Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Ogłoszenie o naborze na członka Młodzieżowej Rady Gminy Łubniany na lata 2022 – 2024 z dnia 29 kwietnia 2022

OGŁOSZENIE

o naborze na członka Młodzieżowej Rady Gminy Łubniany

na lata 2022 – 2024

z dnia 29 kwietnia 2022 r.

 

Na podstawie Procedury wyboru kandydatów na członków Młodzieżowej Rady Gminy Łubniany, określonej w rozdziale 3 statutu Młodzieżowej Rady Gminy Łubniany stanowiącego załącznik do uchwały Nr XXXV/257/21 Rady Gminy Łubniany z dnia 30 listopada 2021r. Przewodniczący Zespołu ds. wyboru członków Młodzieżowej Rady Gminy Łubniany

ogłasza nabór Kandydatów na członka

Młodzieżowej Rady Gminy Łubniany na lata 2022 - 2024

 

  1. Kandydatem na członka Młodzieżowej Rady Gminy Łubniany może być osoba, która spełnia łącznie następujące kryteria:

1) posiada status ucznia i najpóźniej w dniu wyborów ukończy 13 lat i nie ukończy 19 lat;

2) zamieszkuje na terenie Gminy Łubniany;

3) nie jest zawieszona w prawach ucznia oraz wobec której nie toczy się żadne postępowanie karne ani w sprawie nieletnich;

4) wyraża zgodę na kandydowanie oraz pracę w Radzie.

  1. Spełnienie w/w kryteriów należy potwierdzić przez podpisanie oświadczeń załączonych do wniosku rekrutacyjnego, który to wniosek stanowi załącznik do nn. Ogłoszenia.
  2. Zgłoszenie kandydata na członka Młodzieżowej Rady Gminy Łubniany następuje przez złożenie wypełnionego wniosku rekrutacyjnego wraz z oświadczeniami dotyczącymi spełniania kryteriów, o których mowa w punkcie 1. Wniosek  należy dostarczyć do Sekretariatu Urzędu Gminy Łubniany z dopiskiem „Młodzieżowa Rada Gminy Łubniany - zgłoszenie kandydata” do dnia 20 maja 2022 r.

Szczegółowa procedura wyboru członków Młodzieżowej Rady Gminy Łubniany opisana jest w statucie Młodzieżowej Rady Gminy Łubniany, stanowiącym załącznik do uchwały nr XXXV/257/21 Rady Gminy Łubniany z dnia 30 listopada 2021 r. w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Gminy Łubniany.

https://bip.lubniany.pl/download/attachment/24509/uchwala_nr_xxxv_257_21.pdf

 

Przewodniczący Zespołu ds. wyboru członków
Młodzieżowej Rady Gminy Łubniany

Norbert Dreier

PDF  Skan ogłoszenia

DOC  Wniosek rekrutacyjny do Młodzieżowej Rady Gminy Łubniany

PDF  Uchwała Nr XXXV/257/21 Rady Gminy Łubniany z dnia 30-11-2021 w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Gminy Łubniany i nadania jej statutu