Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Informacja z otwarcia ofert składanych w związku z ogłoszeniem otwartych konkursów ofert na powierzenie zadania, którego celem jest przeciwdziałanie patologiom społecznym i rozwijanie kultury fizycznej poprzez realizację programu zajęć pozalekcyjnych dla dzieci klas I-III szkoły podstawowej polegającego na powszechnej nauce pływania "Umiem pływać"

RP.524.3.2022

Łubniany, dnia 1 kwietnia 2022 r.

 

 

Informacja nt. z otwarcia ofert składanych w związku z ogłoszeniem otwartych konkursów ofert na powierzenie zadania, którego celem jest przeciwdziałanie patologiom społecznym i rozwijanie kultury fizycznej poprzez realizację programu zajęć pozalekcyjnych dla dzieci klas I-III szkoły podstawowej  polegającego na powszechnej nauce pływania "Umiem pływać"

Zgodnie z Uchwałą Nr XXXV/256/21 Rady Gminy Łubniany z dnia 30 listopada 2021 r. w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Łubniany z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2022 przekazuję informacje o podmiotach ubiegających się o dotacje na określone zadania oraz wnioskowane przez te podmioty kwoty dotacji:

na powierzenie zadania, którego celem jest przeciwdziałanie patologiom społecznym i rozwijanie kultury fizycznej poprzez realizację programu zajęć pozalekcyjnych dla dzieci klas I-III szkoły podstawowej  polegającego na powszechnej nauce pływania "Umiem pływać", wystąpił jeden oferent i jest to:

Wojewódzkie Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe w Opolu, ul. Barlickiego 13, 45- 083 Opole, wnioskujące o przyznanie dotacji w wysokości 20 000,00 zł.

 

 

Wójt Gminy Łubniany

Paweł Wąsiak