Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

XXVIII posiedzenie Komisji Samorządowej - 17.12.2021 r. (wspólnie z Komisją Organizacyjno - Finansową)

Termin: 17.12.2021, g. 08:30

Miejsce: Łubniański Ośrodek Kultury

 1. 1. Otwarcie posiedzenia Komisji.
 2. 2. Analiza stanu systemu melioracji w gminie i ocena ściągalności składek na spółkę wodną w poszczególnych sołectwach i ich wykorzystanie.
 3. 3. Informacja o wysokości pozyskanych środków ze źródeł zewnętrznych.
 4. 4. Omówienie planu pracy Łubniańskiego Ośrodka Kultury na 2022r.
 5. 5. Ocena i analiza statutów, regulaminów, aktów prawnych, funkcjonujących w gminie (np: statut gminy, studium zagospodarowana przestrzennego, statut GZEAS, statut ŁOK, regulamin nagrody i stypendium wójta)
 6. 6. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2021 r.
 7. 7. Projekt uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łubniany na lata 2021 - 2029
 8. 8. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego przy ulicy Kościelnej w Luboszycach.

  PDFprojekt_plan_zagospodarowania_ul.Koscielna.pdf

 9. 9. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2022.

  PDFprojekt_program_profilaktyki_2022.pdf

 10. 10. Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXV/257/21 Rady Gminy Łubniany z dnia 30 listopada 2021 r. w sprawie w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Gminy Łubniany i nadania jej statutu.

  PDFprojekt_zmiana_Uchwaly.pdf

 11. 11. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Łubniany na lata 2021-2026.

  PDFprojekt_program_przeciwdzialania.pdf

 12. 12. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych.
 13. 13. Projekt uchwały w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Łubniany, stanowiących jej własność.

  PDFprojekt_przystanki.pdf

 14. 14. Wolne wnioski
 15. 15. Zamknięcie posiedzenia