Przejdź do treści strony WCAG

Obowiązek składania oświadczeń majątkowych

Obowiązek składania oświadczeń majątkowych


Zgodnie z art.24h.ust.1 ustawy o samorządzie gminnym; radny, wójt, zastępca wójta, skarbnik gminy, kierownik jednostki organizacyjnej gminy, osoba zarządzająca i członek zarządzającego gminną osobą prawną oraz osoba wydająca decyzje administracyjne w imieniu Wójta są obowiązani do złożenia oświadczenia o swoim stanie majątkowym. Oświadczenie majątkowe dotyczy ich majątku odrębnego oraz majątku objętego małżeńską wspólnością majątkową.

Informacje zawarte w oświadczeniu majątkowym są jawne z wyłączeniem informacji o adresie oraz o miejscu położenia nieruchomości.