Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenia Wójta 2007 r.

1. W sprawie wyznaczenia osób odpowiedzialnych za przekazanie dokumentacji do archiwum zakładowegoPDFZarządzenie Nr 1 z 2007 r..pdf (223,61KB)

2. W sprawie przekazania akt do archiwum zakładowegoPDFZarządzenie Nr 2 z 2007 r..pdf (291,60KB)

3. W sprawie powołania Komisji do dokonania oceny i wydzielenia dokumentacji niearchiwalnej w Urzędzie Gminy ŁubnianyPDFZarządzenie Nr 3 z 2007 r..pdf (185,08KB)

4. W sprawie ustanowienia pełnomocnika do spraw wyborów - urzędnika wyborczegoPDFZarządzenie Nr 4 z 2007 r..pdf (123,92KB)

5. W sprawie ustalenia układu wykonawczego budżetu gminy Łubniany na 2007 r.PDFZarządzenie Nr 5 z 2007 r..pdf (121,30KB)

6. W sprawie wyborów sołtysów i rad sołeckich w sołectwach Gminy ŁubnianyPDFZarządzenie Nr 6 z 2007 r..pdf (238,89KB)

7. W sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawyPDFZarządzenie Nr 7 z 2007 r.pdf (269,51KB)

8. W sprawie realizacji zadań obrony cywilnej w 2007 rokuPDFZarządzenie Nr 8 z 2007 r..pdf (155,00KB)

9. W sprawie powołania Komisji PrzetargowejPDFZarządzenie Nr 9 z 2007 r..pdf (346,10KB)

10. W sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Publicznego Przedszkola w ŁubnianachPDFZarządzenie Nr 10 z 2007 r..pdf (852,85KB)

11. W sprawie powołania Komisji Konkursowej na stanowisko dyrektora Publicznego Przedszkola w ŁubnianachPDFZarządzenie Nr 11 z 2007 r..pdf (232,56KB)

12. W sprawie przekazania niektórych uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków jednostkom organizacyjnym gminy ŁubnianyPDFZarządzenie Nr 12 z 2007 r..pdf (207,88KB)

13. W sprawie ustalenia układu wykonawczego budżetu gminy w związku ze zmianami budżetu gminy wprowadzonymi uchwałą Rady Gminy Łubniany Nr IV/13/07 z dnia 26 lutego 2007 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Łubhninay na 2007 r.PDFZarządzenie Nr 13 z 2007 r..pdf (1,25MB)

14. W sprawie zmiany planu dochodów i wydatków związanych ze zmianą kwot lub uzyskaniem dotacji celowych przekazanych z budżetu państwa oraz z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego na 2007 r.PDFZarządzenie Nr 14 z 2007 r..pdf (360,37KB)

15. W sprawie powołania Komisji do dokonania oceny i wydzielenia dokumentacji niearchiwalnej w Urzędzie Gminy ŁubnianyPDFZarządzenie Nr 15 z 2007 r..pdf (186,53KB)

16. W sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedażyPDFZarządzenie Nr 16 z 2007 r..pdf (313,43KB)

17. W sprawie realizacji szkolenia obronnego w 2007 rokuPDFZarządzenie Nr 17 z 2007 r..pdf (127,41KB)

18. W sprawie powołania Komisji PrzetargowejPDFZarządzenie Nr 18 z 2007 r..pdf (352,25KB)

19. W sprawie zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu GminyPDFZarządzenie Nr 19 z 2007 r..pdf (130,81KB)

20. W sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawyPDFZarządzenie Nr 20 z 2007 r..pdf (279,79KB)

21. W sprawie zmiany planu dochodów i wydatków związanych ze zmianą kwot lub uzyskaniem dotacji celowych przekazanych z budżetu państwa oraz z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego na 2007 r.PDFZarządzenie Nr 21 z 2007 r..pdf (461,27KB)

22. W sprawie ustalenia układu wykonawczego budżetu gminy w związku ze zmianami budżetu gminy wprowadzonymi uchwałą Rady Gminy Łubniany Nr V/21/07 z dnia 16 kwietnia 2007 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Łubniany na 2007 r.PDFZarządzenie Nr 22 z 2007 r..pdf (323,58KB)

23. W sprawie przeprowadzenia treningu akcji kurierskiej na terenie Gminy Łubniany w dniu 17 maja 2007 rokuPDFZarządzenie Nr 23 z 2007 r..pdf (155,26KB)

24. W sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedażyPDFZarządzenie Nr 24 z 2007 r..pdf (310,19KB)

25. W sprawie zmianw budżecie gminy na 2007 r.PDFZarządzenie Nr 25 z 2007 r..pdf (183,38KB)

26. W sprawie powołania Komisji PrzetargowejPDFZarządzenie Nr 26 z 2007 r..pdf (347,44KB)

27. W sprawie zmiany planu dochodów i wydatków związanych ze zmianą kwot lub uzyskaniem dotacji celowych przekazanych z budżetu państwa oraz z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego na 2007 r.PDFZarządzenie Nr 27 z 2007 r..pdf (363,21KB)

28. W sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora placówek oświatowych z terenu Gminy ŁubnianyPDFZarządzenie Nr 28 z 2007 r..pdf (192,47KB)

29. W sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedażyPDFZarządzenie Nr 29 z 2007 r..pdf (301,15KB)

30. W sprawie zmian w budżecie gminy na 2007 r.PDFZarządzenie Nr 30 z 2007 r..pdf (356,71KB)

31. W sprawie powołania Komisji PrzetargowejPDFZarządzenie Nr 31 z 2007 r..pdf (354,93KB)

32. W sprawie powołania komisji do oceny stanu technicznego i przydatności użytkowej posiadanego sprzętu specjalistycznego OC i zakwalifikowania go do likwidacjiPDFZarządzenie Nr 32 z 2007 r..pdf (197,70KB)

33. W sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedażyPDFZarządzenie Nr 33 z 2007 r..pdf (293,68KB)

34. W sprawie powołania Komisji Konkursowej na stanowisko dyrektora Publicznego Gimnzajum w BiadaczuPDFZarządzenie Nr 34 z 2007 r..pdf (235,74KB)

35. W sprawie powołania Komisji Konkursowej na stanowisko dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w BrynicyPDFZarządzenie Nr 35 z 2007 r..pdf (236,28KB)

36. W sprawie powołania Komisji Konkursowej na stanowisko dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w LuboszycachPDFZarządzenie Nr 36 z 2007 r..pdf (240,43KB)

37. W sprawie powołania Komisji Konkursowej na stanowisko dyrektora Publicznego Przedszkola w KępiePDFZarządzenie Nr 37 z 2007 r..pdf (228,51KB)

38. W sprawie powołania Komisji Konkursowej na stanowisko dyrektora Publicznego Przedszkola w BrynicyPDFZarządzenie Nr 38 z 2007 r..pdf (236,33KB)

39. W sprawie powołania Komisji Konkursowej na stanowisko dyrektora Publicznego Przedszkola w JełowejPDFZarządzenie Nr 39 z 2007 r..pdf (235,05KB)

40. W sprawie powołania Komisji do dokonania oceny i wydzielenia dokumentacji niearchiwalnej w Urzędzie Gminy ŁubnianyPDFZarządzenie Nr 40 z 2007 r..pdf (192,43KB)

41. W sprawie przeprowadzenia treningu Systemu Wykrywania i Alarmnowania na terenie gminy ŁubnianyPDFZarządzenie Nr 41 z 2007 r..pdf (242,73KB)

42. W sprawie zmiany planu dochodów i wydatków związanych ze zmianą kwot lub uzyskaniem dotacji celowych przekazanych z budżetu państwa oraz z budżetów innych jednostek smorządu terytorialnego na 2007 r.PDFZarządzenie Nr 42 z 2007 r..pdf (327,47KB)

43. W sprawie ustalenia układu wykonawczego budżetu gminy w związku ze zmianami budżetu gminy wprowadzonymi uchwałą Rady Gminy Łubniany Nr VI/27/07 z dnia 18 czerwca 2007 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Łubniany na 2007 r.PDFZarządzenie Nr 43 z 2007 r..pdf (1,03MB)

44. W sprawie powołania Komisji PrzetargowejPDFZarządzenie Nr 44 z 2007 r..pdf (353,83KB)

45. W sprawie zmian w budżecie gminy na 2007 r.PDFZarządzenie Nr 45 z 2007 r..pdf (535,47KB)

46. W sprawie powołania Komisji do dokonania oceny i wydzielenia dokumentacji niearchiwalnej w Urzędzie Gminy ŁubnianyPDFZarządzenie Nr 46 z 2007 r..pdf (182,67KB)

47. W sprawie ustalenia terminu składania wniosków o przyznanie pomocy w formie dofinansowania zakupu podręczników oraz jednolitego strojuPDFZarządzenie Nr 47 z 2007 r..pdf (185,71KB)

48. W sprawie zmiany regulaminu przyznawania i wypłacania premiiPDFZarządzenie Nr 48 z 2007 r..pdf (156,17KB)

49. W sprawie zmiany Regulaminu organizacyjnego Urzędu GminyPDFZarządzenie Nr 49 z 2007 r..pdf (528,60KB)

50. W sprawie zmian w budżecie gminy na 2007 r.PDFZarządzenie Nr 50 z 2007 r..pdf (280,92KB)

51. W sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedażyPDFZarządzenie Nr 51 z 2007 r..pdf (309,43KB)

52. W sprawie zmiany planu dochodów i wydatków związanych ze zmianą kwot lub uzyskaniem dotacji celowych przekazanych z budżetu państwa oraz z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnegoPDFZarządzenie Nr 52 z 2007 r..pdf (481,83KB)

53. W sprawie zmian w budżecie gminy na 2007 r.PDFZarządzenie Nr 53 z 2007 r..pdf (325,25KB)

54. W sprawie powołania gminnego koordynatora ds. obsługi informatycznej Gminy w wyborach do Sejmu i Sentau RP zarządzonych na dzień 21 października 2007 r.PDFZarządzenie Nr 54 z 2007 r..pdf (129,75KB)

55. W sprawie zmiany planu dochodów i wydatków związanych ze zmianą kwot lub uzyskaniem dotacji celowych przekazanych z budżetu państwa oraz z budżetów innych jednostek samorządu terytorilanego na 2007 r.PDFZarządzenie Nr 55 z 2007 r..pdf (462,88KB)

56. W sprawie przeprowadzenia inwertaryzacji sprzętu obrony cywilnej według stanu na dzień 30 września 2007 rokuPDFZarządzenie Nr 56 z 2007 r..pdf (202,70KB)

57. W sprawie powołania obwodowych komisji wyborczychPDFZarządzenie Nr 57 z 2007 r..pdf (245,87KB)

58. W sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedażyPDFZarządzenie Nr 58 z 2007 r..pdf (292,32KB)

59. W sprawie ustalenia układu wykonawczego budżetu gminy w związku ze zmianami budżetu gminy wprowadzonymi uchwałą Rady Gminy Łubniany Nr VIi/35/07 z dnia 24 września 2007 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Łubniany na 2007 r.PDFZarządzenie Nr 59 z 2007 r..pdf (179,68KB)

60. W sprawie zmiany planu dochodów i wydatków związanych ze zmianą kwot lub uzyskaniem dotacji celowych z budżetu państwa oraz z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego na 2007 r.PDFZarządzenie Nr 60 z 2007 r..pdf (453,27KB)

61. W sprawie przeprowadzenia inwertaryzacji środków trwałych i pozostałych środków trwałychPDFZarządzenie Nr 61 z 2007 r..pdf (389,88KB)

62. W sprawie zmian w budżecie gminy na 2007 r.PDFZarządzenie Nr 62 z 2007 r..pdf (139,92KB)

63. W sprawie przeprowadzenia treningu stałego dyżuru Urzędu Gminy Łubniany w dniu 11 października 2007 rokuPDFZarządzenie Nr 63 z 2007 r..pdf (120,20KB)

64. W sprawie powołania komisji likwidacyjnej środków trwałych w Urzędzie Gminy w ŁubnianachPDFZarządzenie Nr 64 z 2007 r..pdf (176,16KB)

65. W sprawie powołania Komisji do dokonania oceny i wydzielenia dokumentacji niearchiwalnej w Urzędzie Gminy ŁubnianyPDFZarządzenie Nr 65 z 2007 r..pdf (186,78KB)

66. W sprawie zmiany planu dochodów i wydatków związanych ze zmianą kwot lub uzyskaniem dotacji celowych przekazanych z budżetu państwa oraz z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego na 2007 r.PDFZarządzenie Nr 66 z 2007 r..pdf (456,04KB)

67. W sprawie zmian w budżecie gminy na 2007 r.PDFZarządzenie Nr 67 z 2007 r..pdf (268,68KB)

68. W sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedażyPDFZarządzenie Nr 68 z 2007 r..pdf (313,71KB)

69. W sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznacznoej do sprzedażyPDFZarządzenie Nr 69 z 2007 r..pdf (311,04KB)

70. W sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedażyPDFZarządzenie Nr 70 z 2007 r..pdf (290,69KB)

71.  W sprawie powołania Komisji PrzetargowejPDFZarządzenie Nr 71 z 2007 r..pdf (330,32KB)

72. W sprawie zmiany planu dochodów i wydatków związanych ze zmianą kwot lub uzyskaniem dotacji celowych przekazanych z budżetu państwa oraz z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego na 2007 r.PDFZarządzenie Nr 72 z 2007 r..pdf (474,36KB)

73. W sprawie zmian w budżecie gminy na 2007 r.PDFZarządzenie Nr 73 z 2007 r..pdf (789,47KB)

74. W sprawie zmiany planu dochodów i wydatków związanych ze zmianą kwot lub uzyskaniem dotacji celowych przekazanych z budżetu państwa oraz z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego na 2007 r.PDFZarządzenie Nr 74 z 2007 r..pdf (450,26KB)

75. W sprawie przyjęcia projektu budżetu Gminy Łubniany na 2008 r.PDFZarządzenie Nr 75 z 2007 r..pdf (240,34KB)

76. W sprawie powołania Komisji PrzetargowejPDFZarządzenie Nr 76 z 2007 r..pdf (341,86KB)

77. W sprawie powołania gminnego zespołu zarządzania kryzysowegoPDFZarządzenie Nr 77 z 2007 r..pdf (383,72KB)

78. W sprawie powołania Gminnej Komisji do spraw Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów AlkoholowychPDFZarządzenie Nr 78 z 2007 r..pdf (153,35KB)

79. W sprawie wpowołania komisji przetargowej do sprzedaży nieruchomościPDFZarządzenie Nr 79 z 2007 r..pdf (126,81KB)

80. W sprawie powołania Komisji PrzetargowejPDFZarządzenie Nr 80 z 2007 r..pdf (353,40KB)

81. W sprawie ustalenia układu wykonawczego budżetu gminy w związku ze zmianami budżetu gminy wprowadzonymi uchwałą Rady Gminy Łubniany Nr IX/44/07 z dnia 26.11.2007 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Łubniany na 2007 r.PDFZarządzenie Nr 81 z 2007 r..pdf (1,04MB)

82. W sprawie zmian w budżecie gminy na 2007 r.PDFZarządzenie Nr 82 z 2007 r..pdf (1,43MB)

83. W sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedażyPDFZarządzenie Nr 83 z 2007 r..pdf (308,33KB)

84. W sprawie powołania skladu komisji oceniającej oferty o przyznanie dotacji na wykonanie zadania publicznego z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu na rok 2008 w Gminie ŁubnianyPDFZarządzenie Nr 84 z 2007 r..pdf (221,69KB)

85. W sprawie powołania komisji likwidacyjnej do dokonania likwidacji sprzętu będącego na wyposażeniu jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy ŁubnianyPDFZarządzenie Nr 85 z 2007 r..pdf (221,08KB)

86. W sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Łubniany na okres od dnia 01 stycznia 2008 roku do dnia 31 grudnia 2008 roku w związku z wnioskiem Łubniańskich Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.PDFZarządzenie Nr 86 z 2007 r..pdf (191,43KB)

87. W sprawie ustalenia układu wykonawczego budzetu gminy w związku ze zmianami budzetu gminy wprowadzonymi uchwałą Rady Gminy Łubniany Nr X/51/07 z dnia 28.12.2007 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Łubniany na 2007 r.PDFZarządzenie Nr 87 z 2007 r..pdf (400,81KB)

88. W sprawie zmiany planu dochodów i wydatków związanych ze zminą kwot lub uzyskaniem dotacji celowych przekazanych z budżetu państwa oraz z budżetów innych jednostek samorzadu terytorialnego na 2007 r.PDFZarządzenie Nr 88 z 2007 r..pdf (446,70KB)

89. W sprawie przeprowadzenia inwertaryzacji aktywów pieniężnych na dzień 31.12.2007 r.PDFZarządzenie Nr 89 z 2007 r..pdf (110,19KB)

90. W sprawie zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu GminyPDFZarządzenie Nr 90 z 2007 r..pdf (940,76KB)

91. W sprawie zasad korzystania ze służbowych telefonów komórkowychPDFZarządzenie Nr 91 z 2007 r..pdf (370,38KB)

92. W sprawie przekazania niektórych uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków jednostkom organizacyjnym gminy ŁubnianyPDFZarządzenie Nr 92 z 2007 r..pdf (207,02KB)