Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Budżet 2013 r.

Projekt uchwały budżetowej na 2013 r.:


Opinie Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu:

  • PDFUchwała Nr 517 2012 RIO.pdf (553,75KB) z dnia 5 grudnia 2012 r. Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu określonego w projekcie uchwały budżetowej Gminy Łubniany na 2013 r.
  • PDFUchwała Nr 569 2012 RIO.pdf (466,46KB) z dnia 5 grudnia 2012 r. Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu w sprawie opinii o przedłożonym projekcie uchwały budżetowej Gminy Łubniany na 2013 r.
  • PDFUchwała Nr 7302012.pdf (553,89KB) z dnia 16 stycznia 2013 r.  Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Łubniany
  • PDFUchwała Nr 7922012.pdf (583,51KB) z dnia 16 stycznia 2013 r. Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu określonego w uchwale budżetowej Gminy Łubniany na 2013 r.
  • Uchwała Nr 168/2013 z dnia 10 kwietnia 2013 r. Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu w sprawie opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Łubniany za 2012 r. PDFUchwała Nr 168 2013.pdf (711,80KB)

Budżet Gminy Łubniany na 2013 rok uchwalony na sesji Rady Gminy Łubniany w dniu 17 grudnia 2012 r.

  1. Uchwała budżetowa i zmiany budżetu uchwałą Rady Gminy Łubniany:
  • PDFUchwała Nr 385 2013.pdf (809,16KB) z dnia 13 września 2013 r. Skladu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu w sprawie opinii o informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2013 roku
  1. ​Zmiany budżetu Zarządzeniem Wójta: