Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

XXII Posiedzenie Komisji Oświatowej - 20.09.2022 r. (wspólnie z Komisjami: Organizacyjno-Finansową, Rewizyjną, Samorządową) (zmiana terminu: 21.09.2022 r. godz. 8:00)

Termin: 20.09.2022, g. 09:00

UWAGA! Zmiana terminu posiedzenia na 21.09.2022 r. godz. 8:00

Miejsce: Łubniański Ośrodek Kultury

 1. 1. Otwarcie posiedzenia Komisji
 2. 2. Rozpatrzenie skargi na posiłki w PSP w Łubnianach. Pismo matki ucznia i jej opinia jako dietetyka.
 3. 3. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego programu Wspierania Rodziny na lata 2022-2024

  PDFprojekt_gminny_program_wspierania_rodziny.pdf (5,44MB)

 4. 4. Projekt uchwały w sprawie ustalenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz wysokości opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym w publicznych przedszkolach prowadzonych przez Gminę Łubniany

  PDFprojekt wychowanie przedszkolne.pdf (89,59KB)

 5. 5. Rozpatrzenie prośby Dyrektora Łubniańskiego Ośrodka Kultury p .Tomasza Siniewa w sprawie wsparcia finansowego ŁOK, poprzez dotację celową i podmiotową.

  PDFŁOK dot. dotacji celowej oraz dotacjui podmiotowej wsparcie finansowe.pdf (462,52KB)

 6. 6. Informacja z wykonania budżetu Gminy Łubniany za pierwsze półrocze 2022 r.

  PDFdecyzja RIO budżet gminy I półrocze 22.pdf (112,16KB)

  PDFinfo. o wykonaniu budżetu za 1sze półrocze 2022 r..pdf (4,24MB)

 7. 7. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2022 r.

  PDFprojekt_zmiana_budzetu.pdf (7,63MB)

 8. 8. Projekt uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łubniany na lata 2022-2029.

  PDFprojekt_zmiana_wpf.pdf (3,08MB)

 9. 9. Wolne wnioski
 10. 10. Zamknięcie posiedzenia.