Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenia Wójta 2008 r.

1. W sprawie powołania Komisji PrzetargowejPDFZarządzenie Nr 1 z 2008 r..pdf (383,22KB)

2. W sprawie wyznaczenia osób odpowiedzialnych za przekazywanie dokumentacji do archiwum zakładowegoPDFZarządzenie Nr 2 z 2008 r.pdf (223,63KB)

3. W sprawie przekazania akt do archiwum zakładowegoPDFZarządzenie Nr 3 z 2008 r.pdf (303,15KB)

4. W sprawie ustalenia układu wykonawczego budżetu Gminy Łubniany na 2008 r.PDFZarządzenie Nr 4 z 2008 r.pdf (3,74MB)

5. W sprawie powołania Komisji do dokonania oceny i wydzielenia dokumentacji niearchiwalnej w Urzędzie Gminy ŁubnianyPDFZarządzenie Nr 5 z 2008 r.pdf (184,83KB)

6. W sprawie realizacji szkolenia obronnego w 2008 rokuPDFZarządzenie Nr 6 z 2008 r..pdf (132,09KB)

7. W sprawie ustalenia wysokości stawek czynszu za najem lokali będących w mieszkaniowym zasobie Gminy ŁubnianyPDFZarządzenie Nr 7 z 2008 r..pdf (392,36KB)

8. W sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Publicznego Gimnzajum w BiadaczuPDFZarządzenie Nr 8 z 2008 r..pdf (158,80KB)

9. W sprawie ustalenia wysokości stawek czynszu za najem lokali użytkowych będących w zasobie Gminy ŁubnianyPDFZarządzenie Nr 9 z 2008 r..pdf (162,75KB)

10. W sprawie powołania Komisji PrzetargowejPDFZarządzenie Nr 10 z 2008 r..pdf (350,18KB)

11. W sprawie powołania Komisji Konkursowej na stanowisko dyrektora Publicznego Gimnzajum w BiadaczuPDFZarządzenie Nr 11 z 2008 r..pdf (235,79KB)

12. W sprawie ustalenia układu wykonawczego budżetu gminy w związku ze zmianami budżetu gminy  wprowadzonymi uchwałą Rady Gminy Łubniany Nr XII/58/08 z dnia 18.02.2008 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Łubniany na 2008 r.PDFZarządzenie Nr 12 z 2008 r..pdf (380,73KB)

13. W sprawie zmiany planu dochodów i wydatków związanych ze zmianą kwot lub uzyskaniem dotacji celowych przekazanych z budżetu państwa oraz z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego na 2008 r.PDFZarządzenie Nr 13 z 2008 r..pdf (220,95KB)

14. W sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedażyPDFZarządzenie Nr 14 z 2008 r..pdf (140,90KB)

15. W sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczoenj do sprzedażyPDFZarządzenie Nr 15 z 2008 r..pdf (299,04KB)

16. W sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedażyPDFZarządzenie Nr 16 z 2008 r..pdf (296,61KB)

17. W sprawie wprowadzenia norm eksploatacyjnych oraz rozliczania zużycia paliw ciekłych przez pojazdy i urządzenia eksploatowane w jednostkach Ochotniczych Straży Pożarnych na terenie Gminy ŁubnianyPDFZarządzenie Nr 17 z 2008 r..pdf (473,45KB)

18. W sprawie ustalenia układu wykonawczego budżetu gminy w związku ze zmianami budżetu gminy wprowadzonymi uchwałą Rady Gminy Łubniany Nr XIII/62/08 z dnia 14.03.2008 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Łubniany na 2008 r.PDFZarządzenie Nr 18 z 2008 r..pdf (352,58KB)

19. W sprawie powołania Komisji PrzetargowejPDFZarządzenie Nr 19 z 2008 r..pdf (360,58KB)

20. W sprawie zmiany planu dochodów i wydatków związanych ze zmianą kwot lub uzyskaniem dotacji celowych przekazanych z budżetu państwa oraz z budżetów innych jednostek samorzadu terytorialnego na 2008 r.

21. W sprawie powołania Komisji PrzetargowejPDFZarządzenie Nr 21 z 2008 r..pdf (337,35KB)

22. W sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 r.PDFZarządzenie Nr 22 z 2008 r..pdf (380,86KB)

23. W sprawie powołania Komisji PrzetargowejPDFZarządzenie Nr 23 z 2008 r..pdf (344,31KB)

24. W sprawie powołania Komisji do dokonania oceny i wydzielenia dokumentacji niearchiwalnej w Urzędzie Gminy ŁubnianyPDFZarządzenie Nr 24 z 2008 r..pdf (193,59KB)

25. W sprawie powołania Komisji Przetargowej

26. W sprawie ustalenia układu wykonawczego budżetu gminy w związku ze zmianami budżetu gminy wprowadzonymi uchwałą Rady Gminy Łubniany Nr XIV/66/08 z dnia 14.04.2008 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Łubniany na 2008 r.

27. W sprawie zmiany planu dochodów i wydatków związanych ze zmianą kwot lub uzyskaniem dotacji celowych przekazanych z budzetu państwa oraz z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego na 2008 r.PDFZarządzenie Nr 27 z 2008 r..pdf (324,62KB)

28. W sprawie przeprowadzenia treningu akcji kurierskiej na terenie Gminy Łubniany  w dniu 15 maja 2008 rokuPDFZarządzenie Nr 28 z 2008 r..pdf (147,58KB)

29. W sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedażyPDFZarządzenie Nr 29 z 2008 r..pdf (315,37KB)

30. W sprawie wprowadzenia zmin w Zakładowym Planie KontPDFZarządzenie Nr 30 z 2008 r..pdf (276,87KB)

31. W sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedażyPDFZarządzenie Nr 31 z 2008 r..pdf (306,97KB)

32. W sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedażyPDFZarządzenie Nr 32 z 2008 r.pdf (317,23KB)

33. W sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedażyPDFZarządzenie Nr 33 z 2008 r.pdf (319,73KB)

34. W sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 r.PDFZarządzenie Nr 34 z 2008 r.pdf (258,94KB)

35. W sprawie zmiany planu dochodów i wydatków związanych ze zmianą kwot lub uzyskaniem dotacji celowych przekazanych z budżetu państwa oraz z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego na 2008 r.PDFZarządzenie Nr 35 z 2008 r.pdf (480,62KB)

36. W sprawie powołania Komisji PrzetargowejPDFZarządzenie Nr 36 z 2008 r.pdf (344,39KB)

37. W sprawie ustalenia regulaminu naboru na wolne stanowisko urzędnicze i kierownicze w Urzędzie Gminy Łubniany oraz stanowiska kierowników jednostek organizacyjnych GminyPDFZarządzenie Nr 37 z 2008 r.pdf (2,29MB)

38. W sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej celem przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko Inspektora ds. ochrony środowiska, leśnictwa i gospodarki odpadamiPDFZarządzenie Nr 38 z 2008 r.pdf (146,01KB)

39. W sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora placówek oświatowych z terenu Gminy ŁubnianyPDFZarządzenie Nr 39 z 2008 r.pdf (866,34KB)

40. W sprawie powołania Komisji PrzetargowejPDFZarządzenie Nr 40 z 2008 r.pdf (355,40KB)

41. W sprawie zmiany planu dochodow i wydatków związanych ze zmianą kwot lub uzyskaniem dotacji celowych przekazanych z budżetu państwa oraz z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego na 2008 r.PDFZarządzenie Nr 41 z 2008 r.pdf (424,38KB)

42. W sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 r.PDFZarządzenie Nr 42 z 2008 r.pdf (330,48KB)

43. W sprawie powołania Komisji PrzetargowejPDFZarządzenie Nr 43 z 2008 r.pdf (371,04KB)

44. W sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedażyPDFZarządzenie Nr 44 z 2008 r.pdf (331,96KB)

45. W sprawie powołania Komisji Konkursowej na stanowisko dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w JełowejPDFZarządzenie Nr 45 z 2008 r.pdf (235,86KB)

46. W sprawie powołania Komisji Konkursowej na stanowisko dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w BrynicyPDFZarządzenie Nr 46 z 2008 r.pdf (235,52KB)

47. W sprawie powołania Komisji Konkursowej na stanowisko dyrektora Publicznego Gimnzajum w BiadaczuPDFZarządzenie Nr 47 z 2008 r.pdf (234,52KB)

48. W sprawie powołania Komisji PrzetargowejPDFZarządzenie Nr 48 z 2008 r.pdf (378,82KB)

49. W sprawie przeprowadzenia treningu Systemu Wykrywania i Alarmowania na terenie gminy ŁubnianyPDFZarządzenie Nr 49 z 2008 r.pdf (245,73KB)

50. W sprawie organizacji systemu stałego dyżuru w Urzędzie Gminy Łubniany na potrzeby podwyższenia gotowści obronnej państwaPDFZarządzenie Nr 50 z 2008 r.pdf (623,13KB)

51. W sprawie zmiany planu dochodów i wydatków związanych ze zmianą kwot lub uzyskaniem dotacji celowych przekazanych z budżetu państwa oraz z budżetów innych jednostek samorzadu terytorialnego na 2008 r.PDFZarządzenie Nr 51 z 2008 r.pdf (327,73KB)

52. W sprawie powołania Komisji PrzetargowejPDFZarządzenie Nr 52 z 2008 r..pdf (381,65KB)

53. W sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 r.PDFZarządzenie Nr 53 z 2008 r.pdf (371,44KB)

54.  W sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 r.PDFZarządzenie Nr 54 z 2008 r..pdf (353,66KB)

55. W sprawie aneksu do zakładowego planu kontPDFZarządzenie Nr 55 z 2008 r..pdf (165,70KB)

56. W sprawie powołania Komisji PrzetargowejPDFZarządzenie Nr 56 z 2008 r.pdf (391,62KB)

57. W sprawie ustalenia terminu składania wniosków o przyznanie pomocy w formie dofinansowania zakupu podręczników PDFZarządzenie Nr 57 z 2008 r..pdf (186,26KB)

58. W sprawie zmiany planu dochodów i wydatków związanych ze zmianą kwot lub uzyskaniem dotacji celowych przekazanych z budżetu państwa oraz z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego na 2008 r.  PDFZarządzenie Nr 58 z 2008 r..pdf (368,84KB)

59.W sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 r.PDFZarządzenie Nr 59 z 2008 r.pdf (352,07KB)

60. W sprawie powołania Komisji do dokonania oceny i wydzielenia dokumentacji niearchiwalnej w Urzędzie Gminy ŁubnianyPDFZarządzenie Nr 60 z 2008 r.pdf (193,74KB)

61. W sprawie powołania Komisji do dokonania oceny i wydzielenia dokumentacji niearchiwalnej w Urzędzie Gminy ŁubnianyPDFZarządzenie Nr 61 z 2008 r.pdf (187,96KB)

62. W sprawie zmiany składu Gminnej Komisji Urbanistyczno - ArchitektonicznejPDFZarządzenie Nr 62 z 2008 r.pdf (186,78KB)

63. W sprawie ustalenia układu wykonawczego budżetu gminy w związku ze zmianami budżetu gminy wprowadzonymi uchwałą Rady Gminy Łubniany Nr XVII/79/08 z dnia 8.09.2008 r.w sprawie zmiany budżetu Gminy Łubniany na 2008 r.PDFZarządzenie Nr 63 z 2008 r.pdf (762,76KB)

64. W sprawie zmiany planu dochodów i wydatków związanych ze zmianą kwot lub uzyskaniem dotacji celowych przekazanych z budżetu państwa oraz z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego na 2008 r.PDFZarządzenie Nr 64 z 2008 r.pdf (507,01KB)

65. W sprawie zmian w Regulaminie Orgnizacyjnym Urzędu Gminy w ŁubinanachPDFZarządzenie Nr 65 z 2008 r.pdf (187,43KB)

66. W sprawie przeprowadzenia treningu stałego dyżuru Urzędu Gminy Łubniany w dniu 10 października 2008 rokuPDFZarządzenie Nr 66 z 2008 r.pdf (120,69KB)

67. W sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 r.PDFZarządzenie Nr 67 z 2008 r.pdf (614,97KB)

68. W sprawie ustalenia układu wykonawczego budżetu gminy w związku ze zmianami budżetu gminy wprowadzonymi uchwałą Rady Gminy Łubniany Nr XVIII/85/08 z dnia 29.09.2008 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy ŁubnianyPDFZarządzenie Nr 68 z 2008 r.pdf (293,90KB)

69. W sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedażyPDFZarządzenie Nr 69 z 2008 r.pdf (304,70KB)

70. W sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 r.   PDFZarządzenie Nr 70 z 2008 r.pdf (373,40KB)

71. W sprawie zmiany planu dochodów i wydatków związanych ze zmianą kwot lub uzyskaniem dotacji celowych przekazanych z budżetu państwa oraz z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego na 2008 r.PDFZarządzenie Nr 71 z 2008 r.pdf (377,20KB)

72. W sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedażyPDFZarządzenie Nr 72 z 2008 r.pdf (320,82KB)

73. W sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 r.PDFZarządzenie Nr 73 z 2008 r.pdf (820,58KB)

74. W sprawie zmiany planu dochodów i wydatków związanych ze zmianą kwot lub uzyskaniem dotacji celowych przekazanych z budżetu państwa oraz z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego na 2008 r.PDFZarządzenie Nr 74 z 2008 r.pdf (371,14KB)

75. W sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedażyPDFZarządzenie Nr 75 z 2008 r.pdf (320,76KB)

76. W sprawie przyjęcia projektu budżetu Gminy Łubniany na 2009 r.PDFZarządzenie Nr 76 z 2008 r.pdf (264,77KB)

77. W sprawie zmiany planu dochodów i wydatków związanych ze zmianą kwot lub uzyskaniem dotacji celowych przekazanych z budżetu państwa oraz z budżetow innych jednostek samorządu terytorialnego na 2008 r.PDFZarządzenie Nr 77 z 2008 r.pdf (481,72KB)

78. W sprawie ustalenia układu wykonawczego budżetu gminy w związku ze zmianami budżetu gminy wprowadzonymi uchwałą Rady Gminy Łubniany Nr XIX/87/08 z dnia 17.11.2008 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Łubniany na 2008 r.PDFZarządzenie Nr 78 z 2008 r.pdf (477,20KB)

79. W sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 r.PDFZarządzenie Nr 79 z 2008 r.pdf (1,15MB)

80. W sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 r.PDFZarządzenie Nr 80 z 2008 r.pdf (260,21KB)

81. W sprawie zmiany planu dochodów i wydatków związanych ze zmianą kwot lub uzyskaniem dotacji celowych przekazanych z budżetu państwa oraz z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego na 2008 r.PDFZarządzenie Nr 81 z 2008 r.pdf (326,55KB)

82. W sprawie powołania składów komisji oceniajacej oferty o przyznanie dotacji na wykonanie zadania publicznego z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu na rok 2009 oraz o przyznanie dotacji na wykonanie zadania publicznego z zakresu pomocy spolecznej na rok 2009 w Gminie ŁubnianyPDFZarządzenie Nr 82 z 2008 r.pdf (329,23KB)

83. W sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedażyPDFZarządzenie Nr 83 z 2008 r.pdf (319,32KB)

84. W sprawie powołania Komisji do dokonania oceny i wydzielenia dokumentacji niearchiwalnej w Urzędzie Gminy ŁubnianyPDFZarządzenie Nr 84 z 2008 r.pdf (197,41KB)

85. W sprawie ustalenia układu wykonawczego budżetu gminy w związku ze zmianami budżetu gminy wprowadzonymi uchwałą Rady Gminy Łubniany Nr XX/94/08 z dnia 5.12.2008 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Łubniany na 2008 r.PDFZarządzenie Nr 85 z 2008 r.pdf (335,75KB)

86. W sprawie ustalenia układu wykonaczego budżetu gminy w związku ze zmianami budżetu gminy wprowadzonymi uchwałą Rady Gminy Łubniany Nr XXI/98/08 z dnia 29.12.2008 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Łubniany na 2008 r.PDFZarządzenie Nr 86 z 2008 r.pdf (291,64KB)

87. W sprawie przeprowadzenia inwertaryzacji na dzień 31.12.2008 r.PDFZarządzenie Nr 87 z 2008 r.pdf (260,41KB)

88. W sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 r.PDFZarządzenie Nr 88 z 2008 r.pdf (279,14KB)