Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Stan miena komunalnego w poszczególnych sołectwach Gminy Łubniany

BIADACZ: pow. 9,4937 ha
1 budynek mieszkalny, budynek gimnazjum,parking, wodociąg, drogi oraz rowy           

BRYNICA: pow. 43,2066 ha
1 budynek mieszkalny, zabudowania gospodarcze, remiza OSP, szatnia LZS, budynek szkoły i przedszkola, boisko sportowe, budynek z izbą muzealną pożarnictwa, teren parkingowy, część placu Arnstein, wodociąg, drogi i rowy
           
DĄBRÓWKA ŁUBNIAŃSKA: pow. 21,3 ha
budynek przedszkola z lokalem mieszkalnym, wodociąg, drogi i rowy
           
GRABIE: pow. 5,0247 ha
użytki rolne, wodociąg, drogi i rowy
 
JEŁOWA: pow. 35,5726 ha
budynki mieszkalne i gospodarcze, budynek OSP, szkoła podstawowa, boisko sportowe, przedszkole, budynek ośrodka zdrowia, wodociąg, punkt zlewny, drogi i rowy
           
KOBYLNO: pow. 13,7883 ha
2 budynki mieszkalne, budynki gospodarcze, remiza OSP, wodociąg, stacja wodociągowa z ujęciem wody, drogi i rowy
           
KOLANOWICE: pow. 13,6799 ha
budynek przedszkola, świetlica, remiza OSP, boisko sportowe, wodociąg, drogi i rowy
           
KĘPA: pow. 21,1894 ha
świetlica, przedszkole z lokalem mieszkalnym, składowisko odpadów komunalnych, boisko sportowe, wodociąg, częściowa kanalizacja, drogi i rowy
           
LUBOSZYCE: pow. 15,4247 ha
2 budynki mieszalne, budynki gospodarcze, remiza OSP, budynek szkoły, budynek ośrodka zdrowia, boisko sportowe, wodociąg, drogi i rowy
  
ŁUBNIANY: pow. 29,6115 ha
3 budynki mieszkalne, budynki gospodarcze, budynek szkoły podstawowej, przedszkole, budynek ŁOK, budynek Urzędu Gminy, budynek biblioteki, plac niezabudowany po zniszczonym pomniku, boisko sportowe, wodociąg , szatnia LZS, drogi
           
MASÓW: pow. 5,2384 ha
budynek świetlicy z mieszkaniem zabudowania gospodarcze, remiza OSP, wodociąg, drogi