Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Informacja o stanie mienia komunalnego w Gminie Łubniany

Mienie Gminy Łubniany stanowi obszar 213,5298 ha, który  możnapodzielić na następujące grupy:  

  • nieruchomości wchodzące w skład zasobu gruntów, a to użytki rolne, grunty zabudowane  i tereny budowlane, drogi, rowy, budynki mieszkalne, zabudowania gospodarcze,
  • nieruchomości będące w użytkowaniu wieczystym osób fizycznych,
  • nieruchomości będące w użytkowaniu wieczystym osób prawnych,
  • nieruchomości w zarządzie jednostek podległych gminie jak: Łubniański Ośrodek Kultury, biiblioteki, świetlice, straże pożarne, szkoły podstawowe, gimnazja, przedszkola, ośrodki zdrowia.

 
Decyzją Wojewody Opolskiego z dnia 08.12.2003 r. Gminie została przekazana działka nr 884/5 km 6 położona w Łubnianach oraz  działki stanowiace mienie Skarbu Państwa na podstawie zarządzenia Wojewody Opolskiego z 1 lipca 2004 r.
Starostwo Opolskie działając w trybie art. 13 ust 2 Ustawy z 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. Nr 141 poz. 1492 z 2004 r.) darowało Gminie Łubniany działki nr 690/139 km 6 obręb Luboszyce, nr 1013/77 km 2 obręb Kolanowice, nr 332/1 km 2 obręb Łubniany, nr 1992/227, nr 1994/227, nr 1993/227 km 2 obręb Brynica.

 
W okresie podlegającym analizie zostały sprzedane nieruchomości położone we:

  • - wsi Łubniany :działka zabudowana - straż. pożarna                   54.500,00 zł  
                           działka gruntowa                                                 7.625,00 zł
  • - wsi Biadacz  :działka zabudowana - bud. mieszkalny,3 lokale    74.440,00 zł

 
Przy sprzedaży zastosowano formę zapłaty ceny w całości przed spisaniem aktów notarialnych na złożone wnioski przez nabywców.
 
W użytkowaniu wieczystym osób fizycznych znajduje się grunt stanowiący mienie gminy o pow.2,55 ha i ustalone z tego tytułu opłaty roczne wynoszą 10.787.50 zł. Zabudowania usytuowane na tych gruntach stanowią własność osób fizycznych.

Jednostka spółdzielcza posiada w użytkowaniu wieczystym grunt o pow. 0,2582 ha i opłata z tego tytułu wynosi 259,00 zł.
Zabudowania stanowią  własność spółdzielni.