Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Protokół z XLV sesji Rady Gminy Łubniany w kadencji 2018- 2023 - 29.07.2022 r. - nadzwyczajna

Informacje ogólne

Obrady rozpoczęto 2022-07-29 o godz. 08:05:08, a zakończono o godz. 08:17:49 tego samego dnia.

W posiedzeniu wzięło udział 11 członków:

 1. Piotr Blach
 2. Waldemar Brisch
 3. Ryszard Buchta
 4. Krzysztof Deinert
 5. Ewald Fila
 6. Jarosław Krzyścin
 7. Tomasz Pyka
 8. Jacek Roguła
 9. Zbigniew Romanowski
 10. Maria Waleska
 11. Tomasz Żelasko

1. Otwarcie sesji (08:05:00)

Przewodniczący Rady Gminy rozpoczął XLV sesję Rady Gminy Łubniany , po czym przywitał wszystkich gości, radnych , pracowników Urzędu Gminy z p .M. Piestrakiem - Zastępcą Wójta na czele.

1.1. stwierdzenie prawomocności obrad (08:05:00)

Zgodnie z listą obecności (Zał. Nr 1) w posiedzeniu uczestniczyło 11 radnych na statutowy skład  15 wobec czego wszelkie decyzje, wnioski oraz uchwały miały moc wiążącą.

Z ramienia Urzędu Gminy w posiedzeniu uczestniczyli:, p. Mariusz Piestrak – Zastępca Wójta, p. Joanna Marciniak – Skarbnik Gminy, p. Piotr Pośpiech – Sekretarz Gminy, p. Joanna Kowalska – Inspektor ds. Organizacyjnych, p. Michał Moszner – Informatyk.

1.2. zatwierdzenie porządku obrad (08:05:00)

Głosowanie w sprawie zatwierdzenia porządku obrad (08:06:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (11):
  Krzysztof Deinert, Zbigniew Romanowski, Jacek Roguła, Tomasz Pyka, Tomasz Żelasko, Piotr Blach, Jarosław Krzyścin, Waldemar Brisch, Ryszard Buchta, Ewald Fila, Maria Waleska
 • BRAK GŁOSU(4):
  Bernadeta Drąg, Norbert Dreier, Waldemar Kalina, Anna Patelska

W wyniku głosowania, porządek obrad został zatwierdzony (Zał. Nr 2)

2. Podjęcie uchwał (08:06:00)

2.1. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2022 r. (08:06:00)

W tym punkcie Przewodniczący oddał głos p. Skarbnik. Przekazała, ze zarówno po stronie wydatków jak i dochodów wprowadza się kwotę 180 tys. 130 zł . Dochód zwiększa się o 129tys.072 zł z tytułu wpływu podatku od nieruchomości oraz środki jakie wpłynęły tytułem zwrotu kosztów obsługi za Czyste Powietrze i Stobrawska Wstęga. Po stronie wydatków zwiększa się środki na dwa powyższe cele czyli Budowa hotelu dla owadów – 119 tys. złotych i na  realizację Czyste powietrze tj. 10 tys. 130 złotych. Są też zmiany, które radni podjęli 30 maja 2022 r. czyli 600 zł w funduszu sołeckim w Grabiu. Sołectwo Jełowa wniosło wniosek o zmniejszenie środków na zadanie pielęgnacja zieleni w centrum wsi i przekazanie środków  na budowę szatni przy boisku szkolnym. Opracowuje się też zmianę dokumentów sieci kanalizacyjno-sanitarnej w G. Łubniany o budowę sieci wodociągowej . W załączniku o dotacjach dodano zwiększenie środków w niepublicznych przedszkolach o 822zł, w związku na edukację dzieci z Ukrainy.

P. Brisch zadał pytanie o punkt 70005 w zał. Nr 5 do uchwały, przy budowie wiaty biesiadnej Masów jest zwiększenie o 52 tys. złotych i na zebraniu sołeckim pani Sołtys mówiła o wniosku o dotację, czy taki wniosek był składany. P. Skarbnik odpowiedziała, że nic jej o tym nie wiadomo. W przyszłym roku będzie uroczystość 250lecia Masowa i poproszono UG o pomoc w realizacji budowy wiaty, po czym UG dostanie potem zwrot z wykorzystanego funduszu sołeckiego z urzędu marszałkowskiego.

P. Piestrak wspomniał, że taki wniosek był rok temu i jest jedna różnica, ponieważ ten wniosek miał być złożony przez stowarzyszenie, Zielony Szlak, ponieważ stowarzyszenia mają dofinansowanie na poziomie 100 %., koło gospodyń wiejskich nie zdążyło złożyć projektu w terminie i być może w przyszłości kole gospodyń wiejskich uda się pozyskać środki, które by połączono ze środkami Gminy.

P. Przewodniczący zapytał o kwotę blisko 130 tys. złotych z tytułu wpływu podatku za nieruchomości : Czy poprawiła się ściągalność w gminie? P. Skarbnik odpowiedziało, że było to wynikiem kontroli z urzędu, ponieważ podatnik nie zgłosił swoich nieruchomości przez kilka lat.

Następnie p. Buchta zapytał o Stobrawską Wstęgę. P. Piestrak odpowiedział, że projekt partnerski z gminy Pokój i Murów zakłada przebudowę starej remizy w Masowie na budynek magazynowo-edukacyjny pt. Hotel dla owadów, obecnie czeka się na przetarg, a teraz pobrano środki z budżetu , ponieważ na chwilę obecną nie ma decyzji w ramach projektu o dofinansowanie.

Głosowanie w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2022 r. (08:15:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (11):
  Ewald Fila, Zbigniew Romanowski, Tomasz Pyka, Krzysztof Deinert, Tomasz Żelasko, Jarosław Krzyścin, Piotr Blach, Ryszard Buchta, Maria Waleska, Waldemar Brisch, Jacek Roguła
 • BRAK GŁOSU(4):
  Bernadeta Drąg, Norbert Dreier, Waldemar Kalina, Anna Patelska

W wyniku głosowania Uchwała Nr XLV/316/22 został podjęta jednogłośnie (Zał. Nr 3)

2.2. w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łubniany na lata 2022-2029. (08:15:00)

Pani Skarbnik przekazała, ze zmiany w WPF to nie tylko zmiany inwestycyjne w podjętej przed chwilą uchwale , ale także nowe zadanie czyli opracowanie dokumentacji modernizacji termomodernizacji   i zmiana sposobu użytkowania części budynku SP w Brynicy na lata 2020-2023 i trzeba zabezpieczyć środki na ten cel na przyszły rok.

Głosowanie w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łubniany na lata 2022-2029 (08:17:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (11):
  Krzysztof Deinert, Ewald Fila, Maria Waleska, Jarosław Krzyścin, Piotr Blach, Jacek Roguła, Tomasz Pyka, Ryszard Buchta, Tomasz Żelasko, Waldemar Brisch, Zbigniew Romanowski
 • BRAK GŁOSU(4):
  Bernadeta Drąg, Norbert Dreier, Waldemar Kalina, Anna Patelska
 • Uchwała Nr XLV/317/22 została przyjęta 11 głosami „za”.

3. .Zamknięcie obrad (08:17:00)

Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący Rady Gminy zakończył XLV posiedzenie Rady Gminy Łubniany.

Załączniki:

Nr 1 –  Lista obecności

Nr 2 –  Porządek obrad

Nr 3 - Uchwała Nr XLV/316/22

Nr 4 - Uchwała Nr XLV/317/22

Na tym protokół zakończono i podpisano.

 

Przewodniczący Rady Gminy Łubniany

Ryszard Buchta

 

Protokołowała:

Joanna Kowalska