Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Przetarg na: Zakup i dostawa pomocy dydaktycznych w ramach projektu - Z indywidualizacją rozwijamy się i uczymy

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU w związku ze wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na Zakup i dostawa pomocy dydaktycznych w ramach projektu - Z indywidualizacją rozwijamy się  i uczymy - na potrzeby realizacji projektu pn. „Z indywidualizacją rozwijamy się i uczymy” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007-2013. Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie: 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych.

PDFOgłoszenie o zamówieniu nr 450432-2012 z dn. 14.11.2012r..pdf

PDFSpecyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - Indywidualizacja nauczania - dostawy.pdf

DOCZałącznik Nr 1 - Formularz oferty - Z indywidualizacją....doc

DOCZałącznik nr 2, 3A i 3B - oświadczenia z art. 22 i 24 - Z indywidualizacją ....doc

PDFZałącznik Nr 4 - Formularz umowy - Z indywidualizacją ....pdf

DOCZałącznik nr 5 - Kalkulacja zamówienia - Z indywidualizacją.doc 

PDFZałącznik nr 6 - Specyfikacja asortymentu - Z indywidualizacją.pdf

DOCZałącznik nr 7 - Zobowiązanie - Z indywidualizacją ....doc

 

ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIA DO SIWZ:

PDFPismo ZP.271.13.A.2012 - Odpowiedź na zapytania do SIWZ - nr I.pdf