Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Informacja w sprawie otwartego konkursu ofert dla organizacji pozarządowych

Informacja nt. otwartego konkursu ofert dla organizacji pozarządowych i innych podmiotów  prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację zadań Gminy Łubniany w 2013 r.

 

       Zgodnie z § 6 ust. 3 Uchwały Nr XXII/161/12 Rady Gminy Łubniany z dnia 26 listopada 2012 r. w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Łubniany z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2013  przekazuję informację o podmiotach ubiegających się o dotacje na określone zadania oraz wnioskowane przez te podmioty kwoty dotacji:

 

  1. O dotację na realizację zadania z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej polegające na zapewnieniu uczestnictwa klubom sportowym Gminy Łubniany w amatorskich rozgrywkach sportowych, zakupach sprzętu w celu prowadzenia tych rozgrywek oraz szkoleniu młodzieży w tym zakresie wystąpiło Gminne Zrzeszenie ”Ludowe Zespoły Sportowe” w Łubnianach, ul. Opolska 104, 46-024 Łubniany, wnioskujące o przyznanie dotacji w wysokości 160.000,-zł;
  2. O dotację na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej polegające na pielęgnacji w środowisku domowym osób chorych, niepełnosprawnych, starszych i samotnych, usprawnianiu do funkcjonowania w społeczeństwie poprzez rehabilitację oraz udostępnianiu sprzętu rehabilitacyjnego i służącego do pielęgnacji oraz obejmujące pomoc w zaspokojeniu codziennych potrzeb życiowych i zapewnieniu kontaktów z otoczeniem wystąpił Caritas Diecezji Opolskiej, ul. Szpitalna 5a, 45-010 Opole, wnioskując o przyznanie dotacji w wysokości 150.000,-zł.

 

Wywieszono na tablicy ogłoszeń w dniu 19 grudnia 2012 r.

 

Wójt Gminy Łubniany
Krystian Baldy