Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Przetarg na Budowę drogi dojazdowej do gruntów rolnych – ulicy Leśnej w m. Łubniany

W związku ze wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na Budowę drogi dojazdowej do gruntów rolnych – ulicy Leśnej w m. Łubniany, poniżej zamieszczamy OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU nr 56658-2013 z dnia 12.02.2013r. wraz z załącznikami:

PDFOGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NR 56658-2013.pdf (644,44KB)

PDFSpecyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - Budowa drogi - ulica Leśna.pdf (364,38KB)

DOCZałącznik Nr 1 - Formularz oferty - Budowa drogi - ulica Leśna.doc (58,50KB)

DOCZałącznik nr 2, 3A i 3B - oświadczenia z art. 22 i 24 - Budowa drogi - ulica Leśna.doc (46,50KB)

DOCZałącznik nr 4 - wykaz prac - Budowa drogi - ulica Leśna.doc (32,00KB)

DOCZałącznik nr 5 - wykaz personelu kierowniczego i pracowników - Budowa drogi - ulica Leśna.doc (34,50KB)

DOCZałącznik nr 6 - oświadczenie o uprawnieniach - Budowa drogi - ulica Leśna.doc (27,00KB)

PDFZałącznik Nr 7 - Formularz umowy - Budowa drogi - ulica Leśna.pdf (305,28KB)

DOCZałącznik nr 8 - Zobowiązanie - Budowa drogi - ulica Leśna.doc (31,50KB)

PDFZałącznik nr 9 A - Przedmiar robót - kwalifikowane - Budowa drogi - iulica Leśna.pdf (77,79KB)

PDFZałącznik nr 9 B - Przedmiar robót - niekwalifikowane - Budowa drogi - ulica Leśna.pdf (50,00KB)

RARZałącznik nr 10 - Specyfikacja techniczna - Budowa drogi - ulica Leśna.rar (2,51MB)

RARZałącznik nr 11 - Dokumentacja techniczna - Budowa drogi - ulica Leśna.rar (6,09MB)

UWAGA!!! MODYFIKACJA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zmiana miejsca otwarcia ofert) -

PDFPismo ZP.271.2.A.2013 Modyfikacja treści SIWZ.pdf (179,27KB)