Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

XLVII sesja Rady Gminy Łubniany w kadencji 2018-2023 - 26.09.2022 r.

Termin: 26.09.2022, g. 14:00

Miejsce: Łubniański Ośrodek Kultury

 1. 1. Otwarcie sesji:
  1. 1.1. stwierdzenie prawomocności obrad,
  2. 1.2. zatwierdzenie porządku obrad,
  3. 1.3. zatwierdzenie protokołu z XLIV sesji Rady Gminy Łubniany z dnia 27.06.2022 r.,

   PDFProtokół z XLIV sesji RG - 27.06.2022 r_.pdf (315,92KB)

  4. 1.4. zatwierdzenie protokołu z XLV sesji Rady Gminy Łubniany z dnia 29.07.2022 r.,

   PDFProtokół z XLV sesji RG - 29.07.2022 r_.pdf (224,51KB)

  5. 1.5. zatwierdzenie protokołu z XLVI sesji Rady Gminy Łubniany z dnia 18.08.2022 r.

   PDFProtokół z XLVI sesji RG - 18.08.2022 r_-1.pdf (284,46KB)

 2. 2. Informacja Wójta Gminy Łubniany o działaniach podejmowanych w okresie między sesjami Rady Gminy Łubniany
 3. 3. Informacja z wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2022 r. oraz opinia RIO w tym zakresie.

  PDFdecyzja RIO budżet gminy I półrocze 22.pdf (112,16KB)

  PDFinfo. o wykonaniu budżetu za 1sze półrocze 2022 r..pdf (4,24MB)

 4. 4. Podjęcie uchwał:
  1. 4.1. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2022 r.

   PDFprojekt_zmiana_budzetu.pdf (7,63MB)

  2. 4.2. w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łubniany na lata 2022-2029.

   PDFprojekt_zmiana_wpf.pdf (3,08MB)

  3. 4.3. w sprawie ustalenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz wysokości opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym w publicznych przedszkolach prowadzonych przez Gminę Łubniany

   PDFuchwała opłaty przedszkola 2022.pdf (280,62KB)

   PDFprojekt wychowanie przedszkolne.pdf (89,59KB)

  4. 4.4. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2022-2024

   PDFprojekt_gminny_program_wspierania_rodziny.pdf (5,44MB)

 5. 5. Wolne wnioski
 6. 6. Zamknięcie obrad.