Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Informacja nt. otwartych konkursów ofert dla organizacji pozarządowych i innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację zadania w zakresie działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2021

Informacja nt. otwartych konkursów ofert dla organizacji pozarządowych i innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację zadania w zakresie działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2021

Zgodnie z Uchwałą Nr Uchwała nr XXIV/168/20 Rady Gminy Łubniany z dnia 30 listopada 2020 r. w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Łubniany z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2021 przekazuję informacje o podmiotach ubiegających się o dotacje na zadanie w zakresie działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2021 oraz wnioskowane przez te podmioty kwoty dotacji:

  1. Stowarzyszenie Tenisa Stołowego Brynica - wnioskując o przyznanie dotacji w wysokości 6 000,00 zł
  2. Fundacja Aktywizacji Kultury i Sportu Aktywni - wnioskując o przyznanie dotacji w wysokości 16 000,00 zł
  3. Uczniowski Ludowy Klub Sportowy Młode Orły Luboszyce - wnioskując o przyznanie dotacji w wysokości 5 000,00 zł

Wywieszono na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Łubniany w dniu 1.07.2021 r.

Wójt

Paweł Wąsiak