Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

XXVI posiedzenie Komisji Samorządowej - 25.11.2021 r. (wspólnie z Komisją Orgqanizacyjno - Finansową) (zmiana terminu: 26.11.2021 r. godz. 8:30)

Termin: 25.11.2021, g. 08:30

UWAGA! Zmiana terminu posiedzenia na 26.11.2021 r. godz. 8:30

Miejsce: Łubniański Ośrodek Kultury

 1. 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. 2. Omówienie działalności klubów sportowych, stowarzyszeń i organizacji pozarządowych z terenu Gminy Łubniany.
 3. 3. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia rocznego "Programu współpracy Gminy Łubniany z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy z dn. 24.04.2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w roku 2022”.
 4. 4. Projekt uchwały w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Gminy Łubniany i nadania jej statutu.
 5. 5. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2021 r.
 6. 6. Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr IX/62/15 Rady Gminy Łubniany z dnia 30 lipca 2015r. w sprawie ustalenia wysokości diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowej dla sołtysów Gminy Łubniany.
 7. 7. Projekt uchwały w sprawie ustalenia diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowych radnych Rady Gminy Łubniany.
 8. 8. Projekt uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Łubniany.
 9. 9. Projekt uchwały w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Gminie Łubniany oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania.
 10. 10. Wolne wnioski.
 11. 11. Zamknięcie posiedzenia.