Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Protokół z XXVIII sesji Rady Gminy Łubniany w kadencji 2018 - 2023 - 23.03.2021 r. - nadzwyczajna - tryb zdalny

Protokół z XXVIII sesji Rady Gminy Łubniany w kadencji 2018 – 2023 – 23.03.2021 r. – nadzwyczajna – tryb zdalny

Obrady rozpoczęto 2021-03-23 o godz. 08:01:03, a zakończono o godz. 08:10:52 tego samego dnia.

W posiedzeniu wzięło udział 13 członków(Zał. Nr 1)::

 1. Waldemar Brisch
 2. Ryszard Buchta
 3. Krzysztof Deinert
 4. Bernadeta Drąg
 5. Norbert Dreier
 6. Ewald Fila
 7. Waldemar Kalina
 8. Jarosław Krzyścin
 9. Tomasz Pyka
 10. Jacek Roguła
 11. Zbigniew Romanowski
 12. Maria Waleska
 13. Tomasz Żelasko

1. Otwarcie sesji (08:01:00)

Przewodniczący Rady Gminy rozpoczął obrady XXVIII sesji Rady Gminy, po czym, przywitał wszystkich Radnych, p. Wójta, pracowników Urzędu Gminy oraz p. Łukasza Sokołowskiego – Prezesa Spółki Plada.

Z Ramienia Urzędu Gminy w posiedzeniu wzięli udział: p. P. Wąsiak - Wójt Gminy Łubniany, p. M. Piestrak – Zastępca Wójta Gminy, p. P. Pośpiech – Sekretarz Gminy, p. Ł. Kochanek – Kierownik referatu budownictwa i gospodarki komunalnej, p. M. Moszner – Informatyk, p. A. Szałatkiewicz – Młodszy referent

1.1. stwierdzenie prawomocności obrad (08:01:00)

Zgodnie z listą obecności, na łączną liczbę 15 radnych w posiedzeniu uczestniczyło 13 radnych, zatem wszelkie decyzje, uchwały i rozpatrzenia będą miały moc wiążącą.

1.2. zatwierdzenie porządku obrad (08:02:00)

Przewodniczący Rady Gminy, p. Buchta odczytał proponowany porządek obrad (Zał. Nr 2)
Wobec braku pytań oraz wniosków, przystąpiono do głosowania, w wyniku którego porządek obrad został zatwierdzony.

Głosowanie w sprawie zatwierdzenia porządku obrad (08:04:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (12):
  Krzysztof Deinert, Norbert Dreier, Tomasz Żelasko, Waldemar Kalina, Bernadeta Drąg, Ewald Fila, Jacek Roguła, Tomasz Pyka, Ryszard Buchta, Maria Waleska, Jarosław Krzyścin, Zbigniew Romanowski
 • BRAK GŁOSU(3):
  Piotr Blach, Waldemar Brisch, Anna Patelska

2. Podjęcie uchwał (08:04:00)

2.1. w sprawie projektu Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Łubniany (08:04:00)

W tym punkcie Przewodniczący Rady Gminy o zabranie głosu poprosił p. Kochanka, który przedstawił projekt uchwały wraz z uzasadnieniem.

P. Sokołowski dodał, iż na podstawie ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę istnieje obowiązek przedstawienia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków Wójtowi Gminy, który po wykonanej analizie przedkłada go do akceptacji Radzie Gminy.

P. Fila zapytał na czym polegają zmiany, czy w regulaminie zmienia się jedynie zarządca czy są również nowe zapisy. P. Sokołowski odpowiedział, iż projekt został przedłożony na podstawie ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę. Dodał również, że nowe przedsiębiorstwo wodociągowe działające na terenie danej gminy ma obowiązek przedstawienia projektu regulaminu. Podkreślono również, że przedstawiony regulamin jest sporządzony na podstawie obowiązującego regulaminu na terenie gminy Łubniany oraz innych aktów prawnych. Przedstawiony przez przedsiębiorstwo projekt regulaminu, jest regulaminem powszechnie stosowanym, dlatego też Wójt czy Radni mają możliwość wniesienia uwag czy regulacji z tego względu, że regulamin ma służyć mieszkańcom danej gminy.

Wobec braku dalszych pytań oraz wniosków, przystąpiono do głosowania.

Głosowanie w sprawie projektu Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Łubniany (08:10:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (12):
  Krzysztof Deinert, Waldemar Kalina, Tomasz Pyka, Norbert Dreier, Ewald Fila, Maria Waleska, Ryszard Buchta, Jarosław Krzyścin, Bernadeta Drąg, Jacek Roguła, Tomasz Żelasko, Zbigniew Romanowski
 • BRAK GŁOSU(3):
  Piotr Blach, Waldemar Brisch, Anna Patelska

W wyniku głosowania, Uchwała Nr XXVIII/202/21 (Zał. Nr 3)

3. Zamknięcie obrad (08:10:00)

Wobec wyczerpania porządku obrad oraz braku dalszych pytań i wniosków, Przewodniczący Rady Gminy zakończył obrady XXVIII nadzwyczajnej sesji Rady Gminy.

Załączniki:
Nr 1 – listy obecności
Nr 2 – porządek obrad
Nr 3 – Uchwała Nr XXVIII/202/21

Na tym protokół zakończono i podpisano.

Przewodniczący Rady Gminy Łubniany
Ryszard Buchta

Protokołowała
Anna Szałatkiewicz