Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenia Wójta 2009 r.

1.  W sprawie wyznaczenia osób odpowiedzialnych za pzrekazanie dokumentacji do archiwum zakładowegoPDFZarządzenie Nr 1 z 2009 r..pdf (295,92KB)

2. W sprawie przekazania akt do archiwum zakładowego.PDFZarządzenie Nr 2 z 2009 r..pdf (330,17KB)

3. W sprawie ustalenia układu wykonawczego budżetu Gminy Łubniany na 2009 r.PDFZarządzenie Nr 3 z 2009 r..pdf (119,71KB)

4. W sprawie przekazania niektórych uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków jednostkom organizacyjnym gminy Łubniany.PDFZarządzenie Nr 4 z 2009 r..pdf (205,74KB)

5. W sprawie ustalenia wysokości stawek czynszu za najem lokali będących w mieszkaniowym zasobie Gminy Łubniany.PDFZarzadzenie nr 6 z 2009 r..pdf (369,79KB)

6. W sprawie powołania Komisji Przetargowej.PDFZarzadzenie Nr 5 z 2009 r..pdf (358,94KB)

7. W sprawie realizacji szkolenia obronnego w 2009 roku.PDFZarzadzenie Nr 7 z 2009 r..pdf (133,66KB)

8. W sprawie powołania Komisji Przetargowej.PDFZarządzenie Nr 8 z 2009 r..pdf (361,68KB)

9. W sprawie powołania Komisji Przetargowej.PDFZarządzenie Nr 9 z 2009 r..pdf (359,51KB)

10. W sprawie realizacji zadań obrony cywilnej w 2009 roku.PDFZarzadzenie Nr 10 z 2009 r..pdf (179,04KB)

11. W sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora placówki oświatowej z terenu Gminy Łubniany.PDFZarządzenie Nr 11 z 2009 r..pdf (852,31KB)

12. W sprawie powołania Komisji Przetargowej.PDFZarządzenie Nr 12 z 2009 r..pdf (336,54KB)

13. W sprawie powołania zespołu powypadkowego.PDFZarządzenie Nr 13 z 2009 r..pdf (158,14KB)

14. W sprawie powołania Komisji Konkursowej na stanowisko dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Brynicy.PDFZarządzenie Nr 14 z 2009 r..pdf (233,74KB)

15. W sprawie powołania Komisji Mieszkaniowej.PDFZarządzenie Nr 15 z 2009 r..pdf (212,36KB)

16. W sprawie przekazania Radzie Gminy w Łubnianach "Raportu z realizacji Programu ochrony środowiska dla Gminy Łubniany na lata 2007 - 2008"PDFZarządzenie Nr 16 z 2009 r..pdf (157,61KB)

17. W sprawie przekazania Radzie Gminy w Łubnianach "Sprawozdania z realizacji Planu gospodarki odpadami dla Gminy Łubniany na lata 2007  - 2008PDFZarządzenie Nr 17 z 2009 r..pdf (156,13KB)

18. W sprawie ustalenia układu wykonawczego budzetu gminy w związku ze zmianami budżetu gminy wprowadzonymi uchwałą Rady Gminy Łubniany Nr XXII/101/09 z dnia 16.02.2009 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Łubniany na 2009 r.PDFZarządzenie Nr 18 z 2009 r..pdf (151,67KB)

19. W sprawie zmiany planu dochodów i wydatków związanych ze zmianą kwot lub uzyskaniem dotacji celowych pzrekazanych z budżetu państwa oraz z budzetów innych jednostek samorządu terytorialnego.PDFZarządzenie Nr 19 z 2009 r..pdf (612,20KB)

20. W sprawie powołania Komisji Przetagowej.PDFZarządzenie Nr 20 z 2009 r..pdf (342,14KB)

21. W sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczenie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych.PDFZarzadzenie Nr 21 z 2009 r..pdf (328,15KB)

22. W sprawie powołania Komisji Przetargowej.PDFZarządzenie nr 22 z 2009 r..pdf (342,40KB)

23. W sprawie powołania Komisji Przetargowej.PDFZarządzenie nr 23 z 2009 r..pdf (371,12KB)

24. W sprawie wprowadzenia Aneksu nr 1 do Dokumentacji opisującej przyjęte zasady rachunkowości w Urzędzie Gminy w Łubnianach.PDFZarządzenie Nr 24 z 2009 r..pdf (144,86KB)

25. W sprawie ustalenia układu wykonawczego budżetu gminy w związku ze zmianami budżetu gminy wprowadzonymi uchwałą Rady Gminy Łubniany Nr XXIII/118/09 z dnia 23.03.2009 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Łubniany na 2009 r.PDFZarządzenie Nr 25 z 2009 r..pdf (151,69KB)

26. W sprawie zmiany planu dochodów i wydatków związanych ze zmianą kwot lub uzyskaniem dotacji celowych przekazanych z budżetu państwa lub innych jednostek samorządu terytorialnego na 2009 r.PDFZarządzenie Nr 26 z 2009 r..pdf (368,49KB)

26/01/9. W sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 r.PDFZarządzenie Nr 26-01 z 2009 r..pdf (275,58KB)

27. W sprawie powołania gminnego koordynatora ds. obsługi informatycznej Gminy w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 7 czerwca 2009 r.PDFZarządzenie Nr 27 z 2009 r..pdf (156,15KB)

28. W sprawie powołania Komisji Przetargowej.PDFZarządzenie Nr 28 z 2009 r..pdf (355,31KB)

29. W sprawie zmiany planu dochodów i wydatków związanych ze zmianą kwot lub uzyskaniem dotacji celowych przekazanych z budżetu państwa oraz z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego na 2009 r.PDFZarządzenie Nr 29 z 2009 r..pdf (374,10KB)

30. W sprawie powołania Komisji Przetargowej.PDFZarządzenie Nr 30 z 2009 r..pdf (347,68KB)

31. W sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 r.PDFZarządzenie Nr 31 z 2009 r..pdf (269,63KB)

32. W sprawie ustalenia układu wykonawczego budżetu gminy w związku ze zmianami budzetu gminy wprowadzonymi uchwałą Rady Gminy Łubniany Nr XXV/126/09 z dnia 11.05.2009 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Łubniany na 2009 r.PDFZarządzenie Nr 32 z 2009 r..pdf (290,38KB)

33. W sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych.PDFZarządzenie Nr 33 z 2009 r..pdf (373,69KB)

34. W sprawie ustalenia operatorów do obsługi informatycznej obwodowych komisji wyborczych.PDFZarządzenie Nr 34 z 2009 r..pdf (207,20KB)

35. W sprawie zmiany planu dochodów i wydatków zwiazanych ze zmianą kwot lub uzyskaniem dotacji celowych przekazanych z budżetu państwa oraz z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego na 2009 r.PDFZarządzenie Nr 35 z 2009 r..pdf (474,13KB)

36. W sprawie ustalenia wysokości stawek czynszu za najem lokali użytkowych będących w zasobie Gminy Łubniany.PDFZarządzenie Nr 36 z 2009 r..pdf (162,83KB)

37. W sprawie ustalenia Regulaminu Wynagradzania Pracowników w Urzędzie Gminy Łubniany.PDFZarządzenie Nr 37 z 2009 r..pdf (150,75KB)

38. W sprawie ustalenia maksymalnego miesięcznego wynagrodzenia dla kierowników jednostek organizacyjnych.PDFZarządzenie Nr 38 z 2009 r..pdf (195,19KB)

39. W sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 r.PDFZarządzenie Nr 39 z 2009 r..pdf (325,32KB)

40. W sprawie zmiany planu dochodów i wydatków związanych ze zmianą kwot lub uzyskaniem dotacji celowych pzrekazanych z budżetu państwa oraz z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego.PDFZarządzenie Nr 40 z 2009 r..pdf (354,01KB)

41.PDFZarządzenie Nr 41 z 2009 r..pdf (2,10MB)

42. W sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży.PDFZarządzenie Nr 42 z 2009 r..pdf (340,07KB)

43. W sprawie powołania Komisji Przetargowej.PDFZarządzenie Nr 43 z 2009 r..pdf (364,41KB)

44. W sprawie ustalenia układu wykonawczego budżetu gminy w związku ze zmianami budżetu gminy wprowadzonymi uchwałą Rady Gminy Łubniany Nr XXVI/129/09 z dnia 22.06.2009 r. w sprawie zmiany budzetu Gminy Łubniany na 2009 r.PDFZarządzenie Nr 44 z 2009 r..pdf (306,04KB)

45. W sprawie powołania Komisji Przetargowej.PDFZarządzenie Nr 45 z 2009 r..pdf (354,57KB)

46. W sprawie sporządzenia skonsolidowanego bilansu.PDFZarządzenie Nr 46 z 2009 r..pdf (1,03MB)

47. W sprawie przeniesienia wydatków z rezerw budżetowych.PDFZarządzenie Nr 47 z 2009 r..pdf (353,99KB)

48. W sprawie zmiany planu dochodów i wydatków zwiazanych ze zmianą kwot lub uzyskaniem dotacji celowych pzrekazanych z budżetu państwa oraz z budżetów innych jednostek samorzadu terytorialnego na 2009 r.PDFZarządzenie Nr 48 z 2009 r..pdf (515,40KB)

49. W sprawie powołania komisji ds. szacowania szkód spowodowanych klęską niekorzystnych zjawisk atmosferycznych powstałych na terenie Gminy Łubniany.PDFZarządzenie Nr 49 z 2009 r..pdf (172,05KB)

50. W sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 r.  

51. W sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dot. awansu zawodowego nauczycieliPDFZarządzenie Nr 51 z 2009 r..pdf (163,26KB)

52.  W sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dot. awansu zawodowego nauczycieli PDFZarządzenie Nr 52 z 2009 r..pdf (160,15KB) 

53. W sprawie powołania Komisji Przetargowej  PDFZarządzenie Nr 53 z 2009 r..pdf (353,98KB)

54.  W sprawie powołania Komisji Przetargowej PDFZarządzenie Nr 54 z 2009 r..pdf (342,73KB)

55.W sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży

56.  W sprawie powołania Komisji Przetargowej PDFZarządzenie Nr 56 z 2009 r..pdf (348,40KB)

57. W sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do najmu PDFZarządzenie Nr 57 z 2009 r..pdf (371,51KB)

58. W sprawie przeprowadzenia kontroli w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Łubnianach PDFZarządzenie Nr 58 z 2009 r..pdf (191,00KB)

59. W sprawie wprowadzenia zmian w Dokumentacji opisującej przejęte zasady rachunkowości w Urzędzie Gminy w ŁubnianachPDFZarządzenie Nr 59 z 2009 r..pdf (197,63KB)

60. W sprawie wprowadzenia procedury przeprowadzenia kontroli podatkowych w gminie ŁubnianyPDFZarządzenie Nr 60 z 2009 r..pdf (769,61KB)

61. W sprawie ustalenia terminu składania wniosków o przyznanie pomocy w formie dofinansowania na zakup podręcznikówPDFZarządzenie Nr 61 z 2009 r..pdf (169,95KB)

62. W sprawie zmiany planu dochodów i wydatków związanych ze zmianą kwot lub uzyskaniem dotacji celowych przekazanych z budżetu państwa oraz z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego na 2009 r.  PDFZarządzenie Nr 62 z 2009 r..pdf (505,44KB)

63.  W sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 r.PDFZarządzenie Nr 63 z 2009 r..pdf (271,96KB)

64. W sprawie zmiany planu dochodów i wydatków związanych ze zmianą kwot lub uzyskaniem dotacji celowych przekazanych z budżetu państwa oraz z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego na 2009 r..PDFZarządzenie Nr 64 z 2009 r..pdf (539,41KB)

65. W sprawie zmiany planu dochodów i wydatków związanych ze zmianą kwot lub uzyskaniem dotacji celowych przekazanych z budżetu państwa oraz z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego na 2009 r.

66. W sprawie ustalenia układu wykonawczego budżetu gminy w związku ze zmianami budżetu gminy wprowadzonymi uchwałą Rady Gminy Łubniany Nr XXVII/147/09 z dnia 24.08.2009 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Łubniany na 2009 r.PDFZarządzenie Nr 66 z 2009 r..pdf (438,05KB)

67. W sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 r..PDFZarządzenie Nr 67 z 2009 r..pdf (272,56KB)

68. W sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczoenj do najmu .PDFZarządzenie Nr 68 z 2009 r..pdf (355,33KB)

69. W sprawie powołania Komisji do dokonania oceny i wydzielenia dokumentacji niearchiwalnej w Urzędzie Gminy ŁubnianyPDFZarzadzenie Nr 69 z 2009 r..pdf (190,51KB)

70. W sprawie powołania komisji do oceny stanu technicznego i przydatności użytkowej posiadanego sprzętu specjalistycznego OC i zakwalifikowania go do likwidacji.PDFZarządzenie Nr 70 z 2009 r..pdf (196,75KB)

71. W sprawie przeprowadzenia treningu akcji kurierskiej na terenie Gminy Łubniany w dniu 24 września 2009 rokuPDFZarządzenie Nr 71 z 2009 r..pdf (155,39KB)

72. W sprawie przeprowadzenia treningu Systemu Wykrywania i Alarmowania na terenie gminy ŁubnianyPDFZarzadzenie Nr 72 z 2009 r..pdf (242,95KB)

73. W sprawie powołania Komisji do dokonania oceny i wydzielenia dokumentacji niearchiwalnej w Urzędzie Gminy ŁubnianyPDFZarzadzenie Nr 73 z 2009 r..pdf (188,44KB)

74. W sprawie pwołania Komisji do dokonania oceny i wydzielenia dokuemnatcji niearchiwalnej w Urzędzie Gminy ŁubnianyPDFZarządzenie Nr 74 z 2009 r..pdf (191,25KB)

75.W sprawie zmiany planu dochodów i wydatkow związanych ze zmianą kwot lub uzyskaniem dotacji celowych przekazanych z budżetu państwa oraz z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego na 2009 r.PDFZarządzenie Nr 75 z 2009 r..pdf (375,69KB)

76. W sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 r.PDFZarządzenie Nr 76 z 2009 r..pdf (396,85KB)

77. W sprawie ustalenia układu wykonawczego budżetu gminy w związku ze zmianami budżetu gminy wprowadzonymi uchwałą Rady Gminy Łubniany Nr XXVIII/149/09 z dnia 12.10.2009 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Łubniany na 2009 r.PDFZarządzenie Nr 77 z 2009 r..pdf (387,74KB)

78. W sprawie przeprowadzenia treningu stałego dyżuru Urzędu Gminy Łubniany w dniu 23 października 2209 rokuPDFZarządzenie Nr 78 z 2009 r..pdf (118,79KB)

79. W sprawie wprowadzenia norm eksploatacyjnych oraz rozliczania zużycia paliw ciekłych przez pojazdy i urządzenia eksploatowane w jednostkach Ochotniczych Straży Pożarnych na terenie Gminy ŁubnianyPDFZarzadzenie Nr 79 z 2009 r..pdf (478,95KB)

80. W sprawie zmiany planu dochodów i wydatków związanych ze zmianą kwot lub uzyskaniem dotacji celowych przekazanych z budżetu państwa oraz z budzetów innych jednostek samorządu terytorialnego na 2009 r.PDFZarządzenie Nr 80 z 2009 r..pdf (505,99KB)

81. W sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 r.PDFZarządzenie Nr 81 z 2009 r..pdf (255,71KB)

82. W sprawie powołania Komisji PrzetargowejPDFZarządzenie Nr 82 z 2009 r..pdf (346,06KB)

83. W sprawie przyjecia projektu budżetu Gminy Łubniany na 2010 r.PDFZarządzenie Nr 83 z 2009 r..pdf (257,02KB)

84. W sprawie zmiany planu dochodów i wydatków związanych ze zmianą kwot lub uzsykaniem dotacji celowych przekazanych z budżetu państwa oraz z budżetów innych jednostek samorzadu terytorialnego na 2009 r.PDFZarządzenie Nr 84 z 2009 r..pdf (562,03KB)

85. W sprawie wydatków przysługujących pracownikowi z tytułu podróży służbowejPDFZarządzenie Nr 85 z 2009 r.pdf (141,26KB)

86. W sprawie ustalenia układu wykonawczego budzetu gminy w związku ze zmianami budzetu gminy wprowadzonymi uchwałą Rady Gminy Łubniany  Nr XXIX/154/09 z dnia 2009 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Łubniany na 2009 r.PDFZarządzenie Nr 86 z 2009 r.pdf (409,80KB)

87. W sprawie powołania komisji likwidacyjnej do dokonania likwidacji sprzętu będącego na wyposażeniu jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy ŁubnianyPDFZarządzenie Nr 87 z 2009 r.pdf (221,90KB)

88. W sprawie zmiany planu dochodów i wydatkow związanych ze zmianą kwot lub uzyskaniem dotacji celowych przekazanych z budżetu państwa oraz z budżetów innych jednostek samorządu teyrtorialnego na 2009 r.PDFZarządzenie Nr 88 z 2009 r.pdf (500,37KB)

89. W sprawie powołania rzeczoznawców wyznaczonych przez powiatowego lekarza weterynariiPDFZarządzenie Nr 89 z 2009 r.pdf (154,73KB)

90. W sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 r.PDFZarządzenie Nr 90 z 2009 r.pdf (527,39KB)

91. W sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do nieodpłatnego użyczeniaPDFZarządzenie Nr 91 z 2009 r.pdf (284,02KB)

92. W sprawie powołania składów komisji oceniajacej oferty o przyznanie dotacji na wykonanie zadania publicznego z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu na rok 2010 oraz o przyznanie dotacji na wykonanie zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej na rok 2010, w Gminie ŁubnianyPDFZarządzenie Nr 92 z 2009 r.pdf (335,32KB)

93. W sprawie zmiany planu dochodów i wydatków związanych ze zmianą kwot lub uzyskaniem dotacji celowych przekazanych z budżetu państwa oraz z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego na 2009 r.PDFZarządzenie Nr 93 z 2009 r.pdf (425,10KB)

94. W sprawie ustalenia układu wykonawczego budżetu gminy w związku ze zmianami budżetu gminy wprowadzonymi uchwałą Rady Gminy Łubniany Nr XXX/159/09 z dnia 23.12.2009 r. w sprawie zmiany budzetu Gminy Łubniany na 2009 r.PDFZarządzenie Nr 94 z 2009 r.pdf (321,80KB)

95. W sprawie przeprowadzenia inwertaryzacji na dzień 31.12 2009 r.PDFZarządzenie Nr 95 z 2009 r.pdf (218,59KB)

96. W sprawie ustalenia sposobu wyliczania odplatności za dostawę ciepła w obiekatch zasilanych przez kotłownię zlokalizowaną w budynku w Łubnianach ul. Opolska 51PDFZarządzenie Nr 96 z 2009 r.pdf (395,31KB)