Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenia Wójta 2022 r.

 • Zarządzenie nr 197 z 2022 r.

  Z dnia 15 grudnia 2022 r.
  w sprawie zmiany regulaminu udzielania zamówień publicznych

 • Zarządzenie Nr 204 z 2022 r.

  Z dnia 28 grudnia 2022 r.

  W sprawie zmiany planu dochodów i wydatków związanych ze zmianą kwot lub uzyskaniem dotacji przekazanych z budżetu państwa, z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego oraz innych jednostek sektora finansów publicznych na 2022 r.

 • Zarządzenie Nr 199 z 2022 r.

  Z dnia 19 grudnia 2022 r.

  W sprawie powołania komisji egzaminacyjnej w celu przeprowadzenia egzaminu z zakresu służby przygotowawczej dla Inspektora ds. organizacyjnych Urzędu Gminy Łubniany Pani Marty Gajda-Piwowar

 • Zarządzenie Nr 198 z 2022 r.

  Z dnia 16 grudnia 2022 r.

  W sprawie dofinansowania z tytułu zakupu reprezentacyjnego ubioru służbowego dla Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Łubnianach oraz Zastępcy Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Łubnianach

 • Zarządzenie Nr 196 z 2022 r.

  Z dnia 16 grudnia 2022 r.

  W sprawie powołania komisji konkursowej w celu zaopiniowania ofert złożonych w otwartych konkursach przez organizacje pozarządowe i inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej oraz z zakresu pomocy społecznej na realizację zadań Gminy Łubniany w 2023 r.

 • Zarządzenie Nr 194 z 2022 r.

  Z dnia 9 grudnia 2022 r.

  w sprawie ustalenia dnia wypłaty wynagrodzeń pracowniczych w miesiącu grudniu 2022 r.

 • Zarządzenie nr 185 z 2022 r.

  Z dnia 24 listopada 2022 r.

  w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.: Dostawa sprzętu komputerowego w ramach projektu grantowego „Cyfrowa Gmina”

 • Zarządzenie Nr 187 z 2022 r.

  Z dnia 28 listopada 2022 r.

  W sprawie określenia procedury przeprowadzania kontroli wykonywania działalności gospodarczej przez przedsiębiorców posiadających wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Łubniany

 • Zarządzenie nr 183 z 2022 r.

  Z dnia 18 listopada 2022 r.

  w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.: Kompleksowa termomodernizacja budynku Przedszkola Publicznego w Łubnianach - oddział Kolanowice w ramach projektu pn.: ,,Kompleksowa termomodernizacja budynku Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Jełowej oraz budynku Przedszkola Publicznego w Łubnianach - oddział Kolanowice” – II postępowanie

 • Zarządzenie nr 182 z 2022 r.

  Z dnia 18 listopada 2022 r.

  w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania  o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.: Kompleksowa termomodernizacja budynku Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Jełowej w ramach projektu pn.: ,,Kompleksowa termomodernizacja budynku Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Jełowej oraz budynku Przedszkola Publicznego w Łubnianach - oddział Kolanowice - II postępowanie”

 • Zarządzenie Nr 181 z 2022 r.

  Z dnia 18 listopada 2022 r.

  W sprawie ogłoszenia o otwartym konkursie ofert dla organizacji pozarządowych i innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na powierzenie realizacji zadań Gminy Łubniany w 2023 r.

 • Zarządzenie Nr 179 z 2022 r.

  Z dnia 15 listopada 2022 r.

  W sprawie przyjęcia projektu budżetu Gminy Łubniany na 2023 rok