Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

XXXI sesja Rady Gminy Łubniany w kadencji 2018 - 2023 - 14.07.2021 r.

Termin: 14.07.2021, g. 13:00

Miejsce: Łubniański Ośrodek Kultury

 1. 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad:
  1. 1.1. zatwierdzenie porządku obrad,
  2. 1.2. zatwierdzenie protokołu z XXX sesji Rady Gminy Łubniany.
 2. 2. Podjęcie uchwał:
  1. 2.1. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2021 rok,

   PDFprojekt_uchwala_budzet_zmiana.pdf

  2. 2.2. w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łubniany na lata 2021 – 2029,

   PDFprojekt_uchwala_zmiana_WPF.pdf

  3. 2.3. w sprawie określenia wzorów: wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego,

   PDFprojekt_uchwala_dodatek_mieszkaniowy.pdf

  4. 2.4. w sprawie określenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego,

   PDFprojekt_uchwala_dodatek_energetyczny.pdf

  5. 2.5. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXX/221/21 Rady Gminy Łubniany z dnia 17 czerwca 2021 r. w sprawie przyjęcia „Kompleksowej koncepcji organizacji usług transportowych door-to-door dla osób potrzebujących wsparcia w zakresie mobilności w Gminie Łubniany”,

   PDFProjekt_uchwala_zmiana_doot-to-door.pdf

  6. 2.6. w sprawie organizacji gminnych przewozów pasażerskich w publicznym transporcie zbiorowym przez Gminę Łubniany,

   PDFprojekt_uchwala_gminne_przewozy.pdf

  7. 2.7. w sprawie określenia przepisów porządkowych w gminnym regularnym przewozie osób,

   PDFprojekt_uchwala_przepisy_porzadkowe.pdf

  8. 2.8. w sprawie ustalenia cen za usługi przewozowe w publicznym transporcie zbiorowym w zakresie zadania o charakterze użyteczności publicznej w gminnych przewozach pasażerskich,

   PDFprojekt_uchwala_ustalenie_cen.pdf

  9. 2.9. w sprawie przyjęcia regulaminu korzystania z Wiaty biesiadnej wraz z kuchnia letnią w miejscowości Kolanowice.

   PDFprojekt_uchwala_regulamin.pdf

 3. 3. Wolne wnioski.
 4. 4. Zamknięcie obrad.