Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenia Wójta 2006 r.

1. W sprawie wyznaczenia osób odpowiedzialnych za przekazywanie dokumentacji do archiwum zakładowegoPDFZarządzenie Nr 1 z 2006 r..pdf (211,28KB)

2. W sprawie przekazania akt do archiuwm zakladowegoPDFZarządzenie Nr 2 z 2006 r..pdf (290,49KB)

3. W sprawie powołania Komisji do dokonywania oceny i wydzielenia dokumentacji niearchiwalnej w Archiwum Zakładowym w Urzędzie Gminy ŁubnianyPDFZarządzenie Nr 3 z 2006 r..pdf (189,49KB)

4. W sprawie ustalenia układu wykonawczego budżetu gminy Łubniany na 2006 r.PDFZarządzenie Nr 4 z 2006 r..pdf (120,11KB)

5. W sprawie wprowadzenia regulaminu wynagradzania dla pracowników przedszkoli nie będących nauczycielami zatrudnionych w jednostkach prowadzonych przez Gminę ŁubnianyPDFZarządzenie Nr 5 z 2006 r..pdf (190,45KB)

6. W sprawie realizacji szkolenia obronnego w 2006 rokuPDFZarządzenie Nr 6 z 2006 r..pdf (149,08KB)

7. W sprawie określenia stawek dzierżawnych na grunty rolnePDFZarządzenie Nr 7 z 2006 r..pdf (153,88KB)

8. W sprawie powołania Komisji PrzetargowejPDFZarządzenie Nr 8 z 2006 r..pdf (361,31KB)

9. W sprawie ustalenia wysokości stawek czynszu za najem lokali będących w mieszkaniowym zasobie Gminy ŁubnianyPDFZarządzenie Nr 9 z 2006 r..pdf (417,53KB)

10. W sprawie zmian w budżecie gminy na 2006 r.PDFZarządzenie Nr 10 z 2006 r..pdf (381,89KB)

11. W sprawie realizacji zadań obrony cywilnej w 2006 roku

12. W sprawie zmiany planu dochodów i wydatków związanych ze zmianą kwot lub uzyskaniem dotacji celowych przekazanych z budżetu państwa oraz z budżetów innych jendostek samorządu trytorialnego na 2006 r.

12/1. W sprawie zmian w budżecie gminy na 2006 r.PDFZarządzenie Nr 12-1 z 2006 r..pdf (333,47KB)

13. W sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedażyPDFZarządzenie Nr 13 z 2006 r..pdf (421,26KB)

14. W sprawie zmiany planu dochodów i wydatków związanych ze zmianą kwot lub uzyskaniem dotacji celowych przekazanych z budżetu państwa oraz z budżetow innych jednostek samorządu terytorialnego na 2006 r.PDFZarządzenie Nr 14 z 2006 r..pdf (312,22KB)

15. W sprawie zmian w budżecie gminy na 2006 r.PDFZarządzenie Nr 15 z 2006 r..pdf (251,99KB)

16. W sprawie ustalenia ukladu wykonawczego budżetu gminy w związku ze zmianami budżetu gminy wprowadzonymi uchwałą Rady Gminy Łubniany Nr XXVII/161/06 z dnia 24 kwietnia 2006 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2006 r.PDFZarządzenie Nr 16 z 2006 r..pdf (475,10KB)

17. W sprawie powołania Komisji PrzetargowejPDFZarządzenie Nr 17 z 2006 r..pdf (335,45KB)

18. W sprawie ogłoszeina konkursu na stanowisko dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w ŁubnianachPDFZarządzenie Nr 18 z 2006 r..pdf (830,90KB)

19. W sprawie powołania Komisji PrzetargowejPDFZarządzenie Nr 19 z 2006 r..pdf (328,39KB)

20. W sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedażyPDFZarządzenie Nr 20 z 2006 r..pdf (294,07KB)

21. W sprawie powołania Komisji PrzetargowejPDFZarządzenie Nr 21 z 2006 r..pdf (332,66KB)

22. W sprawie zmiany planu dochodów i wydatków związanych ze zmianą kwot lub uzyskaniem dotacji celowych przekazanych z budżetu państwa oraz z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego na 2006 r.PDFZarządzenie Nr 22 z 2006 r..pdf (454,00KB)

23. W sprawie powołania Komisji Konkursowej na stanowisko dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w ŁubnianachPDFZarządzenie Nr 23 z 2006 r..pdf (235,43KB)

24. W sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedażyPDFZarządzenie Nr 24 z 2006 r..pdf (297,02KB)

25. W sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej ds. awansu zawodowego nauczycieliPDFZarządzenie Nr 25 z 2006 r..pdf (175,60KB)

26. W sprawie zmiany planu dochodów i wydatków związanych ze zmianą kwot lub uzyskaniem dotacji celowych przekazanych z budżetu państwa oraz z budżetów innych jednostek samorządu terytorilanego na 2006 r.PDFZarządzenie Nr 26 z 2006 r..pdf (499,07KB)

27. W sprawie ustalenia układu wykonawczego budżetu gminy w związku ze zmianami budzetu gminy wprowadzonym uchwałą Rady Gminy Łubniany Nr XXVIII/168/06 z dnia 26 czerwca 2006 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2006 r.PDFZarządzenie Nr 27 z 2006 r..pdf (324,40KB)

28. W sprawie zmian w budżecie gminy na 2006 r.PDFZarządzenie Nr 28 z 2006 r..pdf (552,60KB)

29. W sprawie powołania Komisji PrzetargowejPDFZarządzenie Nr 29 z 2006 r..pdf (337,50KB)

30. W sprawie powołania Komisji PrzetargowejPDFZarządzenie Nr 30 z 2006 r..pdf (328,39KB)

31. W sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedażyPDFZarządzenie Nr 31 z 2006 r..pdf (298,49KB)

32. W sprawie powołania komisji przetargowej do sprzedaży nieruchomości gruntowej położonej w Luboszycach przy ul. Krótkiej PDFZarządzenie Nr 32 z 2006 r..pdf (147,59KB)

33. W sprawie powołania Komisji do dokonania oceny i wydzielenia dokumentacji niearchiwlanej w Archiwum Zakladowym w Urzędzie Gminy ŁubnianyPDFZarządzenie Nr 33 z 2006 r..pdf (193,05KB)

34. W sprawie powołania Zespołu Roboczego ds. szacowania szkód w produkcji rolnej powstałych w gospodarstwach rolnych znajdujących się na obszarach dotkniętych klęską suszy w 2006 rokuPDFZarządzenie Nr 34 z 2006 r..pdf (199,76KB)

35. W sprawie zmiany planu dochodów i wydatków związanych ze zmianą kwot lub uzyskaniem dotacji celowych przekazanych z budżetu państwa oraz z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego na 2006 r.PDFZarządzenie Nr 35 z 2006 r..pdf (310,66KB)

36. W sprawie zmian w budżecie gminy na 2006 r.PDFZarządzenie Nr 36 z 2006 r..pdf (278,57KB)

37. W sprawie powołania Komisji PrzetargowejPDFZarządzenie Nr 37 z 2006 r..pdf (341,83KB)

 38. W sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedażyPDFZarządzenie Nr 38 z 2006 r..pdf (287,55KB)

39. W sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedażyPDFZarządzenie Nr 39 z 2006 r..pdf (295,84KB)

40. W sprawie wymagań, jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskaniem zezwolenia w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłychPDFZarządzenie Nr 40 z 2006 r..pdf (446,89KB)

41. W sprawie wymagań jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich częściPDFZarządzenie Nr 41 z 2006 r..pdf (484,84KB)

42. W sprawie powołania Komisji PrzetargowejPDFZarządzenie Nr 42 z 2006 r..pdf (342,01KB)

43. W sprawie zmiany planu dochodów i wydatków związanych ze zmianą kwot lub uzsyakniem dotacji celowych przekazanych z budżetu państwa oraz z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego na 2006 r.PDFZarządzenie Nr 43 z 2006 r..pdf (466,46KB)

44. W sprawie powołania komisji przetargowej do sprzedaży nieruchomościPDFZarządzenie Nr 44 z 2006 r..pdf (127,96KB)

45. W sprawie zmian w budżecie gminy na 2006 r.PDFZarządzenie Nr 45 z 2006 r..pdf (286,36KB)

46. W sprawie przeprowadzenia treningu akcji kurierskiej na terneie Gminy Łubniany w dniu 27 września 2006 rokuPDFZarządzenie Nr 46 z 2006 r..pdf (161,10KB)

47. W sprawie zmiany planu dochodów i wydatków związanych ze zmianą kwot lub uzyskaniem dotacji celowych przekazanych z budżetu państwa oraz z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego na 2006 r.PDFZarządzenie Nr 47 z 2006 r..pdf (499,98KB)

48. W sprawie ustalenia układu wykonawczego budżetu gminy w związku ze zmianami budżetu gminy wprowadzonymi uchwałą Rady Gminy Łubniany Nr XXX/186/06 z dnia 25 września 2006 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2006 r.PDFZarządzenie Nr 48 z 2006 r..pdf (487,73KB)

49. W sprawie przeprowadzenia treningu stałego dyżuru Urzędu Gminy Łubniany w dniu 11 października 2006 rokuPDFZarządzenie Nr 49 z 2006 r..pdf (118,62KB)

50. W sprawie powołania Komisji do dokonania oceny i wydzielenia dokumentacji niearchiwalnej w Archiwum Zakładowym w Urzędzie Gminy ŁubnianyPDFZarządzenie Nr 50 z 2006 r..pdf (193,82KB)

51. W sprawie zmian w budżecie gminy na 2006 r.PDFZarządzenie Nr 51 z 2006 r..pdf (497,83KB)

52. W sprawie powołania komisji do oceny stanu technicznego posiadanego sprzętu i zaszeregowania go do odpowiedniej kategoriiPDFZarządzenie Nr 52 z 2006 r..pdf (209,31KB)

53. W sprawie zmiany planu dochodów i wydatków związanych ze zmianą kwot lub uzyskaniem dotacji celowych przekazanych z budżetu państwa oraz z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego na 2006 r.PDFZarządzenie Nr 53 z 2006 r..pdf (311,01KB)

54. W sprawie ustalenia układu wykonawczego budżetu gminy w związku ze zmianami budżetu gminy wprowadzonymi uchwałą Rady Gminy Łubniany Nr XXXI/191/06 z dnia 23 października 2006 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2006 r. PDFZarządzenie Nr 54 z 2006 r..pdf (562,19KB)

55. W sprawie wprowadzenia zmian w Zakładowym Planie KontPDFZarządzenie Nr 55 z 2006 r..pdf (118,45KB)

56. W sprawie zmian w budżecie gminy na 2006 r.    PDFZarządzenie Nr 56 z 2006 r..pdf (646,91KB) 

57. W sprawie zmiany planu dochodów i wydatków związanych ze zmianą kwot lub uzyskaniem dotacji celowych przekazanych z budżetu państwa oraz z budżetów innych jednostek samorzadu terytorilanego na 2006 r.PDFZarządzenie Nr 57 z 2006 r..pdf (470,45KB)

58. W sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej ds. awansu zawodowego nauczycieliPDFZarządzenie Nr 58 z 2006 r..pdf (179,02KB)

59. W sprawie przyjęcia projektu budżetu Gminy Łubniany na 2007 r.PDFZarządzenie Nr 59 z 2006 r..pdf (329,99KB)

60. W sprawie zmiany planu dochodów i wydatków związanych ze zmianą kwot lub uzyskaniem dotacji celowych przekazanych z budżetu państwa oraz z budżetów innych jendostek samorządu terytorialnego na 2006 r.PDFZarządzenie Nr 60 z 2006 r..pdf (495,78KB)

61. W sprawie zmian w budżecie gminy na 2006 r.PDFZarządzenie Nr 61 z 2006 r..pdf (457,62KB)

62. W sprawie powołania Komisji Przetargowej  PDFZarządzenie Nr 62 z 2006 r..pdf (338,66KB)

63. W sprawie zmian w budżecie gminy na 2006 r.

64. W sprawie przeprowadzenia treningu Systemu Wykrywania i Alarmowania na terenie gminy ŁubnianyPDFZarządzenie Nr 64 z 2006 r..pdf (240,72KB)

65. W sprawie powołania Zastępcy Wójta Gminy ŁubnianyPDFZarządzenie Nr 65 z 2006 r..pdf (126,04KB)

66. W sprawie powołania składu komisji oceniającej oferty o przyznanie dotacji na wykonanaie zadania publicznego z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu na rok 2007PDFZarządzenie Nr 66 z 2006 r..pdf (219,16KB)

67. W sprawie powołania komisji likwidacyjnej do dokonania likwidacji sprzętu będącego na wyposażeniu jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy ŁubnianyPDFZarządzenie Nr 67 z 2006 r..pdf (213,35KB)

68. W sprawie zmiany planu dochodów i wydatków związanych ze zmianą kwot lub uzyskaniem dotacji celowych przekazanych z budżetu państwa oraz z budżetów innych jednostek samorzadu terytorialnego na 2006 r.PDFZarządzenie Nr 68 z 2006 r..pdf (324,20KB)

69. W sprawie zmian w budżecie gminy na 2006 r.PDFZarządzenie Nr 69 z 2006 r..pdf (856,37KB)

70. W sprawie inwertaryzacji środków trwałych wg stanu na dzień 31.12.2006 r. i powołania składu komisji inwertaryzacyjnejPDFZarządzenie Nr 70 z 2006 r..pdf (170,25KB)

71. W sprawie ustalenia układu wykonawczego budżetu gminy w związku ze zmianami budżetu gminy wprowadzonymi uchwałą Rady Gminy Łubniany Nr III/5/06 z dnia 20 grudnia 2006 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Łubniany na 2006 r.PDFZarządzenie Nr 71 z 2006 r..pdf (275,04KB)

72. W sprawie ustalenia procedur kontroli finansowej w Urzędzie Gminy ŁubnianyPDFZarządzenie Nr 72 z 2006 r..pdf (1,64MB)