Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Raport o stanie Gminy Łubniany za 2020 rok

RAPORT O STANIE GMINY ŁUBNIANY

(debata nad raportem o stanie gminy Łubniany)

 

            Szanowni mieszkańcy Gminy Łubniany,

Zgodnie z art. 28aa znowelizowanej w 2018 roku ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j.Dz.U. z 2020r. poz. 713 z późn.zm.), na Wójta Gminy został nałożony nowy obowiązek.

            Co roku Wójt Gminy Łubniany do dnia 31 maja musi przedstawić Radzie Gminy Łubniany raport o stanie gminy za rok poprzedni.

            Raport obejmuje podsumowanie działalności Wójta Gminy Łubniany w roku 2020, w szczególności realizację polityk, programów i strategii, uchwał Rady Gminy Łubniany i budżetu obywatelskiego, jeśli był realizowany.

            Rada Gminy rozpatrzy raport podczas sesji, na której podejmowana będzie uchwała w sprawie udzielenia lub nieudzielenia Wójtowi wotum zaufania. Sesja Rady Gminy Łubniany planowana jest na dzień 17 czerwca 2021r. na tej właśnie sesji raport o stanie Gminy za 2020 rok zostanie rozpatrzony. Nad przedstawionym raportem o stanie gminy przeprowadza się debatę z udziałem mieszkańców.

 

Debata nad Raportem o stanie gminy Łubniany za 2020 rok.

Głos mieszkańców w debacie nad Raportem

 

            W debacie nad raportem o stanie gminy, mieszkańcy mogą zabierać głos, po zgłoszeniu woli zabrania głosu Przewodniczącego Rady Gminy Łubniany.

            Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos w debacie, składa do Przewodniczącego Rady Gminy Łubniany pisemne zgłoszenie, poparte podpisami co najmniej 20 osób – mieszkańców Gminy Łubniany.

            Liczba mieszkańców mogących zabrać głos w debacie wynosi 15.

            Mieszkańcy będą zabierali głos według kolejności otrzymanych przez Przewodniczącego Rady Gminy zgłoszeń.

            Zgłoszenia do Przewodniczącego Rady Gminy Łubniany składa się najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który zwołana została sesja, podczas której ma być przedstawiony raport o stanie gminy za 2020r. (Urząd Gminy w Łubnianach – sekretariat pok.nr 18/lub m-ce wyznaczone do odbioru poczty).

            Rekomendowany wzór zgłoszenia mieszkańca do udziału w debacie nad Raportem o stanie Gminy Łubniany wraz ze wzorem listy podpisów stanowi załącznik do niniejszej informacji.

 

PDF  Raport o stanie Gminy za 2020 r. (45,30MB)

DOCX  Wzór zgłoszenia na debatę dotyczącą raportu o stanie Gminy Łubniany za 2020 rok (12,55KB)

PDF  Uzupełnienie do Raportu o Stanie Gminy Łubniany za rok 2020 - dot. Rozdziału 6.5 (486,85KB)