Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenia Wójta 2022 r.

 • Zarządzenie Nr 164 z 2022 r.

  Z dnia 6 października 2022 r.

  W sprawie rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic Luboszyckiej, Zbożowej oraz Polnej w Kępie

 • Zarządzenie nr 161 z 2022 r.

  Z dnia 30 września 2022 r.
  w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.:Odbiór i zagospodarowanie odpadów z Urzędu Gminy Łubniany oraz terenów stanowiących mienie Gminy - II postępowanie

 • Zarządzenie nr 149 z 2022 r.

  Z dnia 15 września 2022 r.


  w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.:Wykonanie wiat i montaż urządzeń edukacyjnych w Gminie Łubniany w ramach zadania ,,Utworzenie zintegrowanej sieci tras edukacyjnych w Stobrawskim Parku Krajobrazowym i jego otulinie” w ramach projektu pn. ,,Stobrawska wstęga – ostoja bioróżnorodności – edukacja, rozpoznanie i ochrona”

 • Zarządzenie nr 148 z 2022 r.

  Z dnia 15 września 2022 r.

  w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.: ,,Budowa odcinka drogi dojazdowej do gruntów rolnych Jełowa ul. Brzozowa dz. 165 k.m. 5 obręb Jełowa, 66, 67, 211/64, 500/61, 501/61 k.m.6 obręb Jełowa – IV postępowanie”

 • Zarządzenie nr 147 z 2022 r.

  Z dnia 15 września 2022 r.

  w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.: Sukcesywna dostawa opału do obiektów komunalnych na terenie Gminy Łubniany do 20.12.2022 r.

 • Zarządzenie nr 145 z 2022 r.

  Z dnia 12 września 2022 r.

  w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.:Odbiór i zagospodarowanie odpadów z Urzędu Gminy Łubniany oraz terenów stanowiących mienie Gminy

 • Zarządzenie nr 144 z 2022 r.

  Z dnia 12 września 2022 r.

  w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.: II etap budowy wiaty Masów

 • Zarządzenie Nr 142 z 2022 r.

  Z dnia 8 września 2022 r.

  W sprawie zmiany planu dochodów i wydatków związanych ze zmianą kwot lub uzyskaniem dotacji przekazanych z budżetu państwa, z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego oraz innych jednostek sektora finansów publicznych na 2022 r.

 • Zarządzenie Nr 141 z 2022 r.

  Z dnia 6 września 2022 r.

  W sprawie zmiany planu dochodów i wydatków związanych ze zmianą kwot lub uzyskaniem dotacji przekazanych z budżetu państwa, z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego oraz innych jednostek sektora finansów publicznych na 2022 r.

 • Zarządznie Nr 140 z 2022 r.

  Z dnia 5 września 2022 r.

  W sprawie zmiany zarządzenia nr 50/2011 Wójta Gminy Łubniany z dnia 02 czerwca 2011 w sprawie powołania i składu zespołu interdyscyplinarnego

 • Zarządzenie Nr 139 z 2022 r.

  Z dnia 31 sierpnia 2022 r.

  W sprawie zmiany planu wydatków w budżecie gminy Łubniany na 2022 r.

 • Zarządzenie Nr 138 z 2022 r.

  Z dnia 29 sierpnia 2022 r.

  W sprawie zmiany planu dochodów i wydatków związanych ze zmianą kwot lub uzyskaniem dotacji przekazanych z budżetu państwa, z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego oraz innych jednostek sektora finansów publicznych na 2022 r.