Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Informacja o zakwalifikowanych osobach do I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż działki nr 2179/440 km 2 w Brynicy

INFORMACJA 

Lista osób zakwalifikowanych do I  przetargu ustnego nieograniczonego  na sprzedaż działki  stanowiącej własność Gminy Łubniany,  położonej w Brynicy  

W dniu 18.03.2021 r. w siedzibie Urzędu Gminy Łubniany Komisja przetargowa powołana Zarządzeniem Wójta Gminy Łubniany Nr 140/2020 w składzie:

  1. Piotr Pośpiech - Przewodniczący komisji
  2. Agnieszka Bielecka - Zastępca przewodniczącego komisji
  3. Sebastian Kansy - Członek komisji
  4. Karina Kochanek - Członek komisji
  5. Marcin Pawelec - Członek komisji

dokonała stwierdzenia prawidłowości ogłoszenia przetargu i ustaliła, że do I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości  położonej w Brynicy składającej się z działki nr 2179/440 km 2 o powierzchni 0,5610 ha, objętej księgą wieczystą nr OP1O/00076031/4

  • zakwalifikowano firmę Bals Sp. z o.o.

W/w osoba/firma spełniła warunki podane w ogłoszeniu o przetargu.

Przewodniczący Komisji Przetargowej

Piotr Pośpiech

PDF  Informacja o zakwalifikowanych osobach do I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż działki nr 2179/440 km 2 w Brynicy - skan dokumentu (24,84KB)