Przejdź do treści strony

Gmina Łubniany

Biuletyn Informacji Publicznej

Informacja o stanie mienia komunalnego w Gminie Łubniany

Mienie Gminy Łubniany stanowi obszar 213,5298 ha, który  możnapodzielić na następujące grupy:  

 • nieruchomości wchodzące w skład zasobu gruntów, a to użytki rolne, grunty zabudowane  i tereny budowlane, drogi, rowy, budynki mieszkalne, zabudowania gospodarcze,
 • nieruchomości będące w użytkowaniu wieczystym osób fizycznych,
 • nieruchomości będące w użytkowaniu wieczystym osób prawnych,
 • nieruchomości w zarządzie jednostek podległych gminie jak: Łubniański Ośrodek Kultury, biiblioteki, świetlice, straże pożarne, szkoły podstawowe, gimnazja, przedszkola, ośrodki zdrowia.

 
Decyzją Wojewody Opolskiego z dnia 08.12.2003 r. Gminie została przekazana działka nr 884/5 km 6 położona w Łubnianach oraz  działki stanowiace mienie Skarbu Państwa na podstawie zarządzenia Wojewody Opolskiego z 1 lipca 2004 r.
Starostwo Opolskie działając w trybie art. 13 ust 2 Ustawy z 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. Nr 141 poz. 1492 z 2004 r.) darowało Gminie Łubniany działki nr 690/139 km 6 obręb Luboszyce, nr 1013/77 km 2 obręb Kolanowice, nr 332/1 km 2 obręb Łubniany, nr 1992/227, nr 1994/227, nr 1993/227 km 2 obręb Brynica.

 
W okresie podlegającym analizie zostały sprzedane nieruchomości położone we:

 • - wsi Łubniany :działka zabudowana - straż. pożarna                   54.500,00 zł  
                         działka gruntowa                                                 7.625,00 zł
 • - wsi Biadacz  :działka zabudowana - bud. mieszkalny,3 lokale    74.440,00 zł

 
Przy sprzedaży zastosowano formę zapłaty ceny w całości przed spisaniem aktów notarialnych na złożone wnioski przez nabywców.
 
W użytkowaniu wieczystym osób fizycznych znajduje się grunt stanowiący mienie gminy o pow.2,55 ha i ustalone z tego tytułu opłaty roczne wynoszą 10.787.50 zł. Zabudowania usytuowane na tych gruntach stanowią własność osób fizycznych.

Jednostka spółdzielcza posiada w użytkowaniu wieczystym grunt o pow. 0,2582 ha i opłata z tego tytułu wynosi 259,00 zł.
Zabudowania stanowią  własność spółdzielni.

Metryczka
 • wytworzono:
  19-01-2005
  przez: Agnieszka Bielecka
 • opublikowano:
  19-01-2005 13:49
  przez: Joanna Święch
 • zmodyfikowano:
  10-12-2014 11:50
  przez: Michał Moszner
 • podmiot udostępniający:
  Gmina Łubniany
  odwiedzin: 6607
Dane jednostki:

Gmina Łubniany
46-024 Łubniany
ul. Opolska 104
NIP: 9910344913 REGON: 531413142
Numer konta: BS Łubniany 28 8897 0004 2001 0000 0257 0002

Dane kontaktowe:

tel.: +48 77 42 70 533
fax: +48 77 42 15 024
e-mail: ug@lubniany.pl
strona www: www.lubniany.pl