Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenia Wójta 2011 r.

1.

2.

3. W sprawie wyborów sołtysow i składów rad sołeckich Gminy Łubniany  PDFZarządzenie Nr 3 z 2011r..pdf (225,47KB)

4.W sprawie powołania Komisji Przetargowej PDFZarządzenie Nr 4 z 2011 r..pdf (319,15KB)

5. W sprawie wyborów sołtysów i składów rad sołeckich Rady Gminy Łubniany PDFZarządzenie Nr 5 z 2011 r..pdf (142,41KB)

6. W sprawie ustalenia sposobu wyliczenia odpłatności za dostawę ciepła w obiektach zasilanych przez kortłownię zlokalizowaną w budynku w Łubnianach ul. Opolska 53 PDFZarządzenie Nr 6 z 2011 r..pdf (505,56KB)

7. W sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy w Łubnianach na 2011 r.   PDFZarządzenie Nr 7 z 2011 r..pdf (3,69MB)

8. W sprawie przekazania uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków jednostkom organizacyjnym gminy Łubniany PDFZarządzenie Nr 8 z 2011 r..pdf (362,04KB)

8.1 W sprawie zmiany planu wydatków w budżecie gminy Łubniany na 2011 r.  PDFZarządzenie Nr 8.1. z 2011 r..pdf (356,39KB)

9. W sprawie realizacji zadań obrony cywilnej w 2011 r.

10. W sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży

11. W sprawie powołania Komisji Przetargowej PDFZarządzenie Nr 11 z 2011 r..pdf (299,01KB)

12. W sprawie powołania komisji oceniającej oferty o przyznanie dotacji na wykonanie zadania publicznego z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu na rok 2011 oraz przyznanie dotacji na wykonannie zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej na rok 2011 w Gminie Łubniany

13. W sprawie podstawowego sposobu dokumentowania spraw w Urzędzie Gminy w Łubnianach PDFZarządzenie Nr 13 z 2011 r.pdf (166,14KB)

14. W sprawie powołania koordynatora czynności kancelaryjnych w Urzędzie Gminy w Łubnianach PDFZarządzenie Nr 14 z 2011 r.pdf (180,48KB)

15. W sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości pzreznaczonej do najmu PDFZarządzenie Nr 15 z 2011 r.pdf (347,75KB)

16. W sprawie przekazania akt do archiwum zakładowego PDFZarządzenie nr 16 z 2011 r..pdf (334,60KB)

17. W sprawie wyznaczenia osób odpowiedzialnych za przekazywanie dokumentacji do archiwum zakładowego PDFZarządzenie Nr 17 z 2011 r.pdf (238,91KB)

18. W sprawie realizacji szkolenia obronnego w 2011 roku PDFZarządzenie Nr 18 z 2011 r.pdf (145,47KB)

19. W sprawie powolania Zastepcy WójtaPDFZarządzenie Nr 19 z 2011 r..pdf (137,32KB)

20. W sprawie ustalenia opłaty za dodatkowe koszty związane z udostępnianiem informacji publicznej PDFZarządzenie Nr 20 z 2011 r.pdf (306,61KB)

21. W sprawie zmiany planu dochodów i wydatków związanych ze zmianą kwot lub uzyskaniem dotacji przekazanych z budżetu państwa, z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego oraz innych jednostek sektora finansów publicznych na 2011 r. PDFZarządzenie Nr 21 z 2011 r.pdf (415,45KB)

22. W sprawie powolania Komisji Rekrutacyjnej w celu pzreprowadzenia naboru na stanowisko Referenta ds. melioracji podstawowych w referacie Gospodarki Gruntami i Ochrony Środowiska PDFZarządzenie Nr 22 z 2011 r.pdf (150,17KB)

23. W sprawie powołania Komisji Przetargowej PDFZarządzenie Nr 23 z 2011 r.pdf (299,75KB)

24. W sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dot. awansu zawodowego nauczycieli PDFZarządzenie Nr 24 z 2011 r.pdf (159,63KB)

25. W sprawie zmiany planu dochodów i wydatków związanych ze zmianą kwot lub uzyskaniem dotacji przekazanych z budżetu państwa, z budzetów innych jednostek samorządu terytorialnego oraz innych jednostek sektora finansów publicznych na 2011 r. PDFZarządzenie Nr 25 z 2011 r..pdf (373,26KB)

26. W sprawie powolania Komisji Przetargowej PDFZarządzenie Nr 26 z 2011 r..pdf (293,77KB)

27. W sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy w Łubnianach na 2011 r.

28. PDFZarządzenie Nr 28 z 2011 r..pdf (1,06MB)

29. W sprawie udzielenia pożyczki Stowarzyszeniu Lokalna Grupa Działania Stobrawski Zielony Szlak w Pokoju ul. Sienkiewicza 8PDFZarządzenie Nr 29 z 2011 r.pdf (250,78KB)

30. W sprawie norm przydziału srodków ochrony indywidualnej, odzieży i obuwia roboczego oraz środków czyszczących dla pracowników Urzędu Gminy Łubniany PDFZarządzenie Nr 30 z 2011 r.pdf (734,51KB)

31.W sprawie zmiany planu dochodów i wydatków związanych ze zmianą kwot lub uzyskaniem dotacji przekazanych z budżetu państwa, z budżetów innych jednostek samorzadu terytorialnego oraz innych jednostek sektora finansów publicznych na 2011 r. PDFZarządzenie Nr 31 z 2011 r..pdf (351,61KB)

32. W sprawie zmiany planu wydatków w budzecie gminy Łubniany na 2011 r.PDFZarządzenie Nr 32 z 2011 r..pdf (362,73KB)

33. W sprawie zapewnienia niezbędnych środków do udzielania pierwszej pomocy w nagłych wypadkach, zwalczania pożarów i ewakuacji pracowników. PDFZarządzenie Nr 33 z 2011 r..pdf (139,19KB)

34. W sprawie likwidacji Kancelarii Tajnej w Urzędzie Gminy w Łubnianach PDFZarządzenie Nr 34 z 2011 r.pdf (211,17KB)

35. W sprawie przeprowadzenia trningu Systemu Wykrywania i Alarmowania na terenie gminy Łubniany PDFZarządzenie Nr 35 z 2011 r.pdf (258,36KB)

36. W sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do najmu PDFZarządzenie Nr 36 z 2011 r.pdf (352,29KB)

37. W sprawie zmiany planu wydatków w budżecie gminy Łubniany na 2011 r. PDFZarządzenie Nr 37 z 2011 r.pdf (325,16KB)

38. W sprawie ustalenia Regulaminu Służby Przygotowawczej Pracowników Urzędu Gminy Łubniany PDFZarządzenie Nr 38 z 2011 r.pdf (115,13KB)

39. W sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Łubnianach  PDFZarządzenie Nr 39 z 2011 r.pdf (1,01MB)

40. W sprawie przeprowadzenia treningu akcji kurierskiej na terenie Gminy Łubniany w dniu 19 maja 2011 roku PDFZarządzenie Nr 40 z 2011 r.pdf (163,56KB)

41. W sprawie powołania Komisji Przetargowej PDFZarządzenie Nr 41 z 2011 r.pdf (305,47KB)

42. W sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy w Łubnianach na 2011 r. PDFZarządzenie Nr 42 z 2011 r..pdf (2,81MB)

43. W sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w użyczenie na okres 10 lat

44. W sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w użyczenie na okres 10 latPDFZarządzenie Nr 44 z 2011 r.pdf (286,91KB)

45.  W sprawie zmiany planu dochodów i wydatków związanych ze zmianą kwot lub uzyskaniem dotacji przekazanych z budżetu państwa, z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego oraz innych jednostek sektora finansów publicznych na 2011 r.PDFZarządzenie Nr 45 z 2011 r.pdf (349,49KB)

46. W sprawie powołania Komisji PrzetargowejPDFZarządzenie Nr 46 z 2011 r.pdf (336,94KB)

47. W sprawie zmiany planu wydatków w budżecie gminy Łubniany na 2011 r.

48. W sprawie powołania Komisji Konkursowej na stanowisko dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w ŁubnianachPDFZarządzenie Nr 48 z 2011 r.pdf (253,99KB)

49. W sprawie opracowania i wprowadzenia Planu Operacyjnego Funkcjonowania Urzędu Gminy ŁubnianyPDFZarządzenie Nr 49 z 2011 r.pdf (660,96KB)

50. W sprawie powołania i składu zespołu interdyscyplinarnegoPDFZarządzenie Nr 50 z 2011 r.pdf (257,38KB)

51. W sprawie zmiany Zarządzenia Nr 48/2011 z dnia 01.06.2011 r. dot. powołania Komisji Konkursowej na stanowisko dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w ŁubnianachPDFZarządzenie Nr 51 z 2011 r.pdf (177,91KB)

52.

53. W sprawie zatwierdzenia konkursu Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowoej w ŁubnianachPDFZarządzenie Nr 53 z 2011 r.pdf (173,38KB)

54. W sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Publicznego Przedszkola w Łubnianach Pani Jolancie Koc

55. W sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Szkoły Podstawowej w Łubnianach Pani Wiesławie PaltPDFZarządzenie Nr 55 z 2011 r.pdf (152,37KB)

56. W sprawie powołania Komisji PrzetargowejPDFZarządzenie Nr 56 z 2011 r.pdf (360,43KB)

57. W sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy w Łubnianach na 2011 r.PDFZarządzenie Nr 57 z 2011 r.pdf (2,96MB)

58. W sprawie określenia stawki czynszu dzierżawnego za grunt stanowiący własność Gminy Łubniany działki nr 330 km 2 obręb ŁubnianyPDFZarządzenie Nr 58 z 2011 r.pdf (424,95KB)

59. W sprawie stawek czynszu najmu za grunt na którym zlokalizowana jest droga wewnętrzna lub dojazdowaPDFZarządzenie Nr 59 z 2011 r.pdf (265,17KB)

60. W sprawie ustalenia terminu składania wniosków o przyznanie pomocy finansowej uczniom na zakup podrecznikówPDFZarządzenie Nr 60 z 2011 r.pdf (221,69KB)

61. W sprawie zmiany planu wydatków w budżecie gminy Łubniany na 2011 r.PDFZarządzenie Nr 61 z 2011 r.pdf (387,85KB)

62. W sprawie powołania Komisji Egzamiancyjnej dot. awansu zawodowego nauczycieliPDFZarządzenie Nr 62 z 2011 r.pdf (171,96KB)

63. W sprawie powolania Komisji Egzaminacyjnej dot. awansu zawodowego nauczycieliPDFZarządzenie Nr 63 z 2011 r.pdf (175,87KB)

64. W sprawie ustalenia planu służby przygotowawczej dla referenta ds. melioracji szczegółowych w Referacie Gospodarki Gruntami i Ochrony Środowiska

65. W sprawie powołania Komisji PrzetargowejPDFZarządzenie Nr 65 z 2011 r..pdf (349,00KB)

66. W sprawie powołania Komisji PrzetargowejPDFZarządzenie Nr 66 z 2011 r.pdf (370,79KB)

67. W sprawie zmiany planu dochodów i wydatków związanych ze zmianą kwot lub uzyskaniem dotacji przekazanych z budżetu państwa, z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego oraz innych jednostek sektora finansów publicznych na 2011 r.PDFZarządzenie Nr 67 z 2011 r.pdf (347,13KB)

68. W sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedażyPDFZarządzenie Nr 68 z 2011 r.pdf (300,35KB)

69. W sprawie prowadzenia spraw organizowania opieki nad dziećmi w wieku do 3 latPDFZarządzenie Nr 69 z 2011 r.pdf (239,53KB)

70. W sprawie zmiany planu dochodów i wydatków związanych ze zmianą kwot lub uzyskaniem dotacji przekazanych z budżetu państwa, z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego oraz innych jednostek sektora finanów publicznych na 2011 r.PDFZarządzenie Nr 70 z 2011 r.pdf (295,57KB)

71. W sprawie zmiany planu wydatków w budżecie gminy Łubniany na 2011 r.PDFZarządzenie Nr 71 z 2011 r.pdf (225,63KB)

72. W sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczenie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych, w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do senatu Rzeczypospolitej PolskiejPDFZarządzenie Nr 72 z 2011 r.pdf (327,22KB)

73. W sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawyPDFZarządzenie Nr 73 z 2011 r..pdf (311,87KB)

74. W sprawie przyjęcia Informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Łubniany za I półrocze 2011 r.PDFZarządzenieNr 74 z 2011 r.pdf (265,04KB)

75. W sprawie zmiany planu dochodów i wydatków związanych ze zmianą kwot lub uzyskaniem dotacji przekazanych z budżetu państwa, z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego oraz innych jednostek sektora finansów publicznych na 2011 r.PDFZarządzenie Nr 75 z 2011 r.pdf (475,59KB)

76. W sprawie wyznaczenia Obwodowej Komisji Wyborczej dla celów głosowania korespondencyjnegoPDFZarządzenie Nr 76 z 2011 r.pdf (167,14KB)

77. W sprawie zmiany planu wydatków w budżecie gminy Łubniany na 2011 r.PDFZarządzenie Nr 77 z 2011 r..pdf (289,88KB)

78. W sprawie powołania gminnego koordynatora ds. obsługi informatycznej gminy w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej i Senatu Rzeczypospolitej zarządzonych na dzień 9 października 2011 r.PDFZarządzenie Nr 78 z 2011 r.pdf (180,69KB)

78 A. W sprawie ustanowienia pełnomocnika do spraw wyborów - urzędnika wyborczegoPDFZarządzenie Nr 78 A z 2011 r.pdf (213,47KB)

79. W sprawie zmiany planu dochodów i wydatków związanych ze zmianą kwot lub uzyskaniem dotacji przekazanych z budżetu państwa, z budżetów innych jednostek samorządu terytorilanego oraz innych jednostek sektora finansów publicznych na 2011 r.PDFZarządzenie Nr 79 z 2011 r.pdf (335,04KB)

80. W sprawie przeprowadzenia inwertaryzacji sprzętu obrony cywilnej według stanu na dzień 30 września 2011 rokuPDFZarządzenie Nr 80 z 2011 r.pdf (245,83KB)

81. W sprawie powołania komisji egzaminacyjnej z zakresu służby przygotowawczej pracownika Referatu Gospodarki Gruntami i Ochrony Środowiska pana Sebastiana Kansy.PDFZarządzenie Nr 81 z 2011 r.pdf (158,13KB)

82. W sprawie powołania komisji pzretargowej do sprzedaży nieruchomościPDFZarządzenie Nr 82 z 2011 r.pdf (134,23KB)

83. W sprawie powołania obwodowych komisji wyborczychPDFZarządzenie Nr 83 z 2011 r.pdf (259,49KB)

84. W sprawie zmiany planu dochodów i wydatków związanych ze zmianą kwot lub uzyskaniem dotacji przekazanych z budżetu państwa, z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego oraz innych jednostek sektora finansów publicznych na 2011 r.PDFZarządzenie Nr 84 z 2011 r.pdf (284,49KB)

85. W sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy w Łubnianach na 2011 r.PDFZarządzenie Nr 85 z 2011 r.pdf (3,31MB)

86. W sprawie zmiany planu wydatków w budżecie gminy Łubniany na 2011 r.PDFZarządzenie Nr 86 z 2011 r.pdf (446,51KB)

87. W sprawie zmiany planu dochodów i wydatków związanych ze zmianą kwot lub uzyskaniem dotacji przekazanych z budżetu państwa, z budżetów innych jednostek samorządu terytorilanego oraz innych jednostek sektora finanasóe publicznych na 2011 r.PDFZarządzenie Nr 87 z 2011 r.pdf (311,63KB)

88. W sprawie przeprowadzenia treningu stałego dyżuru Urzędu Gminy Łubniany w dniu 13 października 2011 rokuPDFZarządzenie Nr 88 z 2011 r.pdf (117,78KB)

89. W sprawie zmiany powołania komisji przetargowej do spzredaży nieruchomościPDFZarządzenie Nr 89 z 2011 r.pdf (131,39KB)

90. W sprawie przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Łubniany z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami działalności pożytku publicznego na rok 2012PDFZarządzenie Nr 90 z 2011 r.pdf (399,84KB)

91. W sprawie powołania Komisji PrzetargowejPDFZarządzenie Nr 91 z 2011 r.pdf (338,46KB)

92. W sprawie przeprowadzenia treningu Systemu Wykrywania i Alarmowania na terenie gminy ŁubnianyPDFZarządzenie Nr 92 z 2011 r.pdf (246,68KB)

93. W sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do najmuPDFZarządzenie Nr 93 z 2011 r.pdf (347,34KB)

94. W sprawie zmiany planu dochodów i wydatków związanych ze zmianą kwot lub uzyskaniem dotacji przekazanych z budżetu państwa, z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego oraz innych jednostek sektora finansów publicznych na 2011 r.PDFZarządzenie Nr 94 z 2011 r.pdf (399,26KB)

94/1. W sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy w Łubnianach na 2011 r.PDFZarządzenie Nr 94 1 z 2011 r.pdf (3,07MB)

95. W sprawie zmiany planu wydatków w budżecie gminy Łubniany na 2011 r.PDFZarządzenie Nr 95 z 2011 r.pdf (260,59KB)

96. W sprawie zmiany planu wydatków w budżecie gminy Łubniany na 2011 r.PDFZarządzenie Nr 96 z 2011 r.pdf (788,05KB)

97. W sprawie zmiany planu dochodów i wydatków związanych ze zmianą kwot lub uzyskaniem dotacji przekazanych z budżetu państwa, z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego oraz innych jednostek sektora finansów publicznych na 2011 r.PDFZarządzenie Nr 97 z 2011 r.pdf (448,09KB)

98. W sprawie przyjęcia projektu budżetu Gminy Łubniany na 2012 r.PDFZarządzenie Nr 98 z 2011 r.pdf (233,60KB)

99. W sprawie powołania Komisji PrzetargowejPDFZarządzenie Nr 99 z 2011 r.pdf (325,07KB)

100. W sprawie zmiany planu dochodów i wydatków związanych ze zmianą kwot lub uzsyakniem dotacji przekazanych z budżetu państwa, z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego oraz innych jednostek sektora finansów publicznych na 2011 r.PDFZarządzenie Nr 100 z 2011 r.pdf (293,79KB)

101. W sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do najmuPDFZarządzenie Nr 101 z 2011 r.pdf (347,94KB)

102. W sprawie ustalenia sposobu wyliczenia odpłatności za dostawę ciepła w obiektach zasilanych pzrez kotłownię gazową zlokalizowaną w budynku w Łubniananch ul. Opolska 53PDFZarządzenie Nr 102 z 2011 r.pdf (393,24KB)

103. W sprawie zmiany planu dochodów wydatków w budżecie gminy Łubniany na 2011 r.PDFZarządzenie Nr 103 z 2011 r.pdf (559,74KB)

104. W sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy w Łubnianach na 2011 r.PDFZarządzenie Nr 104 z 2011 r.pdf (3,09MB)

105. W sprawie przeprowadzenia inwertaryzacji na dzień 1.12.2011 r.PDFZarządzenie Nr 105 z 2011 r.pdf (149,67KB)

106. W sprawie zmiany planu dochodów i wydatków związanych ze zmianą kwot lub uzyskaniem dotacji przekazanych z budżetu państwa, z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego oraz innych jednostek sektora finansów publicznych na 2011 r.PDFZarządzenie Nr 106 z 2011 r.pdf (498,37KB)

107. W sprawie powołania komisji konkursowej w celu opiniowania ofert złożonych przez organizacje pozarządowe i inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu oraz z akresu pomocy społecznej na realizację zadań Gminy Łubniany  w 2012 r.PDFZarządzenie Nr 107 z 2011 r.pdf (320,51KB)

108. W sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy w Łubnianach na 2011 r.PDFZarządzenie Nr 108 z 2011 r.pdf (3,10MB)

109. W sprawie zmiany planu wydatków w budżecie gminy Łubniany na 2011 r.PDFZarządzenie Nr 109 z 2011 r.pdf (1,26MB)

110. W sprawie podziału rezerwy ogólnej w budżecie gminy na 2011 r.PDFZarządzenie Nr 110 z 2011 r.pdf (284,00KB)

111. W sprawie zmiany planu dochodów i wydatków związanych ze zmianą kwot lub uzyskaniem dotacji przekazanych z budżetu państwa, z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego oraz innych jednostek sektora finansów publicznych na 2011 r.PDFZarządzenie Nr 111 z 2011 r.pdf (506,75KB)

112. W sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji na dzień 31.12.2011 r.PDFZarządzenie Nr 112 z 2011 r.pdf (206,09KB)

113. W sprawie zmiany planu wydatków w budżecie gminy Łubniany na 2011 r.