisji PrzetargowejPDFZarządzenie Nr 65 z 2005 r..pdf

66. W sprawie zmiany planu dochodów i wydatków związanych z wprowadzonymi w trakcie roku budżetowego zmianami kwot dotacji celowych przekazanych z budżetu państwa oraz z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego na 2005 r.PDFZarządzenie Nr 66 z 2005 r..pdf

67. W sprawie ustalenia układu wykonawczego budżetu gminy w związku ze zmianami budżetu gminy wprowadzonymi uchwałą Rady Gminy Łubniany Nr XXIV/149/05 z dnia 23 listopada 2005 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2005 r.PDFZarządzenie Nr 67 z 2005 r..pdf

68. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2005 r.PDFZarządzenie Nr 68 z 2005 r..pdf

69. W sprawie powołania komisji do przeglądu i weryfikacji dokumentów znajdujących się w kancelarii tajnej Urzędu GminyPDFZarządzenie Nr 69 z 2005 r..pdf

70. W sprawie stałego regulaminu pracy gminnej komisji urbanistyczno - architektonicznejPDFZarządzenie Nr 70 z 2005 r..pdf

70a. W sprawie powolania składu komisji oceniającej oferty o przyznanie dotacji na wykonanie zadania publicznego z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu na rok 2006PDFZarządzenie Nr 70a z 2005 r..pdf

71. W sprawie powołania Komisji do dokonania oceny i wydzielenia dokumentacji niearchiwalnej w Archiuwm Zakładowym w Urzędzie Gminy ŁubnianyPDFZarządzenie Nr 71 z 2005 r..pdf

72. W sprawie zmian w budżecie gminy na 2005 r.PDFZarządzenie Nr 72 z 2005 r..pdf

73. W sprawie ustalenia układu wykonawczego budżetu gminy w związku ze zmianami budżetu gminy wprowadzonymi uchwałą Rady Gminy Łubniany Nr XXV/150/05 z dnia 28 grudnia 2005 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2005 r.PDFZarządzenie Nr 73 z 2005 r..pdf

74. W sprawie powołania komisji inwertaryzacyjnej środków pieniężnych i rozrachunków na dzień 31.12.2005 r.PDFZarządzenie Nr 74 z 2005 r..pdf

75. W sprawie powołania komisji inwertaryzacyjnej opału, paliwa i materiałów na składzie na dzień 31.12.2005 r.PDFZarządzenie Nr 75 z 2005 r..pdf