Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Protokół z XLVII sesji Rady Gminy Łubniany w kadencji 2018-2023 - 26.09.2022 r.

Informacje ogólne

Obrady rozpoczęto 2022-09-26 o godz. 14:08:00, a zakończono o godz. 15:11:03 tego samego dnia.

W posiedzeniu wzięło udział 12 członków:

 1. Piotr Blach
 2. Ryszard Buchta
 3. Krzysztof Deinert
 4. Bernadeta Drąg
 5. Ewald Fila
 6. Waldemar Kalina
 7. Jarosław Krzyścin
 8. Anna Patelska
 9. Tomasz Pyka
 10. Jacek Roguła
 11. Zbigniew Romanowski
 12. Maria Waleska

1. Otwarcie sesji: (14:08:00)

Przewodniczący Rady Gminy rozpoczął XLVII sesję Rady Gminy Łubniany, po czym przywitał wszystkich gości, radnych, pracowników Urzędu Gminy z p. Wójtem na czele.

1.1. stwierdzenie prawomocności obrad, (14:08:00)

Zgodnie z listą obecności (Zał. Nr 1) w posiedzeniu uczestniczyło 12 radnych na statutowy skład  15, wobec czego wszelkie decyzje, wnioski oraz uchwały miały moc wiążącą.

Z ramienia Urzędu Gminy w posiedzeniu uczestniczyli: p. Paweł Wąsiak – Wójt Gminy Łubniany, p. Mariusz Piestrak – Zastępca Wójta, p. Joanna Marciniak – Skarbnik Gminy, p. Łukasz Kochanek – Kierownik Referatu Budownictwa i Gospodarki Komunalnej, p. Marcin Pawelec -  Inspektor ds. budownictwa,  p. Joanna Kowalska – Inspektor ds. Organizacyjnych, p. Michał Moszner – Informatyk. Z osób zaproszonych uczestniczyli: p. adwokat – Aleksandra Dyja, Tomasz Siniew – Dyrektor Łubniańskiego Ośrodka Kultury, P. Beata Bort – Dyrektor GZEAS, p. Agata Nalewaja – Kierownik Gminnego Ośrodka Kultury, p. Elżbieta Pielawa – główna księgowa Łubniańskiego Ośrodka Kultury.

P. Wójt poprosił Radę Gminy Łubniany o załączenie do porządku obrad uchwały w sprawie w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego dotyczącego współdziałania Gmin wchodzących w skład aglomeracji Opole przy realizacji zadania polegającego na przeglądzie obszaru i granic aglomeracji Opole oraz ich aktualizacji w przypadku wystąpienia takiej konieczności w wyniku przeprowadzonego przeglądu. P. Wójt przekazał, że Rada Gminy Łubniany podejmowała już taką uchwałę dnia 25 kwietnia 2022 r. Trzeba ją zmienić pod kątem treści, tak, jak sugerowali to inni partnerzy aglomeracji Opole, stąd prośba o przyjęcie tej uchwały do porządku obrad. P. Przewodniczący zaproponował, aby tą uchwałę ująć w punkcie 4.5.

1.2. zatwierdzenie porządku obrad, (14:08:00)

Głosowanie w sprawie zmiany porządku obrad (14:10:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (12):
  Piotr Blach, Zbigniew Romanowski, Waldemar Kalina, Krzysztof Deinert, Anna Patelska, Bernadeta Drąg, Jacek Roguła, Maria Waleska, Tomasz Pyka, Ryszard Buchta, Jarosław Krzyścin, Ewald Fila
 • BRAK GŁOSU(3):
  Waldemar Brisch, Norbert Dreier, Tomasz Żelasko

Radni zagłosowali jednogłośnie w sprawie zmiany porządku obrad.

Głosowanie w sprawie zatwierdzenia porządku obrad (14:12:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (12):
  Anna Patelska, Krzysztof Deinert, Piotr Blach, Zbigniew Romanowski, Waldemar Kalina, Jarosław Krzyścin, Tomasz Pyka, Bernadeta Drąg, Jacek Roguła, Maria Waleska, Ryszard Buchta, Ewald Fila
 • BRAK GŁOSU(3):
  Waldemar Brisch, Norbert Dreier, Tomasz Żelasko

W wyniku głosowania, porządek obrad został zatwierdzony (Zał. NR 2)

1.3. zatwierdzenie protokołu z XLIV sesji Rady Gminy Łubniany z dnia 27.06.2022 r., (14:13:00)

Głosowanie w sprawie zatwierdzenia protokołu z XLIV sesji Rady Gminy Łubniany z dnia 27.06.2022 r., (14:13:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (12):
  Anna Patelska, Ewald Fila, Waldemar Kalina, Tomasz Pyka, Zbigniew Romanowski, Bernadeta Drąg, Krzysztof Deinert, Jacek Roguła, Piotr Blach, Jarosław Krzyścin, Maria Waleska, Ryszard Buchta
 • BRAK GŁOSU(3):
  Waldemar Brisch, Norbert Dreier, Tomasz Żelasko

W wyniku głosowania protokół z XLIV sesji Rady Gminy Łubniany z dnia 27.06.2022 r. został zatwierdzony.

1.4. zatwierdzenie protokołu z XLV sesji Rady Gminy Łubniany z dnia 29.07.2022 r., (14:13:00)

Głosowanie w sprawie zatwierdzenia protokołu z XLV sesji Rady Gminy Łubniany z dnia 29.07.2022 r., (14:14:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (12):
  Krzysztof Deinert, Ewald Fila, Waldemar Kalina, Zbigniew Romanowski, Jarosław Krzyścin, Piotr Blach, Bernadeta Drąg, Tomasz Pyka, Maria Waleska, Anna Patelska, Jacek Roguła, Ryszard Buchta
 • BRAK GŁOSU(3):
  Waldemar Brisch, Norbert Dreier, Tomasz Żelasko

W wyniku głosowania protokół z XLV sesji Rady Gminy Łubniany z dnia 29.07.2022 r. został zatwierdzony.

1.5. zatwierdzenie protokołu z XLVI sesji Rady Gminy Łubniany z dnia 18.08.2022 r. (14:14:00)

Głosowanie w sprawie zatwierdzenia protokołu z XLVI sesji Rady Gminy Łubniany z dnia 18.08.2022 r. (14:15:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (12):
  Waldemar Kalina, Krzysztof Deinert, Piotr Blach, Jarosław Krzyścin, Jacek Roguła, Ewald Fila, Zbigniew Romanowski, Maria Waleska, Tomasz Pyka, Ryszard Buchta, Bernadeta Drąg, Anna Patelska
 • BRAK GŁOSU(3):
  Waldemar Brisch, Norbert Dreier, Tomasz Żelasko

W wyniku głosowania protokół z XLVI sesji Rady Gminy Łubniany z dnia 18.08.2022 r. został zatwierdzony.

2. Informacja Wójta Gminy Łubniany o działaniach podejmowanych w okresie między sesjami Rady Gminy Łubniany (14:15:00)

W tym punkcie p. Wójt zwrócił uwagę na niektóre z zadań realizowanych zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym.

- rozpisano 4ty przetarg  na remont ul. Brzozowej w Jełowej z terminem składania ofert 30 września.( poprzednie unieważniono z uwagi na wartość ofert, które przekraczały środki zabezpieczone na ten cel )

- rozstrzygnięcie przetargu na dostarczenie 33 sztuk laptopów w ramach projektu grantowego pod nazwą Wsparcie dzieci i wnuków byłych pracowników PGR w rozwoju cyfrowym, na ten cel przekazano 82,5 tys. złotych z programu Polska Cyfrowa

- podpisano umowę na budowę SPZOZ w Luboszycach z kosztem inwestycji 4 mln. 100 tys. złotych, z czego Gmina pozyskała 3 mln. 400 tys. złotych z rządowego Polskiego Ładu.

- podziękowanie za zorganizowanie i przyjęcie uczestników pieszej pielgrzymki Legnickiej. Szczególnie dla OSP Łubniany za pomysłowe przygotowanie urządzeń sanitarnych, paniom z Caritas przy parafii w Łubnianach, SP w Łubnianach, radnej p. Marii Waleskiej i panu Henrykowi Jańta, Dziołchom z Klasą oraz fundacji Aktywni z Brynicy za namiot i sprzęt gastronomiczny.

- frankfurter kranz przygotowany przez Koło Gospodyń Wiejskich,  Dziołchy z Klasą, zajął 1sze miejsce w konkursie  Opolskie Dziedzictwo Kulinarne w kategorii wyrobów cukierniczych podczas Dożynek Wojewódzkich w Branicach. Jest to drugi sukces w Gminie, po wyróżnieniu sosnówki w 2019 roku.

- delegacja z Łubnian zaprezentowała na Dożynkach wojewódzkich w Branicach piękną koronę dożynkową, wykonaną metodą kłosowo-ziarnkową.

- na boisku LZS Śląsk Łubniany odbyły się gminne zawody sportowo- pożarnicze dzięki organizatorowi- OSP Łubniany.

- okres wakacyjny z zaangażowaniem mieszkańców Wakacje czas zacząć w Brynicy, Brynicka Spiżarnia wraz z fundacją aktywizacji z Brynicy.

- Pierwszy Ogólnopolski Zlot Garbusów dzięki inicjatywie p. Darii Janickiej z Referatu Budownictwa, którego głównym organizatorem była lokalna grupa Stobrawski Zielony Szlak. ( podziękowania dla p. Prezes Jagody Kulczyckiej za sfinansowanie tego wydarzenia).

- Łubniańskie Dukty -  1sza edycja wyścigu kolarskiego

- rowerowe zakończenie wakacji w Jełowej, pt.  Kręcimy dla zabawy. Podziękowania dla inicjatora tego wydarzenia pana Waldemara Szymoszka z Rady Sołeckiej.

- Oktoberfest w Biadaczu organizowany przez Sołtysa p. Kalinę oraz Radę Sołecką  i Oktoberfest  w Jełowej organizowany przez inicjatywę społeczną przy pomocy Mniejszości Niemieckiej, Rady Sołeckiej, pana Sołtysa oraz OSP Jełowa. Dofinansowanie ze środków UG Łubniany w ramach inicjatywy lokalnej w kwocie 8500 złotych.

- dożynki gminne w Luboszycach , podziękowania dla Rady Sołeckiej P. Sołtysa i delegacji sołectw, które przygotowały piękne korony.

- Gmina Łubniany uzyskała dofinansowanie prawie 70 tys. złotych w ramach rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno – komunikacyjnych na lata 2020 -2024 Aktywna Tablica. Zadanie to obejmuje SP w Łubnianach i w Luboszycach.

- szkoły podstawowe uzyskały dofinansowanie w ramach Ministerstwa Edukacji i Nauki na Laboratoria Przyszłości. (210 tys. złotych)

- w ramach dożynek odwiedzili Gminę nasi partnerzy z gminy partnerskiej z Arnstein,(w sobotę mieszkańcy mogli posłuchać muzyki orkiestry dętej w wykonaniu gości)

 

3. Informacja z wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2022 r. oraz opinia RIO w tym zakresie. (14:23:00)

W tym punkcie p. Przewodniczący oddał głos p. Skarbnik. P. Skarbnik przekazała , że informacja z wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2022 roku została przekazana zarządzeniem Wójta nr 137 z 29 sierpnia 2022 r. (Zał. Nr 3), była szeroko omawiana na Komisjach w dniu 21  września. Kolejno przeczytała opinię RIO nr 269/2022 z 2 września 2022 r. pozytywnie zatwierdzającą wykonanie budżetu za pierwsze półrocze.(Zał. Nr 4)

P. Skarbnik odpowiedziała panu Fili, który prowadził Komisje w dniu 21.09.2022 r. na temat kształtowania się zaległości podatkowych w okresie czerwiec 2021 r. i czerwiec 2022 r. W zakresie podatku od nieruchomości zaległości spadły o 3,55% u osób prawnych, u osób fizycznych spady o prawie 14%. W podatku rolnym u osób prawnych spadły o 53,98%, a u osób fizycznych o 8,92%, w podatku leśnym wzrost zaległości u osób prawnych z 145 złotych do 928 złotych, u osób fizycznych zmalały o 15,82%. W podatku od środków transportowych zmalały zaległości u osób prawnych o 75,36%, a u osób fizycznych o 52%, jeżeli chodzi o zaległości za wywóz nieczystości, zaległości wzrosły o 29,99%. Pan Pyka dopytał jaka to jest kwota, ponieważ radni zawsze mieli taką informację na koniec półrocza i na koniec roku. Według niego pamięta, ze kwota zadłużenia na koniec ubiegłego roku wynosiła ponad 2 mln złotych i prosił o informacje ile to wynosi teraz. P. Skarbnik podała: od osób prawnych jest to: w podatku od nieruchomości 447 tys.470 zł., w podatku rolnym 270 złotych , w podatku leśnym 928 zł., w środkach transportowych 10 tys. 372 złotych. U osób fizycznych jest to : w podatku od nieruchomości 256 tys. 163 złotych, a u osób prawnych dot. podatek rolny – 20 tys.911 zł. , podatek leśny 665 zł. , od środków transportowych 13 tys. 616 zł. , od tzw. „śmieci” -  318 tys. 799 zł. P. Pyka poprosił, aby podać łączną kwotę oraz kwotę z kar i zaległości alimentacyjnych. P. Skarbnik obiecała przygotować dane na następne posiedzenie Komisji.

4. Podjęcie uchwał: (14:30:00)

4.1. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2022 r. (14:30:00)

W  tym punkcie Zastępca Wójta zgłosił autopoprawkę do projektu uchwały. P. Skarbnik przypomniała, że omówiła autopoprawkę na Komisji w dniu 21 września 2022 r.  i jest to spowodowane zmianami w ramach funduszy sołeckich, tak, aby sołectwa mogły realizować swoje zadania. Jest tam też wprowadzony dodatek węglowy, który wypłacany jest przez GOPS. Jest wprowadzana duża kwota , tak, aby spokojnie wypłacić ludziom pieniądze na węgiel. Środki te muszą być wprowadzone poprzez akceptację RG Łubniany, podobnie jak środki covidowe, a nie poprzez  zarządzenie Wójta. P. Skarbnik podała, że w porozumieniu z RIO zawyżyła kwotę na ten cel, tak, aby nie było konieczności zwoływać co 2 tygodnie sesji nadzwyczajnych. Złożonych jest 1600 wniosków i GOPS powinien zaopiniować 1200 wniosków, do czasu sesji październikowej.

Głosowanie w sprawie autopoprawki do projektu uchwały (14:33:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (12):
  Krzysztof Deinert, Anna Patelska, Waldemar Kalina, Ewald Fila, Bernadeta Drąg, Jarosław Krzyścin, Zbigniew Romanowski, Maria Waleska, Piotr Blach, Tomasz Pyka, Ryszard Buchta, Jacek Roguła
 • BRAK GŁOSU(3):
  Waldemar Brisch, Norbert Dreier, Tomasz Żelasko

Autopoprawka została przyjęta.

P. Skarbnik przypomniała, że szczegóły uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2022 r przedstawiła na połączonych Komisjach i wykazała, że jedną z ważniejszych zmian jest wprowadzenie po stronie dochodów 1 mln 029 tys. złotych, a po stronie rozchodów 1 mln. złotych, które Gmina zamierza za zgodą RG Łubniany spłacić część kredytu zaciągniętego w Banku Spółdzielczym w Łubnianach.

P. Buchta zadał pytanie na czym udało się zaoszczędzić, jeżeli chodzi o różnicę powyższych kwot. P. Skarbnik odpowiedziała, że są to środki z zeszłego roku , które weszły jeszcze po stronie przychodów. Następnie p. Pyka odniósł się do wydatków na ŁOK. Zapytał Wójta czy Gmina ma zabezpieczone środki na opał dla lokali komunalnych, szkół i przedszkoli. P. Piestrak odpowiedział, jak sprawa wygląda ze strony zamówień publicznych. Przekazał, że udało się „otworzyć” przetarg na węgiel od jednego dostawcy (do końca roku), gdzie kwota podana przez oferenta mieści się w sumie zabezpieczonej na ten cel. Potrzebne jest kilka dni, aby podpisać umowę. Jeżeli chodzi o opał na przyszły rok, to p. Piestrak stwierdził, że konieczne jest zabezpieczenie w 100% i jest to priorytet. Odpowiedział p. Pyce ,że cenę którą zabezpieczono na ten cel, w tym roku, brano z obecnych cen rynkowych.

Następnie p. Buchta zadał pytanie p. Siniewowi, Dyrektorowi ŁOKu, czy środki o które prosił na posiedzeniu ostatniej Komisji, to są środki, które mają starczyć na potrzeby ośrodka kultury do końca roku. P. Siniew odpowiedział, że jeżeli dalej ceny będą rosnąć, to środków nie starczy. P. Pyka zapytał, czy Dyrektor nie rozważa zrezygnowanie z jakiegoś projektu , ażeby budżet gminy nie ucierpiał. P. Siniew odpowiedział,  że jeżeli chodzi o rezygnację z projektów, ŁOK nie może już zrezygnować. Dalej wskazał, że ogrzewanie, o którym powiedział, to troska o księgozbiór i nawet gdyby ośrodek kultury  zrezygnował z projektów, nie pociągnęłoby to za sobą redukcji kosztów. Następnie głos zabrał p. Krzyścin, mówiąc o skali przedsięwzięć pana Dyrektora i jego olbrzymim sukcesie, jeżeli chodzi o projekty. P. Krzyścin przypomniał, że p. Siniew dzięki środków gminnym w kwocie 44 tys. złotych zyskał dla Gminy 460 tys. złotych „w projektach”, warto więc namawiać Dyrektora, aby dalej pozyskiwał tak olbrzymie kwoty dla naszej Gminy. P. Krzyścin poprosił, aby p. Siniew omówił jeszcze raz projekty na listopadowej sesji, z uwagi na to, że nie wszyscy radni są obecni na posiedzeniach Komisji. P. Pyka odpowiedział, że „ możemy napisać mnóstwo projektów, ale gdy nie mamy czym ogrzać” to nie jest to dobry kierunek. P. Siniew zakomunikował, że przygotuje na sesję w listopadzie uaktualnioną prezentację dot. projektów. Przypomniał, że pieniędzy z projektów nie można wydać na bieżące potrzeby oraz, że nie każdy projekt wymaga wkładu własnego, ponieważ granty są to dofinansowania w 100%, np. 3 tys. złotych na Mały Grant i 20 tys. złotych na Duży Grant z  polsko- amerykańskiej Fundacji Wolności, 173 tys. złotych z PFRONu

Głosowanie w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2022 r. (14:50:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (12):
  Anna Patelska, Piotr Blach, Ewald Fila, Krzysztof Deinert, Zbigniew Romanowski, Bernadeta Drąg, Maria Waleska, Jacek Roguła, Waldemar Kalina, Ryszard Buchta, Tomasz Pyka, Jarosław Krzyścin
 • BRAK GŁOSU(3):
  Waldemar Brisch, Norbert Dreier, Tomasz Żelasko

Uchwałę Nr XLVII/319/22 przyjęto jednogłośnie. (Zał. Nr 5)

4.2. w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łubniany na lata 2022-2029. (14:50:00)

P. Piestrak poprosił o autopoprawkę. P. Skarbnik poinformowała, że wprowadzenie autopoprawki  w powyższej uchwale idzie w ślad za zmianami w budżecie, ponieważ zmienia się struktura wydatków majątkowych i  wydatków bieżących z funduszu sołeckiego.

Głosowanie w sprawie autopoprawki do projektu uchwały (14:52:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (12):
  Krzysztof Deinert, Tomasz Pyka, Anna Patelska, Ewald Fila, Zbigniew Romanowski, Jarosław Krzyścin, Piotr Blach, Waldemar Kalina, Jacek Roguła, Maria Waleska, Bernadeta Drąg, Ryszard Buchta
 • BRAK GŁOSU(3):
  Waldemar Brisch, Norbert Dreier, Tomasz Żelasko

Autopoprawka została przyjęta.

Następnie p. Skarbnik wskazała, że zmiana wiąże się z wcześniejszą spłatą 1 mln. złotych kredytu, pozostanie tylko do spłaty 50 tys. złotych w grudniu 2025 roku. Następnie  p. Skarbnik na wykresie zaprezentowała, że Gmina jest daleko od maksymalnej obsługi zadłużenia

Głosowanie w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łubniany na lata 2022-2029 (14:54:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (12):
  Krzysztof Deinert, Anna Patelska, Bernadeta Drąg, Ewald Fila, Jarosław Krzyścin, Waldemar Kalina, Tomasz Pyka, Piotr Blach, Zbigniew Romanowski, Ryszard Buchta, Jacek Roguła, Maria Waleska
 • BRAK GŁOSU(3):
  Waldemar Brisch, Norbert Dreier, Tomasz Żelasko

Uchwała Nr XLVII/320/22 została przyjęta jednogłośnie. ( Zał. Nr 6)

4.3. w sprawie ustalenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz wysokości opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym w publicznych przedszkolach prowadzonych przez Gminę Łubniany (14:55:00)

P. Bort omówiła projekt uchwały, zwiększającej opłatę z 1 zł do 1,14 zł. P. Patelska zapytała czy jest dużo wniosków zwalniających od tej opłaty. P. Bort odpowiedziała, że na ten moment nie ma takiej informacji.

Głosowanie w sprawie ustalenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz wysokości opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym w publicznych przedszkolach prowadzonych przez Gminę Łubniany (14:58:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (12):
  Krzysztof Deinert, Anna Patelska, Waldemar Kalina, Bernadeta Drąg, Maria Waleska, Ewald Fila, Piotr Blach, Ryszard Buchta, Jarosław Krzyścin, Tomasz Pyka, Jacek Roguła, Zbigniew Romanowski
 • BRAK GŁOSU(3):
  Waldemar Brisch, Norbert Dreier, Tomasz Żelasko

Wobec powyższego, Uchwała Nr XLVII/321/22 została przyjęta. (Zał. Nr 7)

4.4. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2022-2024 (14:58:00)

Nastąpiła zmiana quorum (14:59:00)

Liczba radnych obecnych na sali obrad: 11

Sesję opuścili radni:

 1. Piotr Blach

P. Nalewaja omówiła projekt uchwały.

Głosowanie w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2022-2024 (15:00:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (11):
  Krzysztof Deinert, Anna Patelska, Tomasz Pyka, Jarosław Krzyścin, Waldemar Kalina, Ryszard Buchta, Maria Waleska, Bernadeta Drąg, Ewald Fila, Zbigniew Romanowski, Jacek Roguła
 • BRAK GŁOSU(4):
  Piotr Blach, Waldemar Brisch, Norbert Dreier, Tomasz Żelasko

Uchwałę Nr XLVII/322/22 podjęto jednogłośnie.(Zał. Nr 8)

4.5. w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego dotyczącego współdziałania Gmin wchodzących w skład aglomeracji Opole przy realizacji zadania polegającego na przeglądzie obszaru i granic aglomeracji Opole oraz ich aktualizacji w przypadku wystąpienia takiej konieczności w wyniku przeprowadzonego przeglądu (15:00:00)

Nastąpiła zmiana quorum (15:00:00)

Liczba radnych obecnych na sali obrad: 12

Do sesji dołączyli radni:

 1. Piotr Blach

P. Piestrak przypomniał, że radni głosowali już nad tą uchwałą, ale w międzyczasie zmieniła się ustawa w zakresie prawa wodnego. Wprowadzono zmiany w treści porozumienia, które jest załącznikiem do uchwały. Zmiany dotyczą przekazywania dokumentów partnerom aglomeracji.

Głosowanie w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego dotyczącego współdziałania Gmin wchodzących w skład aglomeracji Opole przy realizacji zadania polegającego na przeglądzie obszaru i granic aglomeracji Opole oraz ich aktualizacji w przypadku wystąpienia takiej konieczności w wyniku przeprowadzonego przeglądu (15:02:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (12):
  Anna Patelska, Bernadeta Drąg, Piotr Blach, Tomasz Pyka, Ewald Fila, Waldemar Kalina, Maria Waleska, Krzysztof Deinert, Jarosław Krzyścin, Ryszard Buchta, Jacek Roguła, Zbigniew Romanowski
 • BRAK GŁOSU(3):
  Waldemar Brisch, Norbert Dreier, Tomasz Żelasko

Wobec powyższego, Uchwała Nr XLVII/323/22 została podjęta (Zał. Nr 9)

5. Wolne wnioski (15:02:00)

Pan Romanowski zapytał o rozwój sytuacji dotyczącej Komisji Rewizyjnej i jej kontroli. Zwrócił się do pana Fili, jako kierownika zespołu kontrolującego, dlaczego kontrola trwa już rok i według pana Romanowskiego bardzo mało się dzieje w tym zakresie. P. Romanowski stwierdził , że działania zespołu kontrolującego stawiają pana Przewodniczącego Buchtę w niekorzystnym świetle. P. Kalina odpowiedział, że napisał mail w tej sprawie do byłej już Dyrektor szkoły i po braku możliwości spotkania z nią, napisał mail do nowej pani Dyrektor oraz, że czeka na odpowiedź. P. Deinert przekazał, że jego kontrola została zakończona, gdyż dziś poszły maile z protokołem, aby członkowie komisji zapoznali się z nim i złożyli podpis. Pan Przewodniczący ustosunkował się do zaistniałej sytuacji , że odbył spotkanie z kierownikami obu zespołów kontrolujących i otrzymał informacje, że protokoły są już prawie gotowe, ale ze względów zdrowotnych nie zostały ukończone. P. Romanowski stwierdził, że wysłanie protokołów do akceptacji, nie znaczy , że kontrola została zakończona. P. Romanowski zaniepokoił się tym , że plan pracy komisji nie zostanie ukończony. Zadał pytanie radnym, czy składają wniosek formalny, o zaniechanie tej kontroli czy chcą poczekać do następnej sesji. P. Deinert odpowiedział, że czeka na podpisy i zakańcza kontrolę, a pan Kalina, że czeka na odpowiedź od nowej pani Dyrektor. P. Krzyścin zadał pytanie przewodniczącemu Komisji Rewizyjnej- panu Fili, czy wiedział, że są problemy z kontrolą szkoły w Luboszycach. P. Fila odpowiedział, że odbył rozmowę z p. Kaliną i z p. Deinertem i obaj zapewniali, że kontrolę doprowadzą do końca. Zaznaczył ,że jeżeli zaległe kontrole zostaną zakończone, przejdzie do następnej kontroli, która jest w planie pracy.

6. Zamknięcie obrad. (15:10:00)

Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący Buchta zakończył XLVII sesję Rady Gminy Łubniany.

Załączniki:

Nr 1 –listy obecności

Nr 2 – porządek obrad

Nr 3 –  informacja z wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2022 r.,przekazana Zarządzeniem Wójta nr. 137 z 29 sierpnia 2022 r.

Nr 4 – opinia RIO nr 269/2022 z 2 września 2022 r.

Nr 5 – Uchwała Nr XLVII/319/22

Nr 6 – Uchwała Nr XLVII/320/22

Nr 7 - Uchwała Nr XLVII/321/22

Nr 8 – Uchwała Nr XLVII/322/22

Nr 9 - Uchwała Nr XLVII/323/22

Na tym protokół zakończono i podpisano.

 

Przewodniczący Rady Gminy Łubniany

Ryszard Buchta

 

Protokołowała:

Joanna Kowalska